Wiersze [jesteś, naucz mnie twojej prawdy]

Piotr Kominek

 

jesteś

 

chciałbym cię poznać Jezu

tak jak poznaje się przyjaciela

 

tutaj jest tak cicho

gdy wyznaję tobie moją miłość

 

jesteś jedną chwilą

nikt nie zastąpi mi ciebie

 

jesteś Jezusem prostym

nie potrzeba wielu słów

wystarczy spojrzeć na krzyż

 

jesteś moim spokojem

w górskiej otchłani

 

jesteś szelestem ptasich skrzydeł

przelatujących nad nami

 

jesteś niezmąconą wodą

upływającą w lesie

 

dzięki tobie

ta chwila trwa cały czas

jest moim życiem

 

jesteś Bogiem ukrytym

 

 

naucz mnie twojej prawdy

 

znów słyszę cię z oddali

gdy jest tak cicho

 

każdego dnia prowadzisz mnie

do tamtego życia

 

przychodzisz dziś do nas

stąpając po wodzie

 

jesteśmy jak kwiaty

chylące się w kierunku twojego światła

jesteś światłością

 

lśniących kropel deszczu

na liściach leśnych drzew

 

ukryj się znów dla nas

w polu dojrzałych kłosów

 

tak nauczeni twojej miłości

rozróżniamy dobro od zła

 

jesteś miłością

naucz mnie twojej prawdy

Spis treści