Okładka lubuskiego czasopisma literackiego Pro Libris.
Kliknij, aby przejść do numeru!

Pro Libris Nr 5 (86)/2023

Od redakcji

Rok 2023 zamykamy numerem „Pro Libris” inspirowanym popkulturą. To szerokie zjawisko uzyskało rozmaite odczytania w ujęciu autorów, np. Joanna Wawryk pisze o współczesnym przetwarzaniu mitów greckich, Weronika Nawrocka krytycznie przygląda się nowej filmowej wersji Reymontowskich Chłopów. Wątki popkulturowe właściwie przeplatają się przez szereg stanowiących ten numer utworów.

Zestaw prezentowanych tekstów jest zwyczajowo umocowany w ramach wypracowanego przez lata schematu. Prozatorskopoetycki blok otwierają wiersze Justyny Bargielskiej, którą pierwszy raz mamy przyjemność gościć na łamach pisma. W numerze reprezentacja poetycka i prozatorska jest liczna i różnorodna. Zachęcamy do lektury wierszy (m.in. Konrada Wojtyły, Agnieszki Tymoszczuk, Julii Kruszakin, Michała Kaczmarka, Danuty Kossakowskiej, Konrada Krakowiaka, Władysława Klępki, Władysława Edelmana) oraz opowiadań (Ryszarda Jasińskiego, Marka Krukowskiego, Beaty Kamili Mączki, Adriana Loksia, Bogdana Nowickiego, Rafała Krzymińskiego, Joanny Witek-Lipki, Edwarda Derylaka). W tymże bloku pojawiają się także Zapiski na koniec roku Czesława Sobkowiaka –te refleksyjno-kronikarskie teksty goszczą na łamach pisma już od dawna, zyskując stałych czytelników. Również Mirosław Kuleba kontynuuje swój cykl (zapoczątkowany w poprzednim numerze) pt. „Obrazki z wystawy”, tym razem w jego ramach prezentując utwór Woltyżerka z krukiem, któremu towarzyszy obraz Ottona Axera.

Niezamierzenie to właśnie „cykliczność” stała się lejtmotywem numeru. W dziale ZBLIŻENIA prezentujemy szereg tekstów o cyklicznych wydarzeniach. Ewa Mielczarek faktograficznie, a zarazem osobiście przybliża Jesienne spotkania z literaturą w Norwidzie, Janusz Łastowiecki zdradza kulisy Czytelni Dramatu, Tomasz Ratajczak opisuje zorganizowane wyjścia ze studentami na teatralne premiery studenckie. Ponadto – w dziale mamy jeszcze teksty świadczące o istotnych przedsięwzięciach kulturalnych podejmowanych w regionie i poza nim.

A jeśli o cyklach mowa, to Anna Polak i Paweł Karp przygotowali czwartą już odsłonę „Żarskiego zakątka tajemnic”. W LUBUSKICH KRAJOBRAZACH opowiadają o Niezwykłych pamiątkach i ich fundatorach, czyli o – uchylmy rąbka tej tajemnicy – kościelnych dzwonach.

Szczególnej Państwa uwadze polecamy artykuły o obecności w naszym regionie ważnych artystów i o potrzebie pamięci o nich, co jest istotne dla budowania tożsamości. Lidia Głuchowska przybliża fascynujący projekt związany z Janem Buckiem. Joanna Kapica-Curzytek prezentuje nieznane powszechnie fakty z życia Josepha von Eichendorffa. Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk opisuje pozaliteracką siłę oddziaływania poety Kazimierza Furmana.

Blok RECENZJE I OMÓWIENIA, jak zwykle bogaty, otwiera rekomendacja Karola Maliszewskiego ważnej – mamy nadzieję, że nie tylko dla regionu – publikacji Znów wystawimy twarz do słońca. Antologia poezji lubuskiej 2007-2022, która ukazała się w tym roku pod redakcją Małgorzaty Mikołajczak i Mirosławy Szott.

Bohaterem plastycznym numeru jest Tomasz Akusz. Jego zmysłowe prace graficzne słowem przybliżają Sławomir Animucki i Waldemar Frąckowiak.

Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne

Ukazuje się od 2001 roku, obecnie w cyklu kwartalnym. O kształt i poziom pisma dba redakcja: Andrzej Buck (red. naczelny) oraz Ewa Mielczarek (sekretarz). Od lat z pismem współpracuje prof. Małgorzata Mikołajczak – znawczyni m.in. regionalnej literatury, patronująca działowi ZBLIŻENIA, w którym zamieszczane są artykuły krytycznoliterackie i szkice poświęcone przede wszystkim twórczości autorów ważnych dla regionu.

Każdy numer ma bohatera plastycznego, którego sylwetka i twórczość jest prezentowana na łamach, a także temat przewodni, który z różnych perspektyw ukazują teksty eseistyczne i felietony. “Pro Libris” urozmaicają teksty prozatorskie i poetyckie autorów o ugruntowanej już pozycji literackiej, jak i debiutantów. Od kilku lat w piśmie są prezentowane wiersze młodych poetów biorących udział w konkursie Debiut Poetycki Pro Libris. Każdy numer zawiera recenzje i omówienia książek, spektakli lub wydarzeń kulturalnych ważnych dla regionu bądź o charakterze ponadlokalnym.

Sprzyjające dla powstania pisma było przygraniczne położenie województwa lubuskiego i sąsiedztwo Niemiec, dlatego też temat stosunków polsko-niemieckich od początku istnienia kwartalnika pojawia się na jego łamach, a ponadto w numerach zamieszczane są teksty tłumaczone na język niemiecki.

Wysoki poziom zamieszczanych tekstów oraz atrakcyjna oprawa plastyczna pisma sprawiają, iż znajduje ono sponsorów na wydanie kolejnych numerów, wśród których znaleźli się: Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr, Urząd Miasta Zielona Góra, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Słubfurt, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Zarząd Okręgu).