Okładka PL nr 88
Kliknij, aby przejść do numeru!

Pro Libris Nr 2 (88)/2024

Od redakcji

Tym razem prezentujemy Państwu podwójnie specjalny numer „Pro Libris”. Po pierwsze, chcieliśmy się skupić na literackich patronach 2024 roku. Stąd tekst wprowadzający prof. Mariana Kisiela, który ukazuje ich skomplikowaną obecność w polskiej kulturze. Na szczególną jednak uwagę spośród nich zasługuje Marek Hłasko. To postać, wokół której koncentruje się czerwcowy Hłaskover (postscriptum Festiwalu Kozzi). Recepcji jego twórczości przyjrzała się dr Paulina Potasińska w artykule Na tropach Hłaski. Także rozbudowana rozmowa dra Piotra Prusinowskiego z drem Andrzejem Buckiem dotyczy m.in. adaptacji Pętli Hłaski. Po drugie, uwagę autorów i czytelników chcieliśmy zwrócić na temat translokacji. To termin współcześnie chętnie wykorzystywany w rozmaitych dyskusjach, dotyczący migracji, zmian miejsc, ale także związków literatury, geografii i biografii. Proszę sprawdzić, jak pomysłowo podeszli do niego poeci i prozaicy.

Część literacką numeru otwierają wiersze Sławomira Gowina – pisarza, dziennikarza urodzonego na Ziemi Lubuskiej, obecnie mieszkającego w Warszawie. Wśród tekstów poetyckich znajdą Państwo też utwory: Ewy Franków, Hanny Chmielewskiej, Magdaleny Kalinowskiej, Jerzego Hajdugi, Eugeniusza Kurzawy, Bartosza Konopnickiego, Marcina Stefaniaka. Co ważne, prezentujemy również teksty osób nominowanych w 7. edycji Konkursu Debiut Pro Libris: wiersze Agnieszki Tymoszczuk (laureatki, której książka zostanie wydana jesienią tego roku) i Edyty Plucińskiej, fragment dramatu Andrzeja Sienkiewicza oraz wyróżnioną prozę sulechowskiej licealistki, Mileny Dudzińskiej. Debiutują u nas w numerze: Dorota Kawecka, Aleksandra Rokicka i Teresa Czajka. Mamy też sporo prozaików: Alicja Ścigaj, Paweł Brol, Grzegorz Pul, Sławomir Bączkowski, Marcin Mielcarek – to tylko niektóre z nazwisk. Do tekstów będących kontynuacją cykli zaliczają się autobiograficzne Zapiski Czesława Sobkowiaka oraz Obrazki z wystawy Mirosława Kuleby.

W dziale ZBLIŻENIA znajdą Państwo wspomniane teksty dotyczące twórczości Marka Hłaski oraz echa tegorocznych Wawrzynów Literackich (laudacja prof. Małgorzaty Mikołajczak i prof. Wojciecha Browarnego). VARIA tym razem brzmią bardzo odrzańsko za sprawą Ryszarda Sławczyńskiego i Henryka Warszawskiego. Dwa teksty z PRACOWNI (autorstwa Bogusławy Kaźmierczak i Izabeli Jabłońskiej) napisane pod kierunkiem Małgorzaty Mikołajczak dotyczą powieści Barbary Wysoczańskiej pt. Aktoreczka. W dziale KRAJOBRAZY LUBUSKIE dr Anna Polak interesująco pisze o losach lubuskich zabytków sakralnych.

Dział RECENZJI I OMÓWIEŃ przedstawia się dość bogato. W roli krytyków literackich tym razem wystąpili: dr Katarzyna Krysińska, dr Anna Naplocha, dr Jakub Rawski, Bogdan Springer oraz nasi regularni recenzenci: dr Joanna Kapica-Curzytek, Czesław Sobkowiak i dr Robert Rudiak. Zachęcamy do zapoznania się z ich punktami widzenia.

Do współpracy przy oprawie graficznej pisma zaprosiliśmy znaną zielonogórską artystkę – dr Basię Bańdę, uczestniczkę wielu wystaw indywidualnych, zbiorowych w Polsce i za granicą. W świat jej nowatorskich projektów wprowadza nas krytyk sztuki, Wojciech Kozłowski. Pisze on: „Najnowsze prace stanowią połączenie miękkich, rozlewających się form z precyzyjnie namalowanymi figurami geometrycznymi”. Mamy nadzieję, że zawartość numeru Państwa usatysfakcjonuje.

Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne

Ukazuje się od 2001 roku, obecnie w cyklu kwartalnym. O kształt i poziom pisma dba redakcja: Andrzej Buck (red. naczelny) oraz Ewa Mielczarek (sekretarz). Od lat z pismem współpracuje prof. Małgorzata Mikołajczak – znawczyni m.in. regionalnej literatury, patronująca działowi ZBLIŻENIA, w którym zamieszczane są artykuły krytycznoliterackie i szkice poświęcone przede wszystkim twórczości autorów ważnych dla regionu.

Każdy numer ma bohatera plastycznego, którego sylwetka i twórczość jest prezentowana na łamach, a także temat przewodni, który z różnych perspektyw ukazują teksty eseistyczne i felietony. “Pro Libris” urozmaicają teksty prozatorskie i poetyckie autorów o ugruntowanej już pozycji literackiej, jak i debiutantów. Od kilku lat w piśmie są prezentowane wiersze młodych poetów biorących udział w konkursie Debiut Poetycki Pro Libris. Każdy numer zawiera recenzje i omówienia książek, spektakli lub wydarzeń kulturalnych ważnych dla regionu bądź o charakterze ponadlokalnym.

Sprzyjające dla powstania pisma było przygraniczne położenie województwa lubuskiego i sąsiedztwo Niemiec, dlatego też temat stosunków polsko-niemieckich od początku istnienia kwartalnika pojawia się na jego łamach, a ponadto w numerach zamieszczane są teksty tłumaczone na język niemiecki.

Wysoki poziom zamieszczanych tekstów oraz atrakcyjna oprawa plastyczna pisma sprawiają, iż znajduje ono sponsorów na wydanie kolejnych numerów, wśród których znaleźli się: Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr, Urząd Miasta Zielona Góra, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Słubfurt, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Zarząd Okręgu).