Okładka lubuskiego czasopisma literackiego Pro Libris.
Kliknij, aby przejść do numeru!

Pro Libris Nr 1 (87)/2024

Od redakcji

Czy jest sens pytać o to, czym jest nieskończoność, skoro ma ona tyle znaczeń i odniesień, że każdy może ją rozumieć po swojemu? Nasze autorki i autorzy potwierdzają, że jest to na pewno wartość inspirująca i warto ją po swojemu omówić.

Gościem specjalnym naszego numeru jest Małgorzata Lebda – nagradzana poetka i prozaiczka, autorka m.in. Mer de Glace (2021) i Łakomych (2023), a ponadto wykładowczyni i ultramaratonka. Prezentujemy trzy jej wiersze. Zachęcamy też do zapoznania się z poezją m.in. Jerzego Hajdugi, Zygmunta Marka Piechockiego, Artura Wodarskiego (minęło dużo czasu od ich ostatnich publikacji w kwartalniku) oraz piszących do nas systematycznie: Jolanty Fainstein, Marii Jolanty Fraszewskiej, Romana Krzywotulskiego. Wśród debiutujących na łamach „Pro Libris” jest Anna Naplocha (wiersze) oraz Sławomir Bączkowski (opowiadanie). Sporo w tym numerze mamy do zaproponowania tekstów prozatorskich. Zaskoczyć może Państwa autofikcjonalny tekst Marka Krukowskiego i Marcina Mielcarka. Wśród autorów znaleźli się też: Barbara Wauben-Czekalska, Małgorzata Stachowiak-Schreyner, Edward Derylak, Elżbieta Kuna-Kwiecińska i inni. Dział literacki zamyka kolejny „Obrazek z wystawy” Mirosława Kuleby – tym razem autor skupił się na portrecie kobiety autorstwa Zofii Atteslander.

ZBLIŻENIA otwiera rozmowa z prof. Mirosławem Lachowiczem – matematykiem, który zastanawia się nad nieskończonością i jej znaczeniami z różnych perspektyw. Z kolei Katarzyna Krysińska analizuje twórczość Elżbiety Dybalskiej, przyglądając się dwóm wymiarom nieskończoności w twórczości lubuskiej autorki: duchowej tajemnicy człowieka oraz bezkresowi kosmosu i natury. Wśród relacji mamy tekst Moniki Śledź, która przybliża nam Noworoczne Wierszowanie 2024; prezentujemy też nagrodzone i wyróżnione teksty z towarzyszącego imprezie konkursu. Spotkanie autorskie z Ewą Lipską zostało emocjonalnie opisane przez Maksymiliana Barskiego i Gabrielę Szejbę. Ważnym esejem jest też tekst Kazimierza Skorupskiego dotyczący Próz niecodziennych Czesława Sobkowiaka, sięgający dużo głębiej niż tylko do tej ostatniej książki. Upamiętnienia twórczości i postaci Janusza Koniusza podjęła się Joanna Wawryk. Zamieszczamy też utwory poety, przypominając, jak ważną postacią był w lubuskim środowisku literackim.

Mamy też przyjemność przedstawić nowy dział kwartalnika pt. PRACOWNIA. Publikować będziemy w nim teksty powstałe pod egidą Pracowni Badań nad Kulturą Literacką Ziemi Lubuskiej (o szczegółach założenia Pracowni, spotkaniu założycielskim i pierwszych inicjatywach dowiedzą się Państwo z zamieszczonych tekstów). Tym razem – pod kierunkiem prof. Małgorzaty Mikołajczak – Jakub Krzysztof Poczekaj i Michalina Majkowska napisali o książkach Krzysztofa Koziołka i Marty Ruszczyńskiej.

VARIA otwiera tekst o niespełnionej miłości księżnej Doroty i Adama Czartoryskiego autorstwa Joanny Kapicy-Curzytek i Miłosza Cybowskiego. Z kolei recenzje i omówienia najnowszych książek przygotowali: Mirosława Rudyk, Mirosława Szott, Weronika Nawrocka, Czesław Sobkowiak, Maria Jolanta Fraszewska, Gabriela Matkowska, Zuzanna Bubień i Roksana Bach. Proszę do nich zajrzeć, być może znajdą Państwo jakieś uniwersalne recepty na dobrą książkę.

Tomasz Daiksler natomiast użyczył swojej twórczości do zilustrowania numeru. Prezentacji artysty podjęła się Eliza Gniewek-Juszczak.

Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne

Ukazuje się od 2001 roku, obecnie w cyklu kwartalnym. O kształt i poziom pisma dba redakcja: Andrzej Buck (red. naczelny) oraz Ewa Mielczarek (sekretarz). Od lat z pismem współpracuje prof. Małgorzata Mikołajczak – znawczyni m.in. regionalnej literatury, patronująca działowi ZBLIŻENIA, w którym zamieszczane są artykuły krytycznoliterackie i szkice poświęcone przede wszystkim twórczości autorów ważnych dla regionu.

Każdy numer ma bohatera plastycznego, którego sylwetka i twórczość jest prezentowana na łamach, a także temat przewodni, który z różnych perspektyw ukazują teksty eseistyczne i felietony. “Pro Libris” urozmaicają teksty prozatorskie i poetyckie autorów o ugruntowanej już pozycji literackiej, jak i debiutantów. Od kilku lat w piśmie są prezentowane wiersze młodych poetów biorących udział w konkursie Debiut Poetycki Pro Libris. Każdy numer zawiera recenzje i omówienia książek, spektakli lub wydarzeń kulturalnych ważnych dla regionu bądź o charakterze ponadlokalnym.

Sprzyjające dla powstania pisma było przygraniczne położenie województwa lubuskiego i sąsiedztwo Niemiec, dlatego też temat stosunków polsko-niemieckich od początku istnienia kwartalnika pojawia się na jego łamach, a ponadto w numerach zamieszczane są teksty tłumaczone na język niemiecki.

Wysoki poziom zamieszczanych tekstów oraz atrakcyjna oprawa plastyczna pisma sprawiają, iż znajduje ono sponsorów na wydanie kolejnych numerów, wśród których znaleźli się: Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr, Urząd Miasta Zielona Góra, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Słubfurt, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Zarząd Okręgu).