Kliknij, aby przejść do numeru!

Pro Libris Nr 3 (84)/2023

Od redakcji

Nie ma dwóch osób, które by jednakowo odebrały fragment świata i na niego tak samo zareagowały. Ponadto nie usłyszymy dwa razy tego samego koncertu, ani nie zobaczymy tej samej wystawy. W każdej chwili nasze zmysły odbierają mnóstwo bodźców, zmieniając sposób reakcji. Kora mózgowa wyławia je i selekcjonuje. A wybór jest dokonywany poza naszymi świadomymi decyzjami. Czy nie jest to fascynujące?

Tytułując najnowszy numer „Pro Libris” ZMYSŁY, domyślaliśmy się sporego odzewu, ale nie przypuszczaliśmy, że temat w takim stopniu zainteresuje nasze Autorki i Autorów, i stanie się katalizatorem wielu zmysłowych tekstów. Zestaw materiałów, które zaprezentowaliśmy w numerze, jest jak zwykle mocno zróżnicowany. Na łamach pisma gościmy wybitnego współczesnego poetę, Józefa Barana, który przesłał nam swoje leśne rozważania. Prezentujemy najnowsze wiersze m.in.: Karola Graczyka, Jolanty Fainstein, Agnieszki Leśniewskiej, Jarosława Barańczaka. Blok prozy otwiera intrygujące opowiadanie Patrycji Mierzejewskiej pt. Kulki. Wśród tekstów znajdą Państwo też fragmenty przygotowywanych powieści (Maria Jolanta Fraszewska, Marek Krukowski) i treściwe, autobiograficzne Zapiski Czesława Sobkowiaka. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem Mirosława Kuleby, który zapoczątkowuje swój autorski cykl Obrazki z wystawy, snując opowieść o pięknej beduince z obrazu Aleksandra Laszenki. Tym razem refleksje o mocy muzyki (ukazane w tle) przedstawił w formie dialogu Władysław Edelman.

W dziale ZBLIŻENIA umieszczona została rozmowa z prof. Piotrem Kładocznym – językoznawcą, który zajmuje się konceptualizacją zmysłów w twórczości wybranych pisarzy i pisarek. Natomiast w dziale VARIA Weronika Nawrocka poruszyła temat oddziaływania synestezji. Z kolei swój tekst, dotyczący sztuki Kształt rzeczy Neila LaBute’a realizowanej w Lubuskim Teatrze w 2008 roku, zaproponował Piotr Prusinowski. Zwyczajowo też publikujemy relacje z imprez i wydarzeń literackich (Małgorzata Grelak, Agnieszka Ginko-Humphries).

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami i omówieniami książek w dziale krytycznoliterackim. Znajdą tu Państwo obszerną recenzję prof. Małgorzaty Mikołajczak, dotyczącą debiutu literackiego prof. Marty Ruszczyńskiej. A ponadto: ciekawe spojrzenie na tomik Ewy Lipskiej (Jerzy Madejski), wnikliwe słowo o Bruzdach wyrytych rydwanem (Czesław Sobkowiak), w końcu też – zaczepny tekst o debiucie Patrycji Mierzejewskiej (Rafał Gawin). A to i tak nie wszystko, gdyż oferta tekstów jest dużo bardziej obszerna.

Tym razem swoich prac do zilustrowania zmysłowego numeru użyczył Andrzej Troc. Mamy nadzieję, że docenią Państwo te surrealistyczne przekształcenia świata. O jego twórczości i działalności piszą w numerze Dariusz Bareya i Iwona Peryt-Gierasimczuk.

Warto dodać, że tym numerem „Pro Libris” otwieramy 7. edycję Konkursu Debiut Pro Libris – jego regulamin znajdą Państwo na końcu pisma. Prosimy pamiętać o Festiwalu Literackim im. Anny Tokarskiej PROZA POETÓW – jest jeszcze mnóstwo interesujących wydarzeń w kolejnych dniach listopada.

Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne

Ukazuje się od 2001 roku, obecnie w cyklu kwartalnym. O kształt i poziom pisma dba redakcja: Andrzej Buck (red. naczelny) oraz Ewa Mielczarek (sekretarz). Od lat z pismem współpracuje prof. Małgorzata Mikołajczak – znawczyni m.in. regionalnej literatury, patronująca działowi ZBLIŻENIA, w którym zamieszczane są artykuły krytycznoliterackie i szkice poświęcone przede wszystkim twórczości autorów ważnych dla regionu.

Każdy numer ma bohatera plastycznego, którego sylwetka i twórczość jest prezentowana na łamach, a także temat przewodni, który z różnych perspektyw ukazują teksty eseistyczne i felietony. “Pro Libris” urozmaicają teksty prozatorskie i poetyckie autorów o ugruntowanej już pozycji literackiej, jak i debiutantów. Od kilku lat w piśmie są prezentowane wiersze młodych poetów biorących udział w konkursie Debiut Poetycki Pro Libris. Każdy numer zawiera recenzje i omówienia książek, spektakli lub wydarzeń kulturalnych ważnych dla regionu bądź o charakterze ponadlokalnym.

Sprzyjające dla powstania pisma było przygraniczne położenie województwa lubuskiego i sąsiedztwo Niemiec, dlatego też temat stosunków polsko-niemieckich od początku istnienia kwartalnika pojawia się na jego łamach, a ponadto w numerach zamieszczane są teksty tłumaczone na język niemiecki.

Wysoki poziom zamieszczanych tekstów oraz atrakcyjna oprawa plastyczna pisma sprawiają, iż znajduje ono sponsorów na wydanie kolejnych numerów, wśród których znaleźli się: Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr, Urząd Miasta Zielona Góra, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Słubfurt, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Zarząd Okręgu).