Na zdjęciu stoi człowiek wiktoriański. Ma dwie pary rąk i dwie pary nóg. Jest wpisany w trójkąt równoboczny, z wierzchołkiem skierowanym ku dołowi, kwadrat i koło. Nad jego głową jest słońce, po jego prawej stronie jest księżyc. Tło jest czerwone.
Kliknij okładkę, żeby przejść do tekstów!

Pro Libris Nr 1-2 (82-83)/2023

Od redakcji

Wkraczamy w 2023 rok z impetem. Sił i energii dodają nam przedsięwzięcia dotyczące wirtualnego bytu „Pro Libris”, które udało się zrealizować w ubiegłym roku, tj. wznowienie unowocześnionej strony internetowej czasopisma – prolibris.net.pl oraz uruchomienie konta na portalu społecznościowym Facebook, na którym pojawiają się aktualności wydawniczo-literackie związane z tytułem. Obie inicjatywy spotykają się ze sporym zainteresowaniem. Także ubiegłoroczna monografia prof. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk, będąca podsumowaniem ponad dwudziestoletniej działalności kwartalnika – wydana sumptem Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP – przysporzyła redakcji splendoru i satysfakcji.

Przed nami jednak kolejne wyzwania i pomysły na tegoroczne realizacje, czego dowodem jest numer ODKRYCIA, który trzymają Państwo w dłoniach. Redakcji, teraz poszerzonej (o Joannę Wawryk de facto od lat pracującą na rzecz Pisma w wielu rolach, Mirosławę Szott i Adriana Loksia), udało się zachęcić do współpracy kilkoro nowych autorów, których obecność na naszych łamach cieszy i wskazuje, że zasięg „Pro Libris” poszerza się z każdym numerem. Wymienić tu należy Wiolettę Grzegorzewską, Danutę Feleniak-Cardas, Konrada Pruszyńskiego, Michała Kaczmarka, Pawła Markiewicza, Dariusza Poświatowskiego, Joannę Nawlicką, Niki Mackiewicz, Magdalenę Bugaj i Izabelę Gaworek. Wśród nich – zarówno cenione nazwiska, jak i debiutanci. Obecność każdego nowego autora cieszy i skłania do bacznego przyglądania się jego twórczości. Miło też powitać autorów, którzy po latach nieobecności wrócili do publikowania w „Pro Libris”, w tym Rafała Krzymińskiego czy Bartosza Konopnickiego. Co oczywiste – doceniamy obecność niezawodnych autorów, wiernych czasopismu od lat, jak Czesław Sobkowiak, Małgorzata Mikołajczak, Joanna Kapica-Curzytek, Marcin Mielcarek, Ryszard Jasiński, Anna Polak, Grzegorz Żegleń, Mirosław Kuleba, Maria Fraszewska, Marcin Radwański.

Tytuł numeru – ODKRYCIA dotyczy zarówno tego, co nam oferują twórcy, jak i patronującej wielu kulturalnym działaniom Biblioteki Norwida Annie Tokarskiej, która – o czym pisze Mirosława Szott w materiale poświęconym ogólnopolskiemu Konkursowi na interpretację wiersza Anny Tokarskiej – stała się inspiracją dla niemal setki autorów z Polski i zagranicy, nadsyłających swoje odczytania twórczości poetki. Namacalnym tego dowodem jest kilka świetnych, nagrodzonych prac, które publikujemy na łamach. Z kolei opisana w zeszycie impreza ph. Noworoczne Wierszowanie, inspirowana przedwojenną pocztówką, stała się okazją do poetyckich potyczek twórców z całego województwa lubuskiego, a przy okazji piękną literacką przygodą. Ponadto autorzy nadesłanych tekstów odnotowali szereg ważnych inicjatyw wydawniczych, w tym – wpisujących się w dopiero zakończony Rok Polskiego Romantyzmu oraz książek lubuskich autorów, które spotkały się z bardzo dobrym odbiorem czytelniczym.

Mamy nadzieję, że dla naszych Czytelników również wartościowym artystycznym odkryciem będzie obcowanie ze sztuką Iwony Markowicz-Winieckiej, której prace tworzą oprawę graficzną numeru.

Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne

Ukazuje się od 2001 roku, obecnie w cyklu kwartalnym. O kształt i poziom pisma dba redakcja: Andrzej Buck (red. naczelny) oraz Ewa Mielczarek (sekretarz). Od lat z pismem współpracuje prof. Małgorzata Mikołajczak – znawczyni m.in. regionalnej literatury, patronująca działowi ZBLIŻENIA, w którym zamieszczane są artykuły krytycznoliterackie i szkice poświęcone przede wszystkim twórczości autorów ważnych dla regionu.

Każdy numer ma bohatera plastycznego, którego sylwetka i twórczość jest prezentowana na łamach, a także temat przewodni, który z różnych perspektyw ukazują teksty eseistyczne i felietony. “Pro Libris” urozmaicają teksty prozatorskie i poetyckie autorów o ugruntowanej już pozycji literackiej, jak i debiutantów. Od kilku lat w piśmie są prezentowane wiersze młodych poetów biorących udział w konkursie Debiut Poetycki Pro Libris. Każdy numer zawiera recenzje i omówienia książek, spektakli lub wydarzeń kulturalnych ważnych dla regionu bądź o charakterze ponadlokalnym.

Sprzyjające dla powstania pisma było przygraniczne położenie województwa lubuskiego i sąsiedztwo Niemiec, dlatego też temat stosunków polsko-niemieckich od początku istnienia kwartalnika pojawia się na jego łamach, a ponadto w numerach zamieszczane są teksty tłumaczone na język niemiecki.

Wysoki poziom zamieszczanych tekstów oraz atrakcyjna oprawa plastyczna pisma sprawiają, iż znajduje ono sponsorów na wydanie kolejnych numerów, wśród których znaleźli się: Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr, Urząd Miasta Zielona Góra, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Słubfurt, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Zarząd Okręgu).