W rocznicę urodzin Korsaka – Alicja Lipińska, Maria Radziszewska, Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Część druga, Pro Libris i Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego Oddział Gorzowski, Zielona Góra 2019-2021, 174 s.

W rocznicę urodzin Korsaka

Alicja Lipińska, Maria Radziszewska, Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Część druga, Pro Libris i Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego Oddział Gorzowski, Zielona Góra 2019-2021, 174 s.

Minęło ponad osiemnaście lat od wydania pierwszej części publikacji Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przygotowanej przez dr. Janusza Rećko, nim autorki – Alicja Lipińska i Maria Radziszewska podjęły się kontynuacji żmudnych badań i kompletnego opracowania źródeł będących dalszym ciągiem dokumentacji Włodzimierza Korsaka zgromadzonych w Bibliotece Norwida. Praca autorek i jej ostateczny efekt były na tyle wartościowe, iż Rada Wydawnicza Biblioteki podjęła decyzję, aby materiał ten wydać jako kolejny tom „Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych” (zeszyt 11-12).

Okładka książki. Archiwalia Włodzimierza Korsaka. Szara, na górze są informacje o autorach potem tytuł i podtytuł, na dole czarna głowa uchwy ona z profilu.

Warto przypomnieć, że Włodzimierz Korsak to postać znacząca dla przed- i powojennej Polski. Już za życia postrzegany był jako człowiek-legenda – przyrodnik, podróżnik, pisarz, myśliwy, Naczelny Łowczy Rzeczypospolitej Polskiej, członek Związku Literatów Polskich, członek założyciel Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wywodził się z Anińska (powiat Siebież, gubernia witebska), z rodziny patriotyczno-ziemiańskiej. Na jego pisarskie konto złożyły się poważne osiągnięcia literackie, publicystyczne i popularyzatorskie. Pisał książki o przyrodzie, stając się niekwestionowanym autorytetem w kwestiach łowieckich i przyrodoznawstwa, będąc rzecznikiem zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi. Przypadająca w ubiegłym roku 135. rocznica urodzin pisarza, także kolejna fala zainteresowania spuścizną Korsaka sprawiły, że wydawcy – Pro Libris Wydawnictwo WiMBP im. Norwida w Zielonej Górze oraz Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego Oddział Gorzowski podjęły trud wydania dzieła. Podstawową zawartością jest szczegółowy wykaz 

niepublikowanej dotąd korespondencji oraz zbiór dokumentów archiwalnych pozyskanych po śmierci Włodzimierza Korsaka. Książka zawiera cenny materiał archiwalny, w którym dominuje prywatna korespondencja członków rodziny, przyjaciół, znajomych i znanych osobistości do Włodzimierza Korsaka. Starannie opracowana korespondencja pozwala śledzić losy ich nadawców i adresata na przestrzeni ponad 50 lat (1922-1973). Książka zawiera również bibliografię, indeks osobowy oraz indeks instytucji, a także cenny materiał ilustracyjny w postaci fotografii i rysunków własnoręcznie wykonanych przez Korsaka. Wśród bogatej ikonografii autorki natknęły się na ciekawostkę, którą wyeksponowano w książce. To tzw. silhouettes, czyli malowane czarnym tuszem sylwetki twarzy z profilu, m.in. uczestników polowań, członków rodziny i przyjaciół pisarza. Co ciekawe, ten rodzaj sztuki tworzenia portretów sylwetkowych oprócz walorów artystycznych posiada niezaprzeczalny ładunek emocjonalny. Wśród ikonografii pojawiają się także fotografie o niepospolitej sile wyrazu, autorstwa Korsaka. Książka została wydana w twardej oprawie, nadzwyczaj starannie, do czego niewątpliwie przyczyniło się wsparcie finansowe środowiska leśników, wielu instytucji i osób prywatnych. Warto również docenić zamieszczenie na końcowej wyklejce książki rzetelnie opracowanego przez autorki drzewa genealogicznego Włodzimierza Korsaka.

Ewa Mielczarek

Spis treści