Anna Tokarska zapamiętana

Ewa Mielczarek

Anna Tokarska zapamiętana

Dzięki zamysłowi dr. Andrzeja Bucka, a następnie działaniom logistycznym i organizacyjnym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, na fasadzie budynku mieszczącego się na placu Słowiańskim 7 w Zielonej Górze, zamontowana została tablica upamiętniająca Annę Tokarską. Właśnie tutaj, w lokalu pod numerem 6. przez kilkadziesiąt lat mieszkała poetka, o której pamięć jest wciąż żywa, nie tylko w zielonogórskim środowisku kultury.

Przypomnijmy parę faktów z życia tej ważnej poetki, autorki kilku tomików wierszy i animatorki życia kulturalnego w Zielonej Górze. Urodziła się w 1936 roku w Łodzi. Ukończyła polonistykę na zielonogórskiej WSP. Anna Tokarska pracowała w Teatrze Lubuskim jako sekretarz literacki, była też sekretarzem rektora ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Jej wiersze drukowało „Nadodrze”. Wydała zbiory wierszy (Portret z ptakiem, Monologi niepamięci, Zapis wędrowny, Ból pozornie za duży czy W białym mieszka anioł),  należała do Związków Literatów Polskich. 

Od niemal dekady Anny Tokarskiej nie ma z nami, lecz wszystko, czym się zajmowała, jaką osobą była, a przede wszystkim jak ważny ślad w postaci poezji zostawiła po sobie, trwa w pamięci. Poetka stała się inspiracją dla wielu działań twórczych, które mamy sposobność przeżywać jako animatorzy i równocześnie odbiorcy kultury. Jej talent, mądrość, dobro, chęć wspierania potrzebujących, mimo upływu lat, są powszechnie pamiętane i do dzisiaj szeroko wspominane. Dodajmy, że przez wszystkie te lata wiele zrobiono, aby upamiętnić jej twórcze życie. Wydano książkę z poezją artystki (Anna Tokarska, Wiersze wybrane, w oprac. Andrzeja Bucka, Pro Libris, Zielona Góra 2014),

publikację z poezją, prozą, wywiadami, tekstami krytycznoliterackimi i wierszami jej dedykowanymi (Anna Tokarska, Utwory zebrane, zebrał Andrzej Buck, Pro Libris, Zielona Góra 2020), czy tomik poetycki inspirowany jej życiem i twórczością (Mirosława Szott, Anna, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, Zielona Góra 2015), także czasopismo „Pro Libris” dedykowane zmarłej poetce (numer specjalny 4(45)/2013). Ponadto corocznie organizowany jest przez zielonogórską książnicę Festiwal Literacki pn. Proza Poetów im. Anny Tokarskiej. W ten sposób poetka patronuje wielu niepowtarzalnym wydarzeniom, spotkaniom, odkryciom literackim, wzbogacając życie kulturalne miasta i jego mieszkańców (m.in. Zielonogórski Salon Poezji poświęcony Tokarskiej czy Konkurs na interpretację wierszy Anny Tokarskiej, o którym piszemy w numerze). W podzięce za dar pięknego słowa i inspirację dla nowych poetyckich przygód cześć Jej pamięci!

Tablica upamiętniająca Annę Tokarską. Na górze znajduje się zdjęcie, pod spodem informacje o poetce.

Spis treści