Tag: „Wiersz bez kropki”… Nieskończoność w poezji Elżbiety Dybalskiej