Konkurs na interpretację wiersza Anny Tokarskiej – podsumowanie

Mirosława Szott

Konkurs na interpretację wiersza Anny Tokarskiej – podsumowanie

 

Anna Tokarska to poetka, której twórczość silnie oddziałuje nie tylko na lokalną społeczność. Od 2013 roku festiwal literacki PROZA POETÓW przyjął jej imię. W 2023 roku, po 10 latach od śmierci Tokarskiej, zamontowana została z inspiracji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze pamiątkowa tablica przy pl. Słowiańskim 7, co stanowi wyraz uznania i szacunku wobec jej osoby i dorobku literackiego. Warto wspomnieć, że w mieście w ostatnich latach podobne tablice umieszczono (z inicjatywy ZLP) na budynkach, w których mieszkał Janusz Koniusz oraz Michał Kaziów.

Twórczość patronki listopadowego festiwalu była wielokrotnie przypominana poprzez czytanie jej wierszy, a także liczne konkursy literackie. W listopadzie 2022 roku WiMBP ogłosiła Konkurs na interpretację wiersza Anny Tokarskiej. Wyszliśmy z założenia, że interpretacja jest warunkiem istnienia tekstu, nawiązaniem niepowtarzalnego dialogu z utworem. Uczestnikom zaproponowane zostały do odczytania dwa debiutanckie wiersze zielonogórskiej poetki, które opublikowano w 1964 roku w „Nadodrzu”. Były to utwory: Noc oraz Miłość. Nadesłano 75 prac, które dotyczyły w niemal równej proporcji obydwu wierszy. Co ciekawe, większość zgłoszeń trafiła do nas spoza regionu (a niektóre spoza Polski). Zadziwiające było to, w jaki sposób te wiersze zostały doświadczone i uruchomione w akcie interpretacji. Na pewno zauważyć można było różnorakie podejścia do tekstu – od mocno strukturalistycznych odczytań, przez hermeneutyczne aż do tych zawierających elementy feministyczne. Część z nich stanowiła też bardzo ciekawą kompilację wielu sposobów myślenia o literaturze. Ulegaliśmy też niekiedy zaproszeniu do podążania ścieżkami nadinterpretacji, co było bardzo ożywcze i zaskakujące.

PLakat konkursowy. Po prawej stronie znajduje się zdjęcie Anny Tokarskiej. Po prawej informacja o konkursie.

Jury w składzie: dr Joanna Wawryk (przewodnicząca), dr Andrzej Buck, Ewa Mielczarek i dr Mirosława Szott nagrodziło trzy interpretacje. Ich autorami są: Olga Piotrowska, Czesław Sobkowiak oraz Monika Gstettenhofer. Wyróżniono także prace Igi Tomaszewskiej i Anny Radki.

Sponsorem nagród pieniężnych były: Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, firma ONTP.PL oraz kancelaria prawna Anny Drobek. Wyróżnione i nagrodzone osoby otrzymały dyplomy, zestaw książek i albumów Wydawnictwa Pro Libris oraz możliwość publikacji w czasopiśmie kulturalno-artystycznym „Pro Libris”.

Zapraszamy do lektury nagrodzonych tekstów.

Spis treści