Pracownia Badań nad Kulturą Literacką Ziemi Lubuskiej

Pracownia Badań nad Kulturą Literacką Ziemi Lubuskiej

Od 9 listopada 2023 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaczęła działać Pracownia Badań nad Kulturą Literacką Ziemi Lubuskiej. Nawiązuje ona do Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną, która została założona na Uniwersytecie Zielonogórskim przez prof. Małgorzatę Mikołajczak. Jednostka funkcjonowała w latach 2010-2019, a jej kierowniczkami były kolejno prof. M. Mikołajczak i dr Kamila Gieba. Do największych sukcesów tamtego kilkudziesięcioosobowego zespołu zaliczyć można m.in. wieloletnie, międzyuczelniane prace regionalistyczne (w ramach ministerialnych grantów), serie książek wydanych przez Wydawnictwo UNIVERSITAS, organizację międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji.
Przy wsparciu dyr. dra Andrzeja Bucka siedzibą nowo powołanej Pracowni stała się Biblioteka Norwida, posiadająca status instytucji naukowej, a ponadto organizująca szereg działań wspierających i kreujących życie kulturalne regionu. Pracownia skupia osoby, które od lat zajmują się kulturą literacką Ziemi Lubuskiej, podejmując działania naukowe, wydawnicze, popularyzatorskie, a przy tym reprezentują różne instytucje. Zespół założycielski tworzą: dr Marta Bąkiewicz (UAM), dr Andrzej Buck (WiMBP), dr Przemysław Bartkowiak (WiMBP), dr Joanna Kapica-Curzytek (UZ), red. Ewa Mielczarek (WiMBP), prof. Małgorzata Mikołajczak (UZ), dr Piotr Prusinowski (Lubuski Teatr), dr Mirosława Szott (WiMBP), dr Joanna Wawryk (UZ). Koordynatorką reaktywowanej Pracowni została Mirosława Szott.
Wśród planów na kolejne lata są m.in.: stworzenie Słownika kultury literackiej Zielonej Góry po 1945 roku, wydanie szkiców interpretacyjnych wierszy Anny Tokarskiej, a także książki stanowiącej zbiór wierszy Ireny Dowgielewicz, zorganizowanie jednodniowych sympozjów wokół twórczości lubuskich pisarek i pisarzy oraz działania popularyzatorskie.
W najnowszym numerze „Pro Libris” uruchomiony zostaje także nowy dział, który zapełnią teksty pisane pod opieką członków i członkiń Pracowni.

Spis treści