Książki nadesłane

KSIĄŻKI NADESŁANE

Zbigniew Czarnuch, Pochwała Lubniewki, Biblioteka Centrum Kultury w Lubniewicach, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2022, 150 s.

Tomasz Jankowski, Broniszowski kasztel, Wydawnictwo AD Rem, Jelenia Góra 2022, 110 s.

Arturo Jarmułowski, I krok dalej, Wydawca Fundacja Uważność Bycia, Wałbrzych 2020, 74 s.

Przemysław S. Karwowski, Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej, Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde”, Zielona Góra 2022, 168 s.

Daniel Koteluk, Ksiądz Ignacy Zoń (1915-1967). Droga orędownika niepodległości Polski do stalinowskiego więzienia, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze & Zespół Szkół w Czerwieńsku, Zielona Góra 2022, 252 s.

Elżbieta A. Kuna-Kwiecińska, Wyznania i wyzwania, Mazowieckie Centrum Poligrafii, Sulechów 2022, 102 s.

Matthias Lehmann, Willa Hansa Lehmanna w Gorzowie Wielkopolskim (Landsbergu), tłum. Sławomir Szenwald, Grzegorz Urbanek, Grażyna Kostkiewicz-Góska, Magdalena Matuszewska, Katarzyna Sanocka-Tureczek, Wydawcy: Matthias Lehmann, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2022, 112 s.

Adam Lizakowski, Pieszycka księga umarłych, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa 2022, 100 s.

Anna Polak, Paweł Karp, Kościoły i ich wyposażenie na terenie miasta oraz gminy Żary. Przeszłość – teraźniejszość, Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach, Żary 2022, 116 s.

Dariusz A. Rymar, Nie ma wolności bez Solidarności! Demonstracja z 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim – geneza, przebieg i następstwa, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski 2022, 392 s.

Karol Siemaszko, Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych w Zielonej Górze i Głogowie z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2022, 380 s.

Wiesław Zdanowicz, Komu zawdzięczamy – Kim jesteśmy. Biografie wybrane nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie, Wydawnictwo MAjUS, Świebodzin 2022, 204 s.

 

Spis treści