KSIĄŻKI NADESŁANE

Roksana Bach, Śliwki w czekoladzie, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, Zielona Góra 2023, 64 s.

Grzegorz Biszczanik, Zielona Góra od kuchni: restauracje przedwojennego miasta = Cusine of Zielona Góra: restaurants of the pre-war city, Stowarzyszenie Forum Art, Zielona Góra 2023, 404 s.

Olaf Ciebiera, Paweł Czechowski, Alicja Dubicka-Czechowska, Grzegorz Gabryś, Piotr Grochowski, Agnieszka Kochańska, Ryszard Orzechowski, Piotr Reda, Michał Smoczyk, Michał Szkudlarek, Leszek Jerzak, Przyroda Parku Książęcego w Zatoniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2023, 140 s.

Zbigniew Czarnuch, Andrzej Wysoczański, Z dziejów wsi Mościce dawniej Blumberg, Towarzystwo Przyjaciół Mościc, Mościce 2023, 208 s.

Maria Jolanta Fraszewska, Prze konanie, ORGANON, Zielona Góra 2023, 85 s.

Krzysztof Gryko, Wąska środkowa linia, Wyd. Krzysztof Gryko, Kraków 2022, 104 s.

Ryszard Jasiński, Paradymgnaty, Graf Media, Zielona Góra 2024, 110 s.

Emilia Kledzik, Perspektywa poety: cyganologia Jerzego Ficowskiego, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2023, 688 s.

Mirosław Kuleba, Topografia obiektów winiarskich i winnic Zielonej Góry, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Fundacja Tłocznia, Zielona Góra 2023, 944 s.

Ryszard Łomski, Zielonogórski big-beat i film (zespoły gitarowe i Lubuski Klub Filmowy), Pro Libris – Wydawnictwo WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Zielona Góra 2023, 220 s.

Weronika Machała, Bieguny, Fundacja Duży Format, Warszawa 2022, 36 s.

Marta Maciejewska, Proszę, pokochaj mnie, mamo!, Wydawnictwo Świat Kobiet, Zielona Góra 2023, 260 s.

Anitta Maksymowicz, Rok 1945 i pierwsze powojenne lata na Ziemi Lubuskiej w relacjach świadków historii, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 2023, 148 s.

Czesław Markiewicz, Przeklęta Europa, ANAGRAM, Warszawa 2023, 344 s.

Igor Myszkiewicz, O czarownicy i potworze: zielonogórskie procesy o czary = About the Witch and the Monster: witchcraft trials in Zielona Góra, Stowarzyszenie Forum Art, Zielona Góra 2023, 392 s.

Agnieszka Olejnik, Gdziekolwiek jesteś, Filia, Poznań 2023, 384 s.

Agnieszka Olejnik, Jak dzikie gęsi, Filia, Poznań 2023, 336 s.

Paulina Pidzik, (miejsca ich jesiony), Biuro Literackie, Kołobrzeg 2022, 36 s.

Spis treści