Książki Wydawnictwa Pro Libris dostrzeżone podczas Lubuskich Wawrzynów 2023

Książki Wydawnictwa Pro Libris dostrzeżone podczas Lubuskich Wawrzynów 2023

Lubuskie Wawrzyny 2023 przyniosły sporo emocji i wiele nieoczekiwanych werdyktów. Impreza doczekała się wielu podsumowań, jednak tym razem chcieliśmy zwrócić uwagę na trzy wyróżnione publikacje wydane w wydawnictwie zielonogórskiej książnicy (nie pomijając oczywiście głównych nagród). Laureatem Lubuskiego Wawrzynu Literackiego został Konrad Wojtyła za tomik Scherzofrenia (kategoria „poezja”) oraz Mariusz Wilk za książkę Procidana (kategoria „proza”). Ale wśród nominowanych do głównej nagrody znalazł się także Konrad Krakowiak z tomikiem Już czas wydanym w Wydawnictwie Pro Libris (to już trzecia książka, którą Konrad konsekwentnie wydaje u nas). Tomik jasny, mocno przeniknięty wiarą w głęboki sens ludzkiego życia, nawiązujący niektórymi rozwiązaniami do poezji Wisławy Szymborskiej.

Ponadto ważne wyróżnienie (Nagrodę Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: Srebrne Sokole Pióro) otrzymała Patrycja Mierzejewska za swój debiut wchłanianie żelaza wydany w naszej oficynie jako pokłosie Konkursu Debiut Pro Libris. Jej publikacja została pozytywnie zrecenzowana m.in. przez Rafała Gawina i Czesława Sobkowiaka. A Karol Maliszewski napisał w blurbie na okładce: „Gorzkie i zwarzone komunikaty, wypełnione fantomowym bólem urazów i utrat, chwilami niecierpliwe i dosadne”. Warto odnotować, że za całokształt twórczości nagrodzeni zostali: Hanna Bilińska-Stecyszyn, Iwona Małgorzata Żytkowiak, Edward Derylak i Zygmunt Marek Piechocki.

Z kolei Lubuski Wawrzyn Naukowy otrzymała Gabriela Augustyniak-Żmuda za książkę Biografie językowe przesiedleńców ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej mieszkających w regionie lubuskim. Nagroda Rektora UAM w Poznaniu za najlepszą książkę popularnonaukową 2023 Małe Srebrne Pióro przypadła Ryszardowi Łomskiemu, który w Wydawnictwie Pro Libris wydał Zielonogórski big-beat i film (zespoły gitarowe i Lubuski Klub Filmowy). Już wcześniejsze spotkanie autorskie pokazało, jak ważna i interesująca jest tematyka, którą podjął mieszkający obecnie w Finlandii Łomski. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że warto czasem zaryzykować w wyborze tematu publikacji.

Ryszard ŁOMSKI - ZIELONOGÓRSKI BIG BEAT

W Lubuskim Wawrzynie Dziennikarskim główny laur powędrował do Elżbiety Wozowczyk-Leszko, a Mateusz Kasperczyk uhonorowany został jako wyróżniający się młody dziennikarz. Dyplom za całokształt twórczości odebrał Marek Staniszewski. Za walory edytorskie wyróżniono książki: Zygmunta Marka Piechockiego Listy po czasie oraz Igora Myszkiewicza O czarownicy i potworze: zielonogórskie procesy o czary/ About the Witch and the Monster: witchcraft trials in Zielona Góra (Wydawnictwo Forum Art). Natomiast w plebiscycie online Nagroda Czytelników najwięcej głosów otrzymał Ryszard Jasiński za książkę Król Błot. Tuplickie opowieści.

Wyróżnienie trzech „naszych” książek podczas Lubuskich Wawrzynów 2023 odbieramy z wielką satysfakcją jako sukces twórców oraz całego zespołu, który nad nimi pracował od strony redakcyjnej, technicznej i promocyjnej. Dziękujemy autorkom i autorom za zaufanie.

Spis treści