KSIĄŻKI NADESŁANE

Maciej Bobula, Pustko, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2022, 88 s.
Zbigniew Chojnowski, Tyle razy nie wiem, Wydawnictwo Forma, Bezrzecze 2022, 72 s.
Krystyna Dąbrowska, Miasto z indu, Wydawnictwo a5, Kraków 2022, 48 s.
Rafał Derda, polskie obozy życia, Wydawnictwo papierwdole, Ligota Mała 2022, 44 s.
Drobiazgi nieprzemilczane. Antologia poezji i prozy. Majowe Spotkania Literackie – Żary 2023,
red. Grażyna Rozwadowska-Bar, Związek Literatów Polskich, Zielona Góra 2023, 80 s.
Każda myśl o tobie jest jak blask we mgle, red. Mirosław Musioł, Zielonogórski Ośrodek Kultury,
Zielona Góra 2023, 36 s.
Piotr Kominek, Droga do domu, Wydawnictwo Mamiko, Nowa Ruda 2022, 34 s.
Ewa Kwaśniewicz, Wędrowanie, Organon, Zielona Góra 2023, 80 s.
Monika Maciasz, Kraj oka, Wydawnictwo papierwdole, Ligota Mała 2022, 36 s.
Jadwiga Malina, Teoria powtórzeń, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Kraków 2022, 58 s.
Karol Maliszewski, Silnik na trawie, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2022, 56 s.
Marcin Mielcarek, Nad górą wisi zielone słońce, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry Winnica,
Zielona Góra 2023, 209 s.
Zygmunt Marek Piechocki, Listy po czasie, Wydawcy: Zygmunt Marek Piechocki, Sonar Sp. z o.o.,
Gorzów Wlkp. 2023, 42 s.
Uta Przyboś, jakoby, Wydawnictwo FORMA, Szczecin 2022, 102 s.
Jolanta Pytel, Noc bez Ciebie, czyli zagubieni w sieci, Organon, Zielona Góra 2023, 50 s.
Robert Rudiak, Helikon lubuski, studia, szkice i recenzje krytycznoliterackie, Publikacja wydana z oka-
zji 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia nadania praw miejskich, Związek Literatów Polskich,Zielona Góra 2023, 268 s.
Lula Sarnia, wiśni mi się, Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Łódź 2022, 36 s.
Czesław Sobkowiak, Prozy niecodzienne, AKWEDUKT, Wrocław 2023, 396 s.
Natalia Sztegner-Jaskulska, Poezja dojrzewająca w słońcu, AD REM, Jelenia Góra 2022, 28 s.
Radosław Wiśniewski, Siedem książek porzuconych, Wydawnictwo papierwdole, Ligota Mała 2022, 112 s.
Kamil Zając, Rygor i wyobraźnia, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza,
Wrocław 2022, 56 s.

Spis treści