KSIĄŻKI NADESŁANE

KSIĄŻKI NADESŁANE

Stanisław Bryk, Świat okiem estety, sumptem autora,

Zielona Góra 2022, 168 s.

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, „Pro Libris” Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne (2001-2021), Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2022, 168 s.

Elżbieta Dybalska, Pomimo, Wydawnictwo Organon, Zielona Góra 2022, 72 s.

Dzieje Żar do 1815 roku. Przeszłość zapisana w kamieniu i na papierze = Geschichte von Sorau bis 1815. Vergangenheit angehalten im Stein und auf dem papier, red. L. Belzyt, Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach, 254 s.

Władysław Edelman, Anomalie (humoreski i opowiadania), [b.w.], Zielona Góra 2022, 186 s.

Maria Jolanta Fraszewska, Posypana wiatrem. Murki dla Ukrainy 2022 i inne wiersze = Dusted with wind. WALLS for Ukraine 2022 and other poems, Wydawnictwo Organon, Zielona Góra 2022, 124 s.

Gąsior. Jerzy Gąsiorek. Poeta i rzeźbiarz, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń”, Santok 2021, 296 s.

Małgorzata Hellmann, Droga z przekonania, Hellmann Eurocolor, Zielona Góra 2022, 135 s.

Mirosław Kuleba, Enografia mistyczna miasta Thalloris, Pro Libris, Zielona Góra 2022, 172 s.

Adam Lizakowski, Gdybym twą miłość miał Ameryko!, Literary Waves Publishing, Londyn 2022, 92 s.

Zbigniew Łepkowski, Pęknięta struna, Wydawnictwo Organon, Zielona Góra 2022, 66 s.

Marcin Mielcarek, Sztuka latania, Wydawnictwo ANAGRAM, Warszawa 2022, 220 s.

Ogrody = Gärten / Fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau”, red. L. Głuchowska, Instytut Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2016, 102 s.

Edward Pasewicz, Pulverkopf, Wielka Litera, Warszawa 2021, 592 s.

Jerzy Prokopiuk, Światłość i Radość, red. K. Janczuk, Dom Wydawniczy Tchu, Warszawa 2022, 662 s.

Marcin Radwański, Nożownik, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, [Będzin] 2022, 342 s.

Małgorzata T. Skwarek-Gałęska, gorączka kameleona, Wydawnictwo ANAGRAM, Warszawa 2022, 116 s.

Spis treści