2014 rok otworzyliśmy wydaniem dwóch numerów specjalnych „Pro Libris”, które powstały dzięki zabiegom i życzliwości zespołu bibliotekoznawców i bibliotekarzy zarówno z brandenburskich jak i lubuskich bibliotek. Udało się pozyskać interesujący materiał, który stanowi polsko-niemieckie wydania „Pro Libris”. Składają się nań artykuły osób wielostronnie przygotowanych merytorycznie do pracy w książnicach, świetnych praktyków oraz – w znaczącej ilości – publikujących w prasie fachowej. Oba numery są jednocześnie pokłosiem ponadregionalnych spotkań bibliotekarzy zorganizowanych w Zielonej Górze w terminie od 15 do 17 października 2013, kiedy to prezentowane były dokonania bibliotekarzy z Saksonii, Brandenburgii oraz województwa lubuskiego.
 

Spotkanie z Anną Tokarską

Nie mogę odnaleźć na półkach swojej biblioteki tamtego tomiku, dzięki któremu po raz pierwszy spotkałam się z Anną Tokarską. A były w nim, w ładnie wydanym albumie, zbierającym najpiękniejsze wiersze polskich poetek współczesnych, jej erotyki. Była Halina Poświatowska, Wisława Szymborska, Małgorzata Hillar, Urszula Kozioł. I była Tokarska. Z tymi wierszami, pochłanianymi w przerwach między lekturą podręcznika scs-u i łaciny, czytanymi na zmianę z tekstami Szymborskiej i Kozioł, kojarzy mi się okres studiów we Wrocławiu.

Więcej…

 

Tokarska. Naprawdę wyjechała…

Spotykałem najpierw ją w Redakcji. Przynosiła materiały dotyczące Teatru.
Ja objąłem wtedy etat redaktora naczelnego „Gazety Nowej”. Kiedy jesienią 1990 roku powstał dziennik, o teatrze drukowaliśmy dużo.
Dyrekcję objął wtedy duet Waldemar Matuszewski – Jan Tomaszewicz. O Teatrze było głośno.
Kiedy wyleciałem z Nowej, niespodziewanie Dyrektor Matuszewski zaproponował mnie stanowisko kierownika literackiego. Anna Tokarska była sekretarzem literackim.
Wcześniej nie wiedziałem, że pisała.

Więcej…