Start Zbliżenia

Zbliżenia

Wokół książek 2. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi – Dymny – Himilsbach

Za nami 2. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi – Dymny – Himilsbach. Pięć lipcowych dni (6-10.07.2016) wypełniły projekcje filmowe, spektakle teatralne, spotkania z twórcami, aktorami, krytykami, rozmowy o książce filmowej i teatralnej oraz spotkania z książkami dla dzieci. Jako że głównym organizatorem Festiwalu jest Biblioteka Norwida, wydarzenia promujące książki oraz rozmowy z ich autorami były ważnym elementem całej imprezy.

Więcej…

 

To zależy, co ma się światu do powiedzenia

O Związku Literatów Polskich i „Nadodrzu” z Januszem Koniuszem rozmawia Mirosława Szott

Więcej…

 

Nie do końca umarł (o Marku Grewlingu)

Każda śmierć, a śmierć człowieka szczególnie, radykalnie zaburza porządek istniejących rzeczy, które nam w biegu życia towarzyszą, tworząc obraz i skład otaczającego świata. Śmierć dokonuje zubożenia. Zostawia wyrwę, ranę, miejsce puste, pustkę. Niemożliwą do zapełnienia. Tak właśnie czuję ten czas, te dni, po nagłym odejściu Marka Grewlinga 19 lipca, w Gorzowie, nie na plebanii, lecz w domu swoich rodziców. Miał 53 lata. Nagle szeroki krąg ludzi dotknął fakt jego ostatecznej nieobecności. Znamienne jest i nieprzypadkowe, że wszystkie lubuskie media jego śmierć odnotowały. I były telewizyjne migawki z pogrzebu. Niewątpliwie ta śmierć stała się natychmiast wstrząsającym wydarzeniem. Sensacją w środku lata. Przyszła stanowczo za wcześnie, bowiem Marek wkroczył dopiero co w szóstą dekadę życia. I mógł wiele jeszcze dokonać, ale życie skończyło się. Nie dało mu szansy. Nie podało już pomocnej ręki. Teraz ani jeden wiersz, telefon lub e-mail z jego strony.

Więcej…

 

Furman ante portas

Wokół twórczości i postaci Kazimierza Furmana narosło sporo obiegowych opinii, które z jego twórczością i jego osobą mają tyleż wspólnego, co dyskusyjnie obcego bądź obojętnego. Ale jednocześnie wszystkie te opinie mogą okazać się przynajmniej prawdopodobne. Więc z pozoru był i jest poetą łatwo się definiującym.

Więcej…

 

Myślenie o Wszechświecie jest tylko funkcją wyobraźni

Z Mirą Kużel rozmawia Mirosława Szott

Więcej…

 
Więcej artykułów…