Sympozjum SPP

PISARZE I CZASOPISMA LITERACKIE
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich zorganizowało 11 czerwca 2011 roku w Domu Literatury w Warszawie sympozjum literackie pn. Programy, tematy, wartości. Redakcję Pisma "Pro Libriis" reprezentował Andrzej Buck.
Spotkanie odbyło się według następującego programu:

Programy, tematy, wartości
Sympozjum literackie Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 (Dom Literatury)
11 czerwca 2011 roku (sobota) Godz. 16:00 – 20:00

Godz. 16:00 (sympozjum):
Michał Jagiełło, Patronackie i inne. Zarys mapy współczesnego czasopiśmiennictwa literackiego
Sergiusz Sterna-Wachowiak, Pisarze i czasopisma. Paradoksy udziału, dystansu i odrzucenia
Anna Nasiłowska, Literatura w czasopismach: między „lustrem na gościńcu” a sporem o wartości
Marcin Orlińsk,i Młody pisarz patrzy na kiosk z gazetami. Do czego młodej literaturze potrzebne są czasopisma?

Godz. 18:00 (debata panelowa) z udziałem: Tadeusza Komendanta („Twórczość”), Mieczysława Orskiego („Odra”), Piotra Szewca („Nowe Książki”), Michała Larka („Czas Kultury”), Krzysztofa Kuczkowskiego („Topos”), Bogusława Wróblewskiego („Akcent”), Jerzego Madejskiego („Pogranicza”), Adriana Glenia („Strony”), Marcina Orlińskiego („Zeszyty Poetyckie”), Andrzeja Bucka („Pro Libris”), Piotra Sommera („Literatura na Świecie”)

Prowadzenie: Sergiusz Sterna–Wachowiak
Sympozjum i debata to próba refleksji nad polskim czasopiśmiennictwem literackim i kulturotwórczym. To szansa dyskusji o czasopiśmienniczych programach, tematach i wartościach. Próba wyrysowania mapy współczesnego czasopiśmiennictwa literackiego. Studium relacji pisarza z czasopismem literackim w kategoriach udziału, dystansu i odrzucenia. Namysł nad korespondencjami młodoliterackimi z czasopismami jako instytucjami życia literackiego. Niezwykle ważną częścią sympozjum będzie ogólnopolskie spotkanie i debata panelowa redaktorów naczelnych najważniejszych współczesnych czasopism literackich oraz czasopism kulturotwórczych, publikujących literaturę piękną. Różnorodna, bogata tematyka debaty ma na celu rekapitulację form obecności literatury pięknej w czasopismach oraz jej teraźniejszego i perspektywicznego udziału w polskim pejzażu kulturowym i społecznym.
Projekt dotowany przez Instytut Książki (program „Wydarzenia artystyczne / Literatura”).