Start Prezentacje

Prezentacje

Dramaturgia papieru

W bogatym i zróżnicowanym dorobku twórczym Agaty Buchalik-Drzyzgi szczególne miejsce zajmują prace powstałe z ręcznie czerpanego papieru. Artystka „odkryła“ to medium dla siebie w roku 1992 na plenerze plastycznym w Buku, mając już wówczas za sobą liczne doświadczenia na polu grafiki, rysunku, malarstwa oraz tkaniny unikatowej. Pierwsze próby wiązały się przede wszystkim z poznaniem specyfiki własnoręcznej produkcji papierowego tworzywa. Niczym czeladnik w starej papierni zgłębiała tajniki sporządzanioa masy celulozowej, dodając do niej rozmaite komponenty. Czasem była to preparowana kora z egzotycznego krzewu kozo, niekiedy rodzimy tatarak, płatki kwiatów, mielone liście drzew. Nauczyła się formować i odsączać uzyskaną mieszaninę, która po wysuszeniu stawała się deli- katnym, papierowym opłatkiem. A właściwie gotowym już obrazem uzyskanym bez udziału farb. Mógł on funkcjonować jako samoistne, skończone dzieło lub też jako elementy większej kompozycji.

Więcej…

 

Artystka spełniona

Znamy się od 30 lat. Prowadząc galerię BWA w Gorzowie, mój kontakt z artystami, zwłaszcza województwa lubuskiego, był oczywisty.  Tak poznałem Agatę, jedną z najbardziej aktywnych artystek Zielonej Góry. Doroczne przeglądy plastyki lubuskiej, plenery tkackie Art Stilon, potem Biennale Sztuki Sakralnej, prezentacje środowiska plastycznego w kraju i za granicą – wszędzie tu obecna była i jest Agata, ba, dostrzegana i wielokrotnie nagradzana. Artystka uniwersalna. Absolwentka PWSSP we Wrocławiu, uczelni wówczas tak znaczącej, tuż po studiach trafiła do Zielonej Góry. Prze wiele lat uczyła w Państwowym Liceum Plastycznym, była także wykładowcą w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, przez cztery lata kierowała zielonogórskim Biurem Wystaw Artystycznych, działała w okręgu ZPAP, wielokroć była organizatorką plenerów malarskich w Łagowie i w Paradyżu, inicjatorką wielu akcji artystycznych.

Więcej…

 

Agata Buchalik-Drzyzga 45 lat pracy twórczej REPRODUKCJE

Więcej…

 

Agata Buchalik-Drzyzga

45 lat pracy twórczej

Więcej…

 

Teatr S – wypowiedzieć tekst widzem – z teatralną misją aisthesis sensualis

Teraz masz objawiać za pomocą ruchu rzeczy niewidzialne, dostrzegane dzięki oczom, lecz nie bezpośrednio oczyma […].

Edward Gordon Craig
Artystom teatru przyszłości
Nietrudno udowodnić potężną siłę sprawczą słowa w kulturze. Logos stworzył człowieka, stając się jednocześnie narzędziem używanym w określaniu wszystkiego, co ludziom towarzyszy, od przedmiotów materialnych po abstrakcyjne opisy odczuć zmysłowych. Słowo stało się medium posiadającym zdolność obcowania zarówno z sacrum, jak i profanum.

Więcej…

 
Więcej artykułów…