Start Prezentacje Z teki Agaty Buchalik-Drzyzgi... (nr 64-65)

Z teki Agaty Buchalik-Drzyzgi... (nr 64-65)

Stefan Słocki

Przeszukując szuflady w poszukiwaniu starych ekslibrisów, przeżyłam we wspomnieniach drugą młodość. Jest to jeden z pierwszych moich ekslibrisów. Stefan, grafik i malarz, dowcipny kolega, kochał muzykę i psa jamnika… Różnica wieku między nami była dość znaczna – mawiał z uśmiechem, że urodziłam się zbyt późno! Jego muzyczne, rytmiczne obrazy wiszą w domach wielu zielonogórzan, u mnie również. Bardzo ciepło i miło go wspominam.

 

 

Janusz Skiba

Tworzenie… Niezależnie od użytych środków przekazu to próba zatrzymania ulotnej chwili, którą dostrzega oko artysty. Janusz z aparatem fotograficznym potrafi uczestniczyć w zdarzeniach bardzo prostych jak kropla wody, kałuża, światło odbite od przedmiotu czy też fragmenty natury w różnych porach roku. Patrzę na świat fotografii Janusza. Dziwię się i zachwycam gotowym obrazem, o którym możemy godzinami rozmawiać. Cenię sobie jego przyjaźń. Ekslibrisy w moich zbiorach (dwie sztuki) mówią o grafiku. Wybieram formę mniej literacką… płaszczyzna (w domyśle) matryca graficzna lub rozedrgana fotografia. Całość oszczędna w treść, niemniej naładowana emocjami. Taki jest mój przyjaciel Janusz.