Start Książki nadesłane Nr 1-4/2015 (50-53)

Nr 1-4/2015 (50-53)

Jadwiga Ambroziak, Droga milczącego śpiewu, Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, MAjUS, Zielona Góra 2016, 42 s.

Dalekowzroczność czy doraźne cele? W 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do niemieckich: materiały z konferencji zorganizowanej 9 grudnia 2015 roku w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim, pod red. D.A. Rymara, Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości, Gorzów Wielkopolski 2016, 168 s.

Wiesław Dobruszek, Żużlowy leksykon ligowy, Firma Wydawnicza „Danuta”, Leszno 2016, 203 s.

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda – 60 lat, tekst Sławomir Kozłowski, aut. zdjęć K. Adamczewski i in., Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda, Zielona Góra 2016, 48 s.

Krzysztof Garbacz, Mały album dawnej architektury, Agencja Wydawnicza PDN, Zielona Góra 2016, 189 s.

Małgorzata Hellmann, Droga z przekonania, Hellmann Eurocolor, Zielona Góra 2016, 134 s.

Katarzyna Jarosz-Rabiej, Spojrzenie spod kapelusza, Organon, Zielona Góra 2016, 64 s.

Beata Patrycja Klary, Obiekty totemiczne, Zaułek Wydawniczy POMYŁKA, Szczecin 2015, 64 s.

Barbara Konarska, Czy życie musi boleć?, Organon, Zielona Góra 2016, 79 s.

Barbara Konarska, Niesyta czasu, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA, Zielona Góra 2016, 30 s.

Ewa Kwaśniewicz, Detale, Regionalne Centrum Animacji Kultury, Zielona Góra 2016, 56 s.

My powróciliśmy – wspomnienia Sybiraków, Koło Związku Sybiraków w Nowej Soli, red. R. Sobkowicz, T. Andrzejewski, współpr. D. Cygan, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, Nowa Sól 2016, 68 s.

Przemysław Piotrowski, Droga do piekła, Videograf, Chorzów 2016, 339 s.

Przemysław Piotrowski, Kod Himmlera, Videograf, Chorzów 2015, 340 s.

Ptaki powiatu zielonogórskiego, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, 220 s.

Zbigniew Rajche, Detale, Organon, Zielona Góra 2016, 89 s.

Zbigniew Rajche, Kamienie milowe, Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, Zielona Góra 2016, 90 s.

Rafał Reczek, Pielgrzymowanie w PRL na przykładzie pieszych pielgrzymek Duszpasterstwa Rolników Diecezji Gorzowskiej z Klenicy do Częstochowy w latach 1984-1989, Instytut Pamięci Narodowej, Poznań 2016, 51 s.

Edward Rymar, Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2015, 994 s.

Halina Sędzińska, Dotyk, Regionalne Centrum Animacji Kultury, Zielona Góra 2015, 58 s.

Alfred Siatecki, Porąbany, Oficynka, Gdańsk 2016, 418 s.

Mirosława Szott, Anna, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA, Zielona Gora 2015, 64 s.

Zofia Tumielewicz, Ścieżki codzienności, Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, MAjUS, Zielona Góra 2016, 42 s.

Marceli Tureczek, Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2015, 695 s.