Start Książki nadesłane Nr 3/2013 (44)

Nr 3/2013 (44)

Józefa Bonder, Kronika nauczycieli seniorów miasta i gminy Witnica 1945-2012, Sonar, Witnica 2013, 172 s.

Fantazje zielonogórskie. Antologia opowiadań fantastycznych, t. 3, red. M. Dobrowolski, W. Gruszczyński, Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra, Zielona Góra 2013, 238 s.

Krzysztof Garbacz, Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 3, Agencja Wydawnicza PDN, Zielona Góra 2013, 343 s.

Adam Górski, Procesy czarownic w Kolsku, Wydawnictwo Eternam, Zielona Góra 2013, 104 s.

Janina Kaśka Izdebska, Oczami wiedźmy, Gubiński Dom Kultury, Gubin 2013, 237 s.

Edmund Kotlarski, Wędrówki po Niezwykłej Ziemi Kębłowa. Genealogia rodziny Kotlarskich, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera, Wolsztyn 2008, 160 s.

Ks. Robert Romuald Kufel, Działalność pastoralna arcybiskupa Floriana Okszy Stablewskiego (1891-1906), Agencja Wydawnicza PDN, Zielona Góra 2013, 206 s.

Oto się trudzę nad kamieniem. Baśnie i wiersze, Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, Zielona Góra – Warszawa 2013, 122 s.

Regesta fontium sommerfeldensium, oprac. A. Górski, B. Grelewicz, Wydawnictwo Verlag: Eternum, Lubsko – Zielona Góra 2013, 200 s.

Średniowieczny kościół w Kosieczynie. Historia zapisana w drewnie, red. P. Gorek, A. Żurek, Gorek Restauro s.c., Kosieczyn 2012, 80 s.

Tradycje winiarskie na przedwojennej pocztówce Zielonej Góry. Ze zbiorów Sławomira i Jacka Ronowiczów, oprac. S. Ronowicz, Muzeum Ziem Lubuskiej, Zielona Góra 2013, 93 s.