Start Książki nadesłane Nr 4/2013 (45)

Nr 4/2013 (45)

…do każdej chwili, uśmiechaj..., Prace nadesłane na I konkurs poetycki poświęcony Annie German organizowany przez Zielonogórski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze, Klub Miłośników Anny German, red. A. Szczęsna, J. Pytel, Zielonogórski Ośrodek Kultury, Zielona Góra 2013, 32 s.

Atlas historyczny ziemi żarskiej, red. T. Jaworski, R. Szymczak, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, 156 s.

Mirosław Kuleba, Enographia Thalloris, Fundacja Gloria Monte Verde, Zielona Góra 2013, 1147 s.

Jarosław Kuczer, Baronowie, hrabiowie, książęta. Nowe elity Śląska (1629-1740), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, 320 s.

Interpretacje i reinterpretacje, red. D. Kulczycka, M. Mikołajczak, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, „Scripta Humana”, t. 1, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, 208 s.

Maria Mandziej, Miodnica – osada pogranicza, Dekorgraf, Żagań 2013, 147 s.

Oko i myśl. O Zdzisławie Kępińskim, red. M. Haake, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, 203 s.

Oleg Sanocki, Nadleśnictwo Gubin. Czas, ludzie i las, Nadleśnictwo Gubin, Gubin 2013, 187 s.

Dariusz Andrzej Sikorski, Wczesnopiastowska architektura sakralna, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, 218 s.

Terytoria kultury – topografia obecności, red. A. Pastuszek, S. Konstańczak, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, 238 s.

Trwanie w języku… Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, 148 s.

Miron Urbaniak, Kolej Skwierzyna – Stare Bielice. Kolejowy modernizm w Polsce, Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych: Księży Młyn, Łódź 2013, 347 s.

Zabytkowe parki województwa lubuskiego, red. B. Bielinis-Kopeć, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013, 500 s.

Ziemia Święta w dobie romantyzmu. Antologia, oprac. D. Kulczycka, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, 222 s.