Start Książki nadesłane Nr 3 (40)
Tadeusz Brzeziński, Wiersze na deszczowe dni, Dekorgraf, Żagań 2012.

Grzegorz Chwalibóg, Tato! Zrób sobie >Z lotu ptaka<, Poligraf, Brzezia Łąka 2012.

Zbigniew Czarnuch, Nad Wartą i wśród lasów: o dawnych i współczesnych mieszkańcach witnickich wsi, Miejski Dom Kultury w Witnicy, Witnica 2012.

Franciszek Starowieyski i jego życiowe pasje: katalog wystawy, pod red. Krystyny Bakalarz, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, Nowa Sól 2012.

Jerzy Hajduga, Powieki wieków, Nowa Pracownia, Poznań 2012.

Historia Zielonej Góry. T. 2. Dzieje miasta w XIX i XX wieku, pod red. Wojciecha Strzyżewskiego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.

Jak niedźwiedź Wojtek został polskim żołnierzem, aut. rys. Anna Kret, Dekorgraf, Żagań 2012.

Elżbieta Kołodziejska, Przy herbacie: rozmowy z Edwardem Hajdukiem, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.

Zygmunt Kowalczuk, Latarnia słowa, Inicjatywa Wydawnicza „Politikon”, Zielona Góra 2012.

Krzysztof Kowalczyk, Poezje nienazwane, [bw.], Zielona Góra 2012.

Stefan Kozak, Sokołowscy, korzenie, pokolenia, Dekorgraf, Żagań 2012.

Kropelka: Turniej Jednego Wiersza, oprac. Jolanta Pytel, Organon, Zielona Góra 2012.

Ludwik Lipnicki, Duch Czarnej Wody: anegdoty nie tylko o lichenologach, Sonar, Gorzów Wlkp. 2012.

Lubuskie legendy o Letnicy, oprac. Jolanta Pytel, Organon, Zielona Góra 2012.

Krystyna Nawrocka, Stojąc w oknie, Organon, Zielona Góra 2012.

Bronisława Raszkiewicz, Woda i ogień, Organon, Zielona Góra 2012.

Andrzej Toczewski, Historia Ziemi Lubuskiej: krótki zarys dawnych dziejów, Wyd. 2, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2012.

Wincenty Zdzitowiecki, Pisanie światłem, WiMBP im. Herberta, Gorzów Wlkp. 2012.