Start Książki nadesłane Nr 1-2/2019 (66-67)

Nr 1-2/2019 (66-67)

Zuzanna Arczyńska, Odzyskane dzieciństwo, Szara Godzina, Katowice 2018, 288 s.

Michał Banaszak, Miejsca, na zlecenie Galerii Literackiej przy GSW BWA w Olkuszu wydała Drukarnia Grafpress, Olkusz 2018, 50 s.

Halina Bohuta-Stąpel, Szacun, panie Jurandot! Ballady podwórkowe na wesoło, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, Zielona Góra 2018, 66 s.

Agnieszka Ginko, Bajki z dżungli i oceanu, Media Rodzina, Poznań 2018, 64 s.

Małgorzata Gołębiewicz, Wobec…, Astrum, Wrocław [2018], 100 s.

Halina Grochowska, Poprawiny, Novae Res, Gdynia 2018, 260 s.

Marek Grzelka, Legendy nadodrzańskie. Część 1, Urząd Miasta Nowa Sól, Nowa Sól 2018, 76 s.

Elżbieta B. Kościucha-Wieczorek, Stale na coś czekamy, Organon, Zielona Góra 2018, 72 s.

Marek Krukowski, Udręczenie, Marek Krukowski, Zielona Góra 2018, 190 s.

Zbigniew J. Łepkowski, Bajki – na motywach (dla dużych dzieci): fraszki, erotyki, Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, Zielona Góra 2018, 62 s.

Czesław Markiewicz, Wierszeje, Dom Literatury w Łodzi; Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź – Zielona Góra 2018, 102 s.

Nadia Myszlennik, Kwiaty lotników, nakład własny, Żagań 2018, 148 s.

Nadzieja kwitnie dłużej…: księga wierszy i prozy wydana z okazji Roku Praw Kobiet, red. Aleksandra Sołtysiak, Robert Rudiak, Związek Literatów Polskich, Zielona Góra 2018, 126 s.

Dana Newelska, Talon na drugie życie, Manufaktura Tekstów, Nowa Sól 2018, 386 s.

Mieczysław Ostrowski, Tu gdzie się niebo nisko schyla, Wydawnictwo MAjUS, Zielona Góra 2018, 120 s.

Sebastian Piórkowski, Niemateria, Miniatura, Kraków 2018, 46 s.

Jerzy Czesław Przybecki, Wiersze zamiast długiej powieści, nakład własny, Zielona Góra 2018, 96 s.

Marcin Radwański, Natalia Carpetieri, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, [Będzin] 2018, 162 s.

Bronisława Raszkiewicz, Nad Żejmianą i Odrą, Organon, Zielona Góra 2018, 44 s.

Marek Stachowiak, Tata jest od tego, Tercja, Poznań – Gorzów Wlkp. 2018, 48 s.