Start Książki nadesłane Nr 2/3 (31/32)

Nr 2/3 (31/32)

 • Dorota Bazuń, Monar – fenomen ruchu społecznego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, 248 s.
 •  

 • Romuald Marek Jabłoński, Biblia w edukacji polonistycznej szkoły ponadgimnazjalnej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, 516 s.
 •  

 • Lidia Kataryńczuk-Mania, Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, 421 s.
 •  

 • Andrzej Marcinkian, Ziemia Lubuska w dobie cywilizacji łużyckiej, Zielona Góra 2010, Część pierwsza – katalogowa, 280 s.; Cześć druga – analityczna 335 s.
 •  

 • Platon w Polsce 1800-1950. Antologia, red. nauk. T. Mróz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, 293 s.
 •  

 • Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, t. 5, red. nauk. T. Biliński, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, 584 s.
 •  

 • Rumak z nocą na grzbiecie. Antologia poetów ze Wschowy, wybór i oprac. J. Pytel, Wydawnictwo Organon, Zielona Góra 2009, 31 s.
 •  

 • Alfred Siatecki, Drugi klucz do bramy. Rozmowy nieautoryzowane albo nieodbyte o przeszłości Środkowego Nadodrza, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2010, 207 s.
 •  

 • Wiesława Siekierka, Jesiennie w moim ogrodzie, Wydane nakładem Autora, [b.m.] 2010, 56 s.
 •  

 • Dorota Szaban, Internet w kampanii wyborczej. Analiza socjologiczna mobilizacji elektoratu w wyborach parlamentarnych w 2005 roku w Polsce, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, 149 s.
 •  

 • Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI-XVIII wieku, red. nauk. M. Konopnicka, J. Kuczer, W. Strzyżewski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, 259 s.
 •  

 • Henryk Szylkin, Sonety ostrobramskie, Regionalne Centrum Animacji Kultury, Zielona Góra 2010, 48 s.
 •  

 • Warkocze czasu. Antologia poetów ze Wschowy, wybór i oprac. J. Pytel, Wydawnictwo Organon, Zielona Góra 2010, 76 s.
 •  

 • Konrad Wojtyła, może boże, Instytut Mikołowski, Mikołów 2010, 51 s.
 •  

 • Wydarzenia zielonogórskie w 1960 roku, red. T. Dzwonkowski, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Poznań – Warszawa – Zielona Góra 2010, 206 s.