Nr 1-4 (54-57)

Michał Banaszak
Urodził się w 1988 r. w Zielonej Górze, gdzie mieszka i pracuje. Absolwent filologii angielskiej i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2016 r. debiutował zbiorem wierszy Piosenka o rozpadzie jako laureat krakowskiego Konkursu Poetyckiego im. A. Świrszczyńskiej – „Książkowy Debiut Poetycki”; kolejne wiersze opublikowane zostały w „Toposie” (Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka”). Obecnie studiuje filologię polską na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Agata Buchalik-Drzyzga (1940-2013)
Absolwentka wrocławskiej PWSSP/ASP (dyplom w Pracowni Grafiki u prof. S. Dawskiego). Zajmowała się grafiką warsztatową i użytkową, tkaniną artystyczną, malarstwem sztalugowym, sztuką papieru oraz ekslibrisem. Autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureatka szeregu prestiżowych nagród, wyróżnień, odznaczeń i medali. Także pedagog, w latach 90. XX w. dyrektor zielonogórskiego BWA. Całe życie zawodowe związana z Zieloną Górą.

Andrzej Chodacki
Prozaik, poeta, fotograf. Laureat konkursów literackich; publikuje w czasopismach w kraju i za granicą. Pracuje jako kardiolog w Parczewie (województwo lubelskie).

Małgorzata Chomont
Urodziła się w 1970 r. Z wykształcenia magister pielęgniarstwa, z zawodu pielęgniarka. Od 24 lat mieszka w Zielonej Górze. Jest członkiem Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Czynnie fotografuje, pisze poetycką prozę.

Jolanta Ciecharowska
Łączy pasję do plastyki, poezji, muzyki, fotografii oraz teatru. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, płaskorzeźbą i grafiką. Tworzy ilustracje do książek, śpiewa oraz komponuje muzykę do wierszy swoich i polskich poetów. Jako nastolatka debiutowała w ogólnopolskiej prasie literackiej. Jest autorką książki poetyckiej Obcym wstęp wzbroniony (Kraków 2009). Mieszka w Poznaniu.

Barbara Curzytek
Urodziła się w 1993 r. w Zielonej Górze. Studentka ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku filologia hiszpańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do jej zainteresowań naukowych należą: praktyka przekładu literackiego z języków hiszpańskiego i katalońskiego, literaturoznawstwo hispanoamerykańskie, literatura, kultura i społeczeństwo Kolumbii, a także animal studies i prawa zwierząt.

Edward Derylak
Urodził się w 1953 r. w Harasiukach nad Tanwią. Absolwent WSOW Panc. w Poznaniu i WSP w Zielonej Górze. Prozaik. Autor tomu opowiadań Styro (2004), powieści Cień lasu (2008), opowieści (z Tomaszem Lipowskim) Czołgiści, czołgiści… (2011), opowiadania Per ardua ad astra (wersja polsko-angielska, 2009), tomów opowiadań Wedelmann (2014) i Historie niewyśnione (2016). Współautor kilkunastu almanachów i antologii. Pomysłodawca i redaktor Gawęd żagańskich Adama Stawczyka (2008). Współredaktor książki-albumu Dwudziesty dziewiąty w obiektywie (2014). Swoje opowiadania publikował w takich czasopismach jak: „Pro Libris” (Zielona Góra), „Aspekty” (Biłgoraj), „Temat” (Bydgoszcz), „Własnym Głosem” (Warszawa). Laureat kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów literackich. Należy do Grupy Literackiej „Dysonans” z Wrocławia. Mieszka i pracuje w Żaganiu.

Renata Diaków
Filolog, nauczycielka, scenarzystka, pisarka. Prowadzi Rodzinny Teatr Lalek „Pinokio”. Laureatka 7. edycji konkursu „Lubuski Laur Oświaty” zorganizowanego przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Jej powieść Artysta zmartwychwstały otrzymała nominację do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2015. Mieszka w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Barbara Anna Dominiak
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, nauczycielka języka polskiego w świebodzińskim liceum. Poetka, krytyczka literacka, recenzentka, moderatorka spotkań literackich. Publikuje w regionalnej prasie literackiej („Pro Libris”, „Pegaz Lubuski”).

Sylwia Erbert-Hoja
Urodziła się w 1972 r. w Rawiczu. W latach 1991-1996 studiowała w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Dyplom uzyskała w pracowni rysunku prof. Jana Berdyszaka w 1996 r. Od 1996 r. pracuje w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie – zajmuje się działalnością edukacyjną (prowadzi warsztaty, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży). Autorka instalacji, obiektów. Współpracowała z Muzeum Okręgowym w Lesznie, realizując wybrane projekty i aranżacje plastyczne wystaw.

Agnieszka Ginko
Poetka i pisarka, laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich. Autorka czterech książek dla dzieci, wyróżnionych w konkursach literackich oraz trzech książek z zakresu animacji kulturalnej. Za swoją twórczość dla dzieci otrzymała w 2015 ogólnopolską Nagrodę Guliwer w Krainie Olbrzymów. Jej wiersze dla dorosłych oraz felietony ukazały się w polskich i brytyjskich czasopismach kulturalnych, m.in. „Opcje”, „Kresy”, „Fraza”, „Akant”, „Relacje-Interpretacje” i londyńskich „Arts Professional” i „The Wolf” oraz w polskich i brytyjskich tomikach pokonkursowych. Autorka od dwóch lat mieszka w Zielonej Górze i należy do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Jako anglistka koordynuje pracę Biblioteki Obcojęzycznej WiMBP.

Krzysztof Jeleń
Urodził się w 1963 r. Poeta, tłumacz poezji francuskojęzycznej, poliglota, nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie. Od 10 lat pełni funkcję prezesa Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego, którego głównym celem jest prowadzenie wszechstronnych działań promujących kulturę literacką w mieście i regionie głogowskim. Jest również członkiem Związku Literatów Polskich (oddział w Zielonej Górze). Za swoją działalność otrzymał w 2015 r. honorową odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz tytuł „Zasłużony dla Miasta Głogowa”. Autor ośmiu zbiorów wierszy. Prezentowane w numerze wiersze pojawią się w kolejnym zbiorze przygotowywanym do druku.

Mirosław M. Kaniecki
Urodził się w 1957 r. w Brodnicy. Publikował w pismach ogólnopolskich, głównie w miesięczniku „Znak” i w prasie lokalnej, stale współpracuje z „Ziemią Michałowską”.

Joanna Kapica-Curzytek
Anglistka i pedagog, adiunkt w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka recenzji książek („Twój Styl”, „Twoja Muza”, „Forum Akademickie”), recenzji teatralnych i wywiadów (www.e-teatr.pl). Współautorka i tłumaczka reportażu radiowego wyróżnionego nagrodą specjalną Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia na konkursie „Polska i Świat 2000”. Obecnie jest stałą recenzentką magazynu kultury „Esensja” (www.esensja.stopklatka.pl). Oprócz literatury jej pasją są języki obce i muzyka klasyczna. Ostatnio rozpoczęła (z pierwszymi sukcesami) naukę śpiewu.

Magdalena Kowalewicz
Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie doktorantka pierwszego roku literaturoznawstwa. Z zamiłowania tancerka Teatru Tańca Tagim. Miłośniczka języków obcych i podróży.

Janusz Koniusz
Urodził się w 1934 r. w Sosnowcu-Niwce w rodzinie górniczej. Poeta, dziennikarz, redaktor antologii wierszy, opowiadań, reportaży, baśni i legend lubuskich, pamiętników mieszkańców Środkowego Nadodrza oraz osób niepełnosprawnych. Opublikował kilkanaście zbiorów wierszy, opowiadań oraz esejów historyczno-wspomnieniowych. Autor słuchowisk radiowych i widowiska telewizyjnego. Laureat konkursów literackich, członek ZLP.

Daniel Koteluk
Historyk, regionalista, autor książek naukowych, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (2005). Doktorat poświęcił Zjednoczonemu Stronnictwu Ludowemu w województwie zielonogórskim w latach 1950-1956. W 2014 r. uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim stopień doktora habilitowanego w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza Polski. Laureat VII Lubuskiego Wawrzynu Naukowego (2011). Współtworzy monografie miast, publikuje w historycznych pismach naukowych.

Eugeniusz Kurzawa
Urodził się w 1954 r. Absolwent WSP w Zielonej Górze, poeta, dziennikarz, redaktor książek i wydawnictw, animator kultury, prasoznawca. Wieloletni pracownik „Gazety Lubuskiej”, członek Związku Literatów Polskich (prezes oddziału zielonogórskiego). Uprawia głównie publicystykę, felietonistykę, wywiad, pisze eseje, szkice i recenzje literackie. Mieszka w Wilkanowie pod Zieloną Górą.

Agnieszka Leśniewska
Urodziła się w 1971 r. Laureatka prestiżowych konkursów poetyckich, otrzymała m.in. nagrodę teatru Terminus a Quo w XV Turnieju Poetyckim o Pierścień Kingi w Nowej Soli, wyróżnienie w konkursie Podróż Poetycka 2001 w Konstantynowie Łódzkim, wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Z. Morawskiego w Gorzowie Wlkp., I nagrodę w XI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Człowiek – Dobro – Piękno w Siedlcach, „Winiarkę” 2016. Jej wiersze prezentowane były w Radiowej Książce Poetyckiej na antenie Radia Zachód w Zielonej Górze. Autorka tomiku wierszy Dwie rzeczy.

Janusz Łastowiecki
Krytyk radiowy, teatralny. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą psychologii odbioru teatru radiowego. Współpracuje z „E-teatrem” i „Dziennikiem Teatralnym”. Obok radia artystycznego, jego zainteresowania skupiają się na zagadnieniach filmu polskiego, teatru współczesnego i muzyki eksperymentalnej.

Sandra Mikołajewicz
Urodziła się w 1995 r. w Wolsztynie. Studentka III roku filologii polskiej (specjalność: zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie) na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obserwację świata rozpoczęła od gry w piłkę ręczną. Swoje obecne zainteresowania wiąże z zawiłościami języka polskiego oraz stylem urzędowo-kancelaryjnym.

Dorota Mleczak
Studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie finalizuje pracę magisterską z językowej ekspresji i nadawczej emocjonalności relacji telewizyjnych z meczów piłkarskich.

Winston Morales Chavarro
Urodził się w 1969 r. w Neivie-Huili, w Kolumbii. Absolwent komunikacji społecznej i dziennikarstwa; kulturoznawca i literaturoznawca. Wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych i Edukacji Uniwersytetu w Cartagenie w Kolumbii. Poeta, publicysta i prozaik, laureat licznych nagród literackich krajowych i międzynarodowych. Do tej pory jego wiersze były tłumaczone na angielski, francuski, włoski i portugalski. W swojej twórczości literackiej porusza tematy związane z filozofią, mitologią oraz szeroko pojętą ezoteryką. W październiku 2015 r. był gościem WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Bogdan Nowicki
Urodził się w 1963 r. Poeta, recenzent, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych (tytuł uzyskany na Uniwersytecie Śląskim). Mieszka i pracuje w Świętochłowicach.

Aleksandra Pietruszewska
Studentka II roku studiów magisterskich na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz dziennikarka Akademickiego Radia Index. Zamierza kontynuować naukę na uczelni, podejmując studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa. Interesuje się literaturą popularnonaukową, mediami elektronicznymi, muzyką oraz społeczną historią regionu lubuskiego. Mieszka w Krośnie Odrzańskim.

Anna Piliszewska
Pisarka, poetka, kulturoznawca. Urodziła się w 1966 r. w Krakowie, mieszka w Wieliczce. Absolwentka WSFP / Akademii Ignatianum w Krakowie. Interesuje się filozofią, literaturą, historią starożytną, malarstwem oraz muzyką klasyczną. Ceni nad wyraz poezję Bolesława Leśmiana. Ponadto jest miłośniczką zwierząt i wielkim przyjacielem przyrody.

Alina Polak
Dr nauk humanistycznych, specjalizuje się w odczytywaniu starych dokumentów, rękopisów i pamiętników. Do jej zainteresowań naukowych należą historia i archeologia słowiańszczyzny oraz średniowiecza, a także kultura materialna dwudziestolecia międzywojennego w Polsce i Europie. Jej hobby to nauki kryminalistyczne, detektywistyka, a w wolnym czasie uczy się języka japońskiego.

Marcin Radwański
Urodził się w Zielonej Górze, gdzie nadal zamieszkuje. Wielbiciel kryminałów, literatury obyczajowej i poezji. Autor wielu opowiadań, których większość ukazała się drukiem w magazynach literackich. Publikuje również na łamach portali internetowych („wZielonej” przy Uniwersytecie Zielonogórskim, „Szafa”, „Mroczna Środkowo-Wschodnia Europa”, „Ośrodek Postaw Twórczych – Helikopter”, „Nowa Gazeta Literacka”, „Cegła”, „Liternet”, „2Miesięcznik. Pismo ludzi przełomowych”). W 2014 r. wydał w formie e-booka zbiór opowiadań pt. Skok w przepaść i powieści kryminalnych Nieprzypadkowa ofiara i Nie odrzucaj mnie (w 2015 r. wydał wersje papierowe obu książek). Jest autorem tomiku poezji pt. Czekając na… Stypendysta Prezydenta Zielonej Góry w dziedzinie literatury za 2013 r.

Borys Róg
Urodził się w 1993 r., student anglistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Współpracował z Akademickim Radiem Index i portalem „Strona o kulturze”, obecnie pisze recenzje literackie dla „Wywroty”. Największy wpływ na jego twórczość ma amerykańska literatura postmodernistyczna, którą zajmuje się akademicko.

Bogumiła Różewicz
Urodziła się w 1961 r. w Zielonej Górze. Poetka, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Debiutowała książką poetycką Welon na fali w 2011 r. Prezentowała wiersze w Radiowej Książce Poetyckiej na antenie Radia Zachód, w antologiach (Pióro na niebie, Dotyk nadziei) oraz w prasie literackiej.

Robert Rudiak

Poeta, prozaik, publicysta, krytyk i historyk literatury, doktor nauk humanistycznych, autor kilkunastu książek. Wiceprezes oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze i prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut”. Otrzymał Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra i Lubuską Nagrodę Literacką ZLP. Pracuje w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida.

Alfred Siatecki
Urodził się w 1947 r. w Kostrzynie nad Odrą. Dziennikarz, autor powieści, zbiorów opowiadań i reportaży, prac biograficznych oraz słuchowisk zrealizowanych w Radiu Zachód. Zajmuje się krytyką literacką i historią literatury. Jego utwory przekładano na białoruski, łużycki, niemiecki i rumuński. Nagradzany za twórczość i działalność kulturalną, m.in. laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego (2000). Wieloletni pracownik „Gazety Lubuskiej”.

Czesław Sobkowiak
Urodził się w 1950 r. w Jaromierzu; absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, poeta, autor kilkunastu tomików poetyckich i tomu prozy Rzeka powrotna; krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry.

Mirosława Szott
Rocznik 1987, poetka, krytyczka literacka, autorka dwóch książek poetyckich (pomiary Zamku, 2013; Anna, 2015). Przygotowuje pracę doktorską o poezji lubuskiej w perspektywie geopoetyki. Kieruje działem Regionalia w roczniku „Filologia Polska”. Członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.