Nr 1-4 (50-53)

Agata Buchalik-Drzyzga (1940-2013)
Absolwentka wrocławskiej PWSSP/ASP (dyplom w Pracowni Grafiki u prof. S. Dawskiego). Zajmowała się grafiką warsztatową i użytkową, tkaniną artystyczną, malarstwem sztalugowym, sztuką papieru oraz ekslibrisem. Autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureatka szeregu prestiżowych nagród, wyróżnień, odznaczeń i medali. Także pedagog, w latach 90. dyrektor zielonogórskiego BWA. Całe życie zawodowe związana z Zieloną Górą.

Andrzej Chodacki
Prozaik, poeta, fotograf. Laureat konkursów literackich; publikuje w czasopismach w kraju i za granicą. Pracuje jako kardiolog w Parczewie (województwo lubelskie).

Małgorzata Chomont
Urodził się w 1970 r. Z wykształcenia magister pielęgniarstwa, z zawodu pielęgniarka. Od 24 lat mieszka w Zielonej Górze. Jest członkiem Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Czynnie fotografuje, pisze poetycką prozę.

Guy Commerman
Urodził się w 1938 r. Współzałożyciel kwartalnika literackiego „Gierik & NVT”, autor kilkunastu zbiorów poezji (najnowszy z 2015 r. Getuigenis van zinnen). Publikuje w pismach literackich wiersze, opowiadania, eseje. Jest także artystą malarzem; ma na swoim koncie około 100 wystaw i wiele wyróżnień (m.in. Jeune Peinture Belge i Europaprijs miasta Oostende).

Edward Derylak
Urodził się w 1953 r. w Harasiukach nad Tanwią. Absolwent WSOW Panc. w Poznaniu i WSP w Zielonej Górze. Prozaik. Autor tomu opowiadań Styro (2004), powieści Cień lasu (2008), opowieści (z Tomaszem Lipowskim) Czołgiści, czołgiści… (2011), opowiadania Per ardua ad astra (wersja polsko-angielska, 2009) i tomu opowiadań Wedelmann (2014). Współautor kilkunastu almanachów i antologii. Pomysłodawca i redaktor Gawęd żagańskich Adama Stawczyka (2008). Współredaktor książki-albumu Dwudziesty dziewiąty w obiektywie (2014). Swoje opowiadania publikował w takich czasopismach jak: „Pro Libris” (Zielona Góra), „Aspekty” (Biłgoraj), „Temat” (Bydgoszcz), „Własnym Głosem” (Warszawa). Laureat kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów literackich. Należy do Grupy Literackiej „Dysonans” z Wrocławia. Mieszka i pracuje w Żaganiu.

Barbara Anna Dominiak
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, nauczycielka języka polskiego w LO w Świebodzinie. Poetka, moderator spotkań literackich.

Elżbieta Dybalska
Poetka, członek Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, autorka 2 tomików poetyckich (Ślady miłości, Bruzdy). Publikuje w antologiach i prasie lokalnej. Jest zielonogórzanką.

Richard Foqué
Urodził się w 1943 r., profesor emerytowany, architekt, inżynier i poeta. Pisze w języku niderlandzkim i angielskim. Debiutował w 1967 r. zbiorem wierszy Alleen kringen w „De bladen van de poëzie”. Od tego czasu opublikował 7 tomików poezji. W 2011 ukazało się 7 wierszy z 7 akwatintami (autorstwa artysty Andre Goezu), w dwujęzycznej bibliofilskiej serii niderlandzko-angielskiej, a także w The Oregon Songs w „The International Arts Magazine The Green Door”, Vol. 6. Najnowsze wydane zbiory poezji to: De Grote Rokade (2012, Wydawnictwo P. Leuven) i Hier staan we (2015, Wydawnictwo P. Leuven). Publikuje w pismach literackich („Heibel”, „Yang”, „Grafiek + Gedichten”, „Revolver”, „Dighter”, „Balustrada”, „Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift”) i w antologiach poezji. Jest kuratorem przy Dichter bij Beeld (muzeum rzeźby w Middelheim/Antwerpia), gdzie organizowane są stałe „wędrówki poetyckie”; współtwórcą Międzynarodowego Festiwalu Poezji Dichters in het Elzenveld (1993-2005). Zasiada w redakcji „Gierik & NVT”. Członek zarządu w Stowarzyszeniu Pisarzy Flamandzkich, członek Fellow of the World Literary Academy i International Academy of Poets.

Rene Hooyberghs
Poeta, dziennikarz. Autor trzech tomików poetyckich. Jest członkiem redakcji kwartalnika literackiego „Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift”. Mieszka i pracuje w Antwerpii.

Agnieszka Gadzińska-Grądkiewicz
Urodził się w 1968 r. w Łodzi. Obecnie mieszka w Sulechowie pod Zieloną Górą. Tarocistka. Działa w nieformalnej grupie literackiej, popularyzując wiedzę o literaturze i języku. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim, krótko była nauczycielką. Dwanaście lat mieszkała w Helu; pracowała w Stowarzyszeniu „Przyjaciele Helu” jako redaktor lokalnej prasy. Stowarzyszenie wydało jej arkusz poetycki Jeż na wietrze; z niego i z pisanych później tekstów powstała w jednej z lubuskich stacji radiowa książka poetycka. Zdobyła II nagrodę w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Kazimierza Ratonia (2009).

Ferdynand Głodzik

Urodził się w 1955 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor książek i publikacji w prasie fachowej z zakresu prawa podatkowego. Jest także autorem tekstów satyrycznych i wierszy publikowanych w czasopismach (m.in. „Twój Dobry Humor”, „Przekrój”, „Portret”, „Angora”, „Horyzonty”, „Zdrowie, Uroda i Życie”, „Pegaz Lubuski”, „Ziemia Gorzowska”). Autor scenariusza programu kabaretowego Lud idzie na dziady (2004). Własnym sumptem wydał kilka arkuszy ze swoimi tekstami satyrycznymi, a w 2006 r. zadebiutował oficjalnym tomikiem wierszy satyrycznych Winien i ma. W dorobku ma też tomik Własnym nosem oraz Szachy na lachy. Laureat nagród i wyróżnień (m.in. w przeglądzie WOPTA, konkursie ZAKR za tekst piosenki, dwukrotnie w konkursie satyrycznym Wrzuć na Luz).

Karol Graczyk
Urodził się w 1984 r. w Gorzowie Wlkp. Uprawia poezję, prozę, zajmuje się dziennikarstwem. Recenzent w dziedzinie literatury, filmu oraz muzyki. Laureat i zwycięzca kilkudziesięciu konkursów literackich, redaktor stworzonego przez siebie internetowego miesięcznika sztuki – Polskie Kulturalne Podziemie (www.pkpzin.pl). Dwukrotny stypendysta Prezydenta Gorzowa Wlkp.

Marek Grewling (1963-2016)
Urodził się w Gorzowie Wlkp. Z zawodu nauczyciel historii, absolwent teologii biblijnej. Autor sześciu książek poetyckich, inicjator wydania antologii, autor aforyzmów, wierszy, esejów, recenzji artykułów publicystycznych; współpracownik „Pegaza Lubuskiego”. Był członkiem ZLP od 2003 r.

Paweł Kalisz
Absolwent historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, podyplomowych studiów ekspertyzy dokumentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2012 r. obronił pracę doktorską pt. Ewolucja pisma neogotyckiego na terytorium Nowej Marchii od XVI do XX wieku na UZ. Pracownik Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Joanna Kapica-Curzytek
Anglistka i pedagog, adiunkt w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka recenzji książek („Twój Styl”, „Twoja Muza”, „Forum Akademickie”), recenzji teatralnych i wywiadów (www.e-teatr.pl). Współautorka i tłumaczka reportażu radiowego wyróżnionego nagrodą specjalną Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia na konkursie „Polska i Świat 2000”. Obecnie jest stałą recenzentką magazynu kultury „Esensja” (www.esensja.stopklatka.pl). Oprócz literatury jej pasją są języki obce i muzyka klasyczna. Ostatnio rozpoczęła (z pierwszymi sukcesami) naukę śpiewu.

Erick Kila
Urodził się w 1954 r., poeta, prozaik, dramaturg. Debiutował w 1984 r. zbiorem wierszy Analyse van een landschap. Autor książek dla młodzieży, opowiadań i tekstów teatralnych. W 2014 r. ukazał się zbiór poezji Beken! E. Kila jest członkiem redakcji „Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift”, także krytykiem w redakcji „De Auteur” (czasopismo Stowarzyszenia Pisarzy Flamandzkich). Mieszka w Den Haag w Holandii.

Anna Kokot
Dziennikarka i politolog z Poznania. Pisze eseje, opowiadania i recenzje. Współpracuje m.in. z „Gońcem Ziemi Wronieckiej” i „Protokołem Kulturalnym”.

Janusz Koniusz
Urodził się w 1934 r. w Sosnowcu-Niwce w rodzinie górniczej. Poeta, dziennikarz, redaktor antologii wierszy, opowiadań, reportaży, baśni i legend lubuskich, pamiętników mieszkańców Środkowego Nadodrza oraz osób niepełnosprawnych. Opublikował kilkanaście zbiorów wierszy, opowiadań oraz esejów historyczno-wspomnieniowych. Autor słuchowisk radiowych i widowiska telewizyjnego. Laureat konkursów literackich, członek ZLP.

Daniel Koteluk
Historyk, regionalista, autor książek naukowych, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (2005). Doktorat poświęcił Zjednoczonemu Stronnictwu Ludowemu w województwie zielonogórskim w latach 1950-1956. W 2014 r. uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim stopień doktora habilitowanego w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza Polski. Laureat VII Lubuskiego Wawrzynu Naukowego (2011). Współtworzy monografie miast, publikuje w historycznych pismach naukowych.

Magdalena Kremer-Sochacka
Instruktor do spraw czytelnictwa dzieci i młodzieży w Dziale Badań Analiz i Metodyki WiMBP, instruktor teatralny, realizatorka wielu projektów dla dzieci młodszych z książką w tle. Fanka książek obrazkowych, zwłaszcza książek Iwony Chmielewskiej.

Katarzyna Krysińska
Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, studium bibliotekarskie oraz studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Przez kilka lat pracowała jako redaktor i korektor w lubuskich wydawnictwach. Przygotowuje pracę doktorską na temat nurtu religijnego w poezji lubuskiej.

Maciej Kubiak
Urodził się w 1993 r. w Szprotawie. Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poeta niezrzeszony, laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich. Tworzy w języku polskim i niemieckim.

Jan Kurowicki
Urodził się w 1943 r. w Baranowiczach. Filozof, krytyk literacki, poeta, eseista i prozaik. Ukończył Wydział Filozoficzny na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował jako poeta w 1966 r. na łamach tygodnika „Kultura”. W 1969 r. uzyskał stopień doktora za rozprawę Literatura XX w. w perspektywie antropologii filozoficznej. W 1974 r. został doktorem habilitowanym za rozprawę Próba społecznej charakterystyki poznania. Od 1983 r. był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik katedry Nauk Społecznych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze. Od 2010 r. przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa, a od 2016 r. przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Marksistów Polskich.

Aleksandra Kurzawa
Urodziła się w 1990 r. w Białymstoku. Absolwentka filologii polskiej i malarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Studiuje (II rok) edukację muzyczną, jest w trakcie pisania doktoratu z filozofii. Zajmuje się także rekreacyjną jazdą konną i z tym wiąże przyszłość.

Anna Kwapisiewicz-Sevens
Urodziła się w 1957 r. w Zwoleniu k. Czarnolasu. Jest muzykiem, poetką. Studiowała w Polsce i w Belgii. W latach 1980-1994 waltornistka, a później perkusistka w Filharmonii im. T. Bairda w Zielonej Górze. Obecnie nauczyciel fakultetu akademickiego w Królewskiej Szkole Baletowej w Antwerpii. Jako poetka zadebiutowała w „Nadodrzu” (1982). Publikowała m.in. w „Pro Libris”, na antenie Radio Zachód, a także w prasie ogólnopolskiej („Tygodnik Kulturalny”, „Życie Literackie”), w almanachach utworów pokonkursowych w kraju i za granicą. Jej poezja, tłumaczona na język niderlandzki, ukazała się w kwartalniku literackim „Gierik & NVT” (Antwerpia, 2013). Zdobywczyni nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach literackich, należała do Klubu Młodych Pisarzy w Zielonej Górze oraz w Krakowie (Klub „Pod Jaszczurami”). Autorka tomików poetyckich Con tristezzo (LTK, 1985), Z księgi dla niepiśmiennych (Bibliofilska Seria Muzeum Ziemi Lubuskiej, 1991), Dylatacja (emisja wierszy w Radiowej Książce Poetyckiej w Radiu Zachód). W przygotowaniu zbiór poezji w wersji niderlandzko-polskiej Słyszeć obrazy – muzyka zimą. Zdobywczyni nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach literackich m.in. Jana Śpiewaka (1991), im. ks. Jerzego Popiełuszki "Nie odkładaj panie słuchawki" (1992), VI Polonijnego Konkursu poetyckiego "Najdroższe gniazdo rodzinne" (2000). W roku 1989 otrzymała Nagrodę Twórczą Młodych "Zielone Grono".

Dominika Lewicka-Klucznik
Animator kultury, filolog, redaktor; pomysłodawca powstania Alternatywnego Elbląskiego Klubu Literackiego. Jest prezesem Stowarzyszenia Alternatywni, które zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych w Elblągu. Zajmuje się organizacją III Festiwalu Literatury „Wielorzecze”. Pozyskuje fundusze ze środków unijnych, rządowych, samorządowych na działania kulturalne. Publikuje w antologiach, pismach literackich i kulturalnych. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów literackich i turniejów jednego wiersza. W 2013 r. wydała debiutancki tomik poetycki Samopas nominowany do nagrody Orfeusz w kategorii Orfeusz Mazurski. Laureatka nagrody Kreatora Kultury od Prezydenta Miasta Elbląg.

Janusz Łastowiecki
Krytyk radiowy, teatralny. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą psychologii odbioru teatru radiowego. Współpracuje z „E-teatrem” i „Dziennikiem Teatralnym”. Obok radia artystycznego jego zainteresowania skupiają się na zagadnieniach filmu polskiego, teatru współczesnego i muzyki eksperymentalnej.

Władysław Łazuka
Urodził się w 1946 r. Poeta, prozaik, muzyk. W 1966 r. wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim O Zielony Kwadrat w Katowicach. W 1969 r. debiutował na antenie Radia Szczecin opowiadaniem Dzień Starego oraz wierszami w „Tygodniku Kulturalnym” oraz kwartalniku „Vineta” (STK). Autor 16 tomików poetyckich, laureat wielu nagród i wyróżnień literackich. Wiersze przekładane na język niemiecki, węgierski, bułgarski, macedoński, słoweński, serbski, litewski, indonezyjski, chorwacki i angielski. Członek ZLP i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Mieszka w Choszcznie.

Marian Łysakowski
Podróżnik, kolekcjoner dzwonków, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny i pedagog. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W latach 2005-2011 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Z zamiłowaniem uprawia turystykę kolarską.

Krzysztof Martwicki
Prozaik, laureat wielu konkursów literackich. Mieszka i tworzy w Płońsku.

Ewa Mielczarek
Urodziła się w 1961 r. w Gnieźnie. Redaktorka, szefowa Działu Wydawnictw WiMBP w Zielonej Górze. Prowadzi Oficynę Wydawniczą Pro Libris; jest sekretarzem redakcji kwartalnika „Pro Libris”.

Bogdan Nowicki
Urodził się w 1963 r. Poeta, recenzent, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. Mieszka i pracuje w Świętochłowicach.

Alina Polak
Dr nauk humanistycznych, specjalizuje się w odczytywaniu starych dokumentów, rękopisów i pamiętników. Do jej zainteresowań naukowych należą historia i archeologia słowiańszczyzny oraz średniowiecza, a także kultura materialna dwudziestolecia międzywojennego w Polsce i Europie. Jej hobby to nauki kryminalistyczne, detektywistyka, a w wolnym czasie nauka języka japońskiego.

Anna Polus
Zastępca dyrektora WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, starszy kustosz, członek rady wydawniczej, trener prowadzący szkolenia dla bibliotekarzy, koordynator inicjatyw w zakresie wspierania i promocji książki, czytelnictwa wśród mieszkańców Zielonej Góry, zwłaszcza przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży. Moderatorka spotkań w ramach Czwartków Lubuskich. Od lat związana z kulturą Zielonej Góry i województwa lubuskiego. Animator kultury, członek Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut” w Zielonej Górze, członek i przewodnicząca Rady Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Marcin Radwański
Urodzony w Zielonej Górze, gdzie nadal mieszka. Wielbiciel kryminałów, literatury obyczajowej i poezji. Autor wielu opowiadań, których większość ukazała się drukiem w magazynach literackich. Publikuje również na łamach portali internetowych („wZielonej” przy Uniwersytecie Zielonogórskim, „Szafa”, „Mroczna Środkowo-Wschodnia Europa”, „Ośrodek Postaw Twórczych – Helikopter”, „Nowa Gazeta Literacka”, „Cegła”, „Liternet”, „2Miesięcznik. Pismo ludzi przełomowych”). W 2014 r. wydał w formie e-booka zbiór opowiadań pt. Skok w przepaść i powieść kryminalną Nieprzypadkowa ofiara (w 2015 r. wydał wersje papierowe obu książek). Jest autorem tomiku poezji pt. Czekając na… Stypendysta Prezydenta Zielonej Góry w dziedzinie literatury za rok 2013.

Aldona Reich
Absolwentka filologii polskiej (WSP Zielona Góra), współpracuje jako redaktor techniczny z Lubuskim Towarzystwem Naukowym. Autorka blogu „Moje narracje”.

Robert Rudiak
Poeta, prozaik, publicysta, krytyk i historyk literatury, doktor nauk humanistycznych, autor kilku książek poetyckich, współautor antologii i szkiców literackich. Członek Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze i Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut”. Otrzymał Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra i Lubuską Nagrodę Literacką ZLP. Pracuje w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida.

Czesław Sobkowiak
Urodził się w 1950 r. w Jaromierzu; absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim; poeta, autor kilkunastu tomików poetyckich i tomu prozy Rzeka powrotna; krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry.

Łukasz Staniszewski
Prozaik, laureat II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej w 2016 r.

Czesław Strawa
Emeryt, z wykształcenia prawnik, autor monografii szkolnych, publikacji prasowych i czasopiśmienniczych. Zielonogórzanin.

Mirosława Szott
Rocznik 1987, poetka, krytyczka literacka, autorka dwóch książek poetyckich (pomiary Zamku, 2013; Anna, 2015). Przygotowuje pracę doktorską o poezji lubuskiej w perspektywie geopoetyki. Kieruje działem Regionalia w roczniku „Filologia Polska”. Członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.

Adam Bolesław Wierzbicki
Urodził się w 1972 r. w Krośnie Odrz.; autor kilku zbiorków poetyckich; nagradzany i wyróżniany w kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursach literackich. Mieszka w Dłużku w powiecie żarskim.

Jesica Woźniak
Doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Do jej zainteresowań badawczych należy literatura, a w szczególności literatura dziewiętnastowieczna oraz twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego będąca tematem jej pracy licencjackiej, magisterskiej i przygotowywanej rozprawy doktorskiej. W kręgu jej pasji badawczych znajdują się również kwestie językoznawcze, m.in. zagadnienia związane z komunikacją i kontaktami językowymi.