Nr 1-4 (46-49)

Agata Buchalik-Drzyzga
Absolwentka wrocławskiej PWSSP/ASP (dyplom w Pracowni Grafiki u prof. S. Dawskiego). Jej twórczość obejmuje: grafikę warsztatową i użytkową, tkaninę artystyczną, malarstwo sztalugowe, sztukę papieru oraz ekslibris. Autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureatka szeregu prestiżowych nagród, wyróżnień, odznaczeń i medali. Także pedagog, w latach 90. dyrektor zielonogórskiego BWA. Całe życie zawodowe związana z Zieloną Górą.

Andrzej Chodacki
Zawodowo związany z medycyną (kardiolog w Parczewie, woj. lubelskie), także prozaik, poeta, fotograf. Laureat konkursów literackich, publikuje w czasopismach w kraju i za granicą.

Michał Cierniak
Absolwent socjologii UZ. Były redaktor muzyczny Akademickiego Radia INDEX i szef działu kulturalnego miesięcznika studenckiego „UZetka”. Rzecznik prasowy zielonogórskiego Stowarzyszenia Forum Art. Aktywny członek sceny muzycznej, występujący w grupach Warfist i Supreme Lord. Autor audycji muzycznej Metalizacja, nadawanej w Akademickim Radiu INDEX.

Arkadiusz Cincio
Urodził się w 1978 roku w Krośnie Odrzańskim. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 2004 roku jest pracownikiem merytorycznym Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego na podstawie pracy Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w latach 1945-2012.

Barbara Anna Dominiak
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, nauczycielka języka polskiego w LO w Świebodzinie. Poetka.

Elżbieta Gazdecka
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel, specjalista ds. reklamy, bankowiec. Przygotowuje pracę doktorską na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Lidia Głuchowska

Historyk sztuki i literatury, animator kultury. Adiunkt w Pracowni Historii i Teorii Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie przygotowuje habilitację na Uniwersytecie w Bambergu.

Karol Graczyk
Urodził się w 1984 roku w Gorzowie Wlkp. Uprawia poezję, prozę, zajmuje się dziennikarstwem. Recenzent w dziedzinie literatury, filmu oraz muzyki. Laureat i zwycięzca kilkudziesięciu konkursów literackich, redaktor stworzonego przez siebie internetowego miesięcznika – Polskie Kulturalne Podziemie (www.pkpzin.pl). Dwukrotny stypendysta Prezydenta Gorzowa Wlkp.

Marek Grewling
Urodził się w 1963 roku w Gorzowie Wlkp. Z zawodu nauczyciel historii, absolwent teologii biblijnej. Autor sześciu książek poetyckich, inicjator wydania antologii, autor aforyzmów, wierszy, esejów, recenzji, artykułów publicystycznych, współpracownik „Pegaza Lubuskiego”. Od 2003 roku jest członkiem ZLP.

Joanna Kapica-Curzytek
Filolog angielski i glottodydaktyk, adiunkt w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka recenzji książek („Twój Styl” i „Twoja Muza”), recenzji teatralnych i wywiadów (wortal teatralny www.e-teatr.pl). Współautorka i tłumaczka reportażu radiowego, który otrzymał Nagrodę Specjalną Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia na krajowym konkursie reportażu radiowego „Polska i Świat 2000”. Obecnie jest stałą recenzentką magazynu kultury popularnej www.esensja.pl. Oprócz literatury jej pasją są języki obce i muzyka klasyczna.

Beata Patrycja Klary
Rocznik 1976. Poetka i eseistka, filolog. Swoje prace krytycznoliterackie publikowała w „Edukacji i Dialogu”, „Akancie”, „Kwartalniku Opolskim”, „Edukacji Czytelniczo-Medialnej” i „Pegazie Lubuskim”. Jako poetka debiutowała w antologii Klubu Literackiego GDK Niedzielni poeci, jej wiersze weszły także do antologii Poeci Okrągłego Stołu i Zapisani w wierszach. Za pierwszy tom wierszy Witraże dostała dyplom honorowy Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za najciekawszy debiut 2004 roku. W serii Biblioteka Literacka „Pegaza Lubuskiego” wydała dwujęzyczny tomik wierszy Imaginacje – Imagination (Gorzów Wlkp. 2006). W 2006 roku była stypendystką Prezydenta Miasta Gorzowa. Należy do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz do Stowarzyszenia Twórczego „Wena”. Jest kandydatką Związku Literatów Polskich. Laureatka Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2011.

Paulina Korzeniewska-Nowakowska
Urodziła się w 1989 roku. Poetka, tłumaczka, filolog angielski, doktorantka w Instytucie Neofilologii UZ. Za tom poetycki Usta Vivien Leigh (2011) otrzymała nominację do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” oraz wyróżnienie Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za debiut. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat intertekstualności i adaptacji w poezji Anne Sexton.

Andriej Kotin
Urodził się w 1985 roku w Moskwie. W latach szkolnych mieszkał na zmianę w Moskwie i Berlinie. W wieku 15 lat wraz z rodzicami przeprowadził się do Polski, gdzie w roku 2008 ukończył studia magisterskie na filologii germańskiej UZ. Został laureatem I edycji Konkursu PAN Oddz. w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2012. Znany jest ze swojej działalności artystycznej. Poeta, prozaik, wokalista, kojarzony z piosenką literacką, poetycką, folk-rockową.
Laureat konkursu „Debiut Poetycki Pro Libris” w 2011 roku. Twórczość A. Kotina do wglądu na stronie autorskiej, jak i na myspace: www.andriejkotin.webd.pl, www.myspace.com/kotine.

Barbara Krzeszewska-Zmyślony
Pracownik Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ, animator polsko-niemieckich przedsięwzięć kulturalnych, tłumacz.

Maciej Kubiak
Urodził się w 1993 roku w Szprotawie. Absolwent i student filologii germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poeta niezrzeszony, laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich, tworzy w języku polskim oraz niemieckim.

Magdalena Kulczyk
Absolwentka historii na UZ, pod kierunkiem prof. T. Nodzyńskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą Poznaniowi jako ośrodkowi kulturalnemu na przełomie XIX i XX wieku.

Eugeniusz Kurzawa

Urodził się w 1954 roku, absolwent WSP w Zielonej Górze. Poeta, dziennikarz, redaktor książek i wydawnictw, animator kultury, prasoznawca. Wieloletni pracownik „Gazety Lubuskiej”, członek Związku Literatów Polskich (prezes oddziału zielonogórskiego). Uprawia głównie publicystykę, felietonistykę, wywiad, pisze eseje, szkice i recenzje literackie. Mieszka w Wilkanowie pod Zieloną Górą.

Mira Kużel
Poetka, malarka, felietonistka, urodzona w Drezdenku, przez wiele lat związana ze środowiskiem kulturalnym Zielonej Góry. Od 15 lat mieszka w Hiszpanii, w Andaluzji. Autorka czterech tomików wierszy: Zaklinania (1970), Z białego drzewa (1970), Gorączka ogrodu (2007), Stepem biegnąca (2014), felietonów Listy do Przyjaciela oraz Zapomniane znaczenia słów. Jej prace malarskie były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych (Bruksela, Calahonda, Malaga, Tel Aviv).

Janusz Łastowiecki
Absolwent polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie doktorant prof. Małgorzaty Mikołajczak w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Literackiej UZ. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą psychologii odbioru teatru radiowego jako zjawiska nieprzekładalnego na żaden inny system znaków. Współpracuje z „Dziennikiem Teatralnym”. Interesuje się m.in. radiem, teatrem współczesnym, reżyserią dźwięku i muzyką eksperymentalną.

Władysław Łazuka
Urodził się w 1946 roku. Poeta, prozaik, muzyk. W 1966 roku wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim O Zielony Kwadrat w Katowicach. W 1969 roku debiutował na antenie Radia Szczecin opowiadaniem Dzień Starego oraz wierszami w „Tygodniku Kulturalnym” oraz kwartalniku „Vineta” (STK). Autor 16 tomików poetyckich, laureat wielu nagród i wyróżnień literackich. Jego wiersze były przekładane na język niemiecki, węgierski, bułgarski, macedoński, słoweński, serbski, litewski, indonezyjski, chorwacki i angielski. Członek ZLP i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Mieszka w Choszcznie.

Klaudia Małagocka
Urodziła się w 1995 roku w Lublinie. Poetka, laureatka konkursów poetyckich. Sukcesy literackie odnosi od czasów gimnazjalnych (Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Świebodzinie).

Czesław Markiewicz
Urodził się w 1954 roku w Zielonej Górze. Poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista, dziennikarz Radia Zachód. Laureat wielu nagród literackich. Mieszka i pracuje w Zielonej Górze.

Igor Myszkiewicz
Urodził się w 1974 roku w Zielonej Górze; artysta plastyk, zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ilustracją książkową, ikonografią i komiksem. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej przy WSP w Zielonej Górze. Aktualnie pracuje jako plastyk oraz kustosz w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Współzałożyciel działającej od 1997 roku Galerii Twórców Galera, promującej młodych artystów. Redaktor zinów „Tartak”, „Ave Galera!”, „Anarion”, „Przestrój”; współtwórca grupy artystycznej Korporacja Trylobit (jako Trylobit Wschodu). Członek grupy twórczej Wątpliwi Krewni Orsona Wellesa. Od 2006 roku wiceprezes Zielonogórskiego Okręgu ZPAP.

Alina Polak
Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w odczytywaniu starych dokumentów, rękopisów i pamiętników. Do jej zainteresowań naukowych należą historia i archeologia słowiańszczyzny oraz średniowiecza, a także kultura materialna dwudziestolecia międzywojennego w Polsce i Europie. Jej hobby to nauki kryminalistyczne, detektywistyka, a w wolnym czasie uczy się języka japońskiego.

Jolanta Pytel
Poetka, animatorka życia kulturalnego, nauczycielka, bibliotekarka, dziennikarka. Absolwentka filologii polskiej z historią w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Zielonej Górze. Debiutowała w 1970 roku w „Nadodrzu”. Publikuje w pismach literackich (m.in. „Pro Libris”, „Pegaz lubuski”), zbiorach poetyckich i almanachach. W roku 2003 laureatka Lubuskiego Wawrzyna Literackiego. Założycielka i prezes Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, twórczyni Uniwersytetu Poezji.

Marcin Radwański

Urodził się w 1978 roku w Zielonej Górze. Wielbiciel kryminałów i literatury obyczajowej. Stypendysta Prezydenta Zielonej Góry w dziedzinie literatury za rok 2013. Prozaik, poeta; publikuje opowiadania na łamach „Parnasika” i „Akantu“, współpracuje ze studencką gazetą „UZetka” i portalem „wZielonej.pl”.

Aldona Reich
Absolwentka filologii polskiej (WSP Zielona Góra), współpracuje jako redaktor techniczny z Lubuskim Towarzystwem Naukowym. Autorka blogu „Moje narracje”.

Robert Rudiak
Poeta, prozaik, publicysta, krytyk i historyk literatury, doktor nauk humanistycznych, autor kilku książek poetyckich, współautor antologii i szkiców literackich. Członek Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze i Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut”. Otrzymał Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra i Lubuską Nagrodę Literacką ZLP. Pracuje w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida.

Anastazja Seul
Dr hab., adiunkt, pracownik Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej UZ. Blisko 10 lat prowadziła Koło Literaturoznawców oraz sprawowała pieczę nad miesięcznikiem „LiteraT”. Prowadzi zajęcia z poetyki, analizy dzieła literackiego, teorii literatury, krytyki literackiej, z problemów kultury współczesnej oraz wiedzy o kulturze, a także konwersatorium na temat obecności Biblii w literaturze polskiej, zajęcia fakultatywne dotyczące kulturowego wymiaru wypowiedzi Jana Pawła II do młodzieży oraz antropologii filozoficznej Karola Wojtyły.

Marika Sobczak
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jej badania koncentrują się wokół zagadnień związanych z literaturą mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych oraz z kategorią inności i obcości. Publikowała m.in. w czasopismach „Pro Libris” i „Odra”. Doktorantka w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Literackiej UZ. Prowadzi badania w ramach Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną.

Czesław Sobkowiak
Urodził się w 1950 roku w Jaromierzu; absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, poeta, autor 16 tomików poetyckich, krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry.

Daniel J. Stachuła
Student filologii polskiej oraz wiedzy o teatrze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę licencjacką poświęcił poezji Małgorzaty Stachowiak-Schreyner (głównie tomu O czymś z 2005 roku). Współpracuje z poznańskim czasopismem „Pro Arte Online”, gdzie najczęściej publikuje szkice i recenzje teatralne.

Jerzy Szewczyk
Długoletni szef lubuskiej inspekcji pracy, miłośnik kultury śródziemnomorskiej, autor publikacji prasowych poświęconych Andorze i Malcie oraz książek, prezes ZG Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Greckiej, działacz TKKF i NOT, podróżnik, fotograf.

Mirosława Szott
Doktorantka w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Literackiej UZ. Prowadzi badania w ramach Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół geopoetyki i zwrotu topograficznego w badaniach literackich. Zajmuje się poezją lubuską oraz najnowszą poezją polską. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat motywu domu w literaturze Ziemi Lubuskiej. Poetka, autorka dwóch książek poetyckich. Działa w Stowarzyszeniu Jeszcze Żywych Poetów.

Ewa Tworowska-Chwalibóg
Z wykształcenia mgr inż. budownictwa, choć nigdy nie pracowała w wyuczonym zawodzie. Dziennikarka w „Gazecie Lubuskiej” i „Gazecie Nowej” (1980-1996); rzecznik prasowy wojewodów zielonogórskich (1997-1998); pracownik samorządowy (1999-2012), odpowiedzialna za promocję i kontakty zagraniczne Powiatu Zielonogórskiego, m.in. pomysłodawczyni i realizatorka polsko-niemieckich plenerów dla malarzy profesjonalistów pn. Kolory Europy. Od listopada 2012 roku jest głównym specjalistą w Biurze Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Adam Bolesław Wierzbicki
Urodził się w 1972 roku w Krośnie Odrz., autor trzech zbiorków poetyckich, nagradzany i wyróżniany w kilkudziesięciu ogólnopolskich konkurach literackich. Mieszka w Dłużku (powiat żarski).

Weronika Wojtanowska
Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dwuletnie studia w Katedrze Europeistyki UJ, obecnie przygotowuje się do podjęcia studiów doktoranckich. Interesuje się filozofią kultury i pracuje nad publikacjami głównie z tej dziedziny.