Nr 2 (43)

Agata Buchalik-Drzyzga
Absolwentka wrocławskiej PWSSP/ASP (dyplom w Pracowni Grafiki u prof. S. Dawskiego). Jej twórczość obejmuje: grafikę warsztatową i użytkową, tkaninę artystyczną, malarstwo sztalugowe, sztukę papieru oraz ekslibris. Autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureatka szeregu prestiżowych nagród, wyróżnień, odznaczeń i medali. Także pedagog, w latach 90. dyrektor zielonogórskiego BWA. Całe życie zawodowe związana z Zieloną Górą.

Andrzej Buck
Literaturoznawca, teatrolog, edytor, dziennikarz, bibliotekoznawca, autor książek i artykułów naukowych oraz prac dokumentacyjnych dotyczących teatru, autor adaptacji teatralnych i scenariuszy, twórca przeglądów, spotkań i festiwali teatralnych, redaktor czasopism, nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych. Dyrektor WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut”, dyrektor Kozzi Gangsta Film/Teatr Festiwal w Kargowej.

Patryk Chrzan
Ur. w 1977 r. w Sosnowcu, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Absolwent politologii i nauk społecznych oraz podyplomowych studiów dziennikarskich. Kilka nagród i wyróżnień w konkursach poetyckich i TJW. Publikacje m.in. w „Akancie”, „Nowym Zagłębiu”, „Śląsku”, „SOSNarcie”, internetowym wydaniu „Odry”, „sZAFa”, „Kofeina Art Zine”. Jego recenzje ukazały się „Akancie”, „Nowym Zagłębiu”, „Metaforze”, „Migotaniach” oraz „Inter-”. Autor arkusza Postrzyżyny (Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki). Finalista VIII Połowu – projektu Biura Literackiego we Wrocławiu. Członek Dąbrowskiej Brygady Poetyckiej, współorganizator Poligonu Poetyckiego.

Roman Garbowski
Ur. w 1935 r. Aktor, reżyser teatralny. Karierę rozpoczynał jako lalkarz w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. W latach 70. występował na scenie lalkowej Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, w latach 80. w Teatrze im. Osterwy w Gorzowie Wlkp. W połowie lat 80. powrócił do Lubuskiego Teatru. Od r. 1997 prowadzi Studio Teatralne „Komedianci”.

Karol Graczyk
Ur. w 1984 r. w Gorzowie Wlkp. Uprawia poezję, prozę, zajmuje się dziennikarstwem. Recenzent w dziedzinie literatury, filmu oraz muzyki. Laureat i zwycięzca kilkudziesięciu konkursów literackich, redaktor stworzonego przez siebie internetowego miesięcznika sztuki – Polskie Kulturalne Podziemie (www. pkpzin.pl). Dwukrotny stypendysta Prezydenta Gorzowa Wlkp.

Przemysław Grzesiński
Absolwent filologii polskiej i filozofii. Pracuje w Dziale Literackim Lubuskiego Teatru. Autor opowiadań, twórca komediodramatu Po prostu Leon po postu (premiera w 2011 w LT). Autor sztuk: Studnia, To jest wojna, Według Michała, Żużel forever.

Joanna Kapica-Curzytek
Filolog angielski i glottodydaktyk, adiunkt w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka recenzji książek („Twój Styl” i „Twoja Muza”), recenzji teatralnych i wywiadów (wortal teatralny www.e-teatr.pl). Współautorka i tłumaczka reportażu radiowego, który otrzymał Nagrodę Specjalną Studia reportażu i Dokumentu Polskiego Radia na krajowym konkursie reportażu radiowego „Polska i Świat 2000”. Obecnie jest stałą recenzentką magazynu kultury popularnej www.esensja.pl. Oprócz literatury jej pasją są języki obce i muzyka klasyczna.

Beata Patrycja Klary
Rocznik 1976. Poetka i eseistka, filolog. Swoje prace krytycznoliterackie publikowała w „Edukacji i Dialogu”, w „Akancie” „Kwartalniku Opolskim”, „Edukacji Czytelniczo-Medialnej” i „Pegazie Lubuskim”. Jako poetka debiutowała w antologii Klubu Literackiego GDK Niedzielni poeci, jej wiersze weszły także do antologii Poeci Okrągłego Stołu i Zapisani w wierszach. Za pierwszy tom wierszy Witraże dostała dyplom honorowy Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za najciekawszy debiut 2004 roku. W serii Biblioteka Literacka „Pegaza Lubuskiego” wydała dwujęzyczny tomik wierszy Imaginacje – Imagination (Gorzów Wlkp. 2006). W 2006 r. była stypendystką Prezydenta Miasta Gorzowa. Należy do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz do Stowarzyszenia Twórczego „Wena”. Jest kandydatem Związku Literatów Polskich. Laureatka Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2011.

Janusz Koniusz
Ur. w 1934 r. w Sosnowcu-Niwce w rodzinie górniczej. Poeta, dziennikarz, redaktor antologii wierszy, opowiadań, reportaży, baśni i legend lubuskich, pamiętników mieszkańców Środkowego Nadodrza oraz osób niepełnosprawnych. Opublikował kilkanaście zbiorów wierszy, opowiadań oraz esejów historyczno- -wspomnieniowych. Autor słuchowisk radiowych i widowiska telewizyjnego. Laureat konkursów literackich, członek ZLP.

Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk
Ur. w 1973 r. w Zielonej Górze. Studiowała w zielonogórskiej WSP, następnie w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Gorzowie Wlkp. Jest autorką tomików poetyckich (Ze światłem w kieszeni, Codziennie). Od 1998 r. należy do ZLP. Dziennikarka i wydawca. Mieszka w Deszcznie koło Gorzowa.

Paulina Krzyżaniak
Poetka, prozatorka. Wywodzi się z Nowej Soli. Od trzech lat mieszka w Szkocji. Publikowała m.in w „The Polish Observer”, „Poezji Dzisiaj”, „Polskim Podziemiu Literackim”. Uczestniczka festiwali poetyckich (Poezja Ocala w Londynie, Festiwal Poezji Słowiańskiej).

Agnieszka Kurgan
Kurator sztuki, znawczyni nowych trendów w modzie i designie. Niegdyś szefowa Galerii Szkła i Ceramiki BWA we Wrocławiu.

Janusz Łastowiecki
Absolwent polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie doktorant prof. UZ Małgorzaty Mikołajczak. Znawca problematyki reportaży i słuchowisk radiowych. Publikuje w lokalnej prasie kulturalnej.

Czesław Markiewicz

Ur. w 1954 r. w Zielonej Górze. Poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista, dziennikarz Radia Zachód. Laureat wielu nagród literackich. Mieszka i pracuje w Zielonej Górze.

Kinga Mazur
Ur. w 1989 roku, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stały współpracownik gorzowskiego pisma literackiego „Pegaz Lubuski”; jej wiersze były drukowane w antologii młodych poetów ziemi sulęcińskiej Smak na wiersz. Autorka tomiku poetyckiego Już wiem. Obecnie mieszka i pracuje w Bydgoszczy.

Bogdan Nowicki
Doktor nauk humnistycznych, poeta i krytyk literacki. Mieszka i pracuje w Świętochłowicach.

Dariusz Pawlicki

Ur. w 1961 r. Autor esejów, nowel, szkiców, wierszy (wydał kilka zbiorów). Pisze także książki dla dzieci, publikuje teksty w czasopismach społeczno-kulturalnych i literackich (m.in. „Gazeta Kulturalna, „Rita Baum”, „Twórczość”); autor 100 haseł w Encyklopedii Wrocławia; prowadzi warsztaty literackie, wygłasza prelekcje poświęcone kulturze. Mieszka we Wrocławiu, ale w swej twórczości wiele miejsca poświęca Suwalszczyźnie. Należy do ZLP.

Marcin Radwański
Ur. w 1978 w Zielonej Górze. Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego. Publikuje opowiadania na łamach „Parnasika” i „Akantu” i na stronach internetowych „sZAFa”, „Mroczna Środkowo-Wschodnia Europa”.

Jakub Rawski
Ur. w 1988 r. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie doktorant prof. dra hab. Leszka Libery. Autor książki poetyckiej Pasaże (2010) oraz referatów wygłaszanych na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze). Trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sekretarz zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Robert Rudiak
Ur. w 1966 r., poeta, krytyk, historyk literatury, regionalista. Doktor nauk humanistycznych. Autor kilkunastu książek poetyckich, współautor antologii poezji i szkiców nt. historii literatury lubuskiej. Członek Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich i Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut”. Otrzymał Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra i Lubuską Nagrodę Literacką ZLP. Pracownik WiMBP w Zielonej Górze.

Marika Sobczak
Ukończyła filologię polską na UZ. Jej badania koncentrują się wokół zagadnień związanych z literaturą mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych oraz z kategorią inności i obcości. Publikowała m.in. w czasopismach „Pro Libris” i „Odra”. Doktorantka w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury. Prowadzi badania w ramach Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną.

Czesław Sobkowiak
Ur. w 1950 r. w Jaromierzu; absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim poeta, autor 16 tomików poetyckich; krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry.

Małgorzata Stachowiak-Schreyner
Ur. w 1975 r. w Sulechowie. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poetka, prozatorka, eseistka, instruktor teatralny. Laureatka ponad 150 nagród ogólnopolskich konkursów literackich, publikacje w kilkudziesięciu antologiach i prasie literackiej. Jej tomik (O czymś) został wyróżniony przez jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego jako najlepszy debiut.

Czesław Strawa
Prawnik, obecnie na emeryturze. Badacz historii szkolnictwa rolniczego Ziemi Lubuskiej. Autor publikacji książkowych i czasopiśmienniczych. Mieszka w Zielonej Górze.

Mirosława Szott
Ur. w 1987 r., doktorantka na Uniwersytecie Zielonogórskim, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze.

Renata A. Thiele
Zielonogórzanka, od ponad 25 lat mieszka i pracuje w Akwizgranie. Jest tłumaczem, redaktorem czasopisma polsko-niemieckiego „polregio”. Pracuje jako lektor języka niemieckiego i polskiego oraz jako przewodnik. Pisze powieści, opowiadania i artykuły prasowe w obu językach.

Mieczysław Jan Warszawski
Ur. w 1950 r. w Laskach Odrzańskich k. Zielonej Góry, poeta, prozaik. Laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w 1995 r.

Joanna Wawryk
Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; dysertację poświęconą twórczości Bolesława Leśmiana obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Monika Widła
Studentka filologii polskiej i dziennikarstwa, mieszka w Krakowie.

Jacek Żeromski
Ur. w 1973 r. w Zielonej Górze. Poeta, prozaik, autor tomików wierszy. Absolwent wrocławskiej Akademii Rolniczej.