Nr 3 (44)

Urszula M. Benka
Pisarka, doktor nauk humanistycznych. Była stypendystką rządu francuskiego, Europejskiej Organizacji Niezależnych Intelektualistów w Paryżu, dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury w Polsce oraz Rządu Saksonii. Twórczość Benki była tłumaczona na wiele języków, m.in. na angielski, czeski, fiński, francuski, niemiecki, szwedzki, rosyjski.

Halina Bohuta-Stąpel
Publicystka, poetka, prozatorka. Uczestniczka i laureatka konkursów literackich, autorka pięciu tomików poetyckich. Publikuje w pismach: „Obrzeża”, „Pegaz Lubuski”, „Pro Libris”, „Gazeta Lubuska”, „Grűnberger Wochenblatt” oraz na portalu internetowym pkpzin. Członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, laureatka Nagrody Kulturalnej Wójta Gminy Świdnica za rok 2009. Wraz z Aleksandrą Sztukowską- Matusiak prowadzi Literacki Kabaret Dojrzałych Dam.

Agata Buchalik-Drzyzga
Absolwentka wrocławskiej PWSSP/ASP (dyplom w Pracowni Grafiki u prof. S. Dawskiego). Jej twórczość obejmuje: grafikę warsztatową i użytkową, tkaninę artystyczną, malarstwo sztalugowe, sztukę papieru oraz ekslibris. Autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureatka szeregu prestiżowych nagród, wyróżnień, odznaczeń i medali. Także pedagog, w latach 90. dyrektor zielonogórskiego BWA. Całe życie zawodowe związana z Zieloną Górą.

Jerzy Chłodnicki
Poeta, tłumacz, dziennikarz i animator kultury. Wykładowca Uniwersytetów Ludowych, dziennikarz „Dziennika Ludowego” i „Gazety Lubuskiej”.

Tamara Chorążyczewska
Organizator wystaw, specjalista ds. promocji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Michał Cierniak
Magister socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Były redaktor muzyczny Akademickiego Radia Index i szef działu kulturalnego miesięcznika studenckiego „UZetka”. Rzecznik prasowy zielonogórskiego Stowarzyszenia Forum Art. Aktywny członek zielonogórskiej sceny muzycznej, występujący w grupach Warfist i Supreme Lord. Autor audycji muzycznej Metalizacja, nadawanej w Akademickim Radiu Index.

Monika Derczyńska
Ur. w 1988 r., absolwentka zielonogórskiej polonistyki, germanistyki, logopedii z terapią pedagogiczną, nauczyciel języka polskiego i języka niemieckiego, logopeda, doktorantka w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku na Uniwersytecie Zielonogórskim, miłośniczka liryki, poetka, skupiająca swoje zainteresowania badawcze przede wszystkim wokół zjawiska barw w poezji kobiecej doby międzywojnia.

Grzegorz Dziamski
Absolwent socjologii UAM, doktorat i habilitacja z filozofii, od 1979 r. zatrudniony w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, od 1982 r. wykładowca UAP. Zajmuje się współczesną praktyką i teorią sztuki, estetyką postmodernizmu, awangardą artystyczną oraz sztuką Europy Środkowej.

Marek Grewling
Ur. w 1963 r. w Gorzowie Wlkp. Z zawodu nauczyciel historii; absolwent teologii biblijnej. Autor sześciu książek poetyckich, inicjator wydania antologii, autor aforyzmów, wierszy, esejów, recenzji i artykułów publicystycznych; współpracownik „Pegaza Lubuskiego”. Od roku 2003 jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Mirosław R. Kaniecki
Ur. w 1957 r. w Brodnicy. Publikował w pismach ogólnopolskich, głównie w miesięczniku „Znak” i w prasie lokalnej, stale współpracuje z „Ziemią Michałowską”.

Anna Kokot
Ur. w Poznaniu. Politolog i dziennikarka. Debiutowała w piśmie „Protokół Kulturalny” opowiadaniem fantasy Pożeracz brudu w 1996 r. Autorka wielu nagrodzonych tekstów eseistycznych poświęconych twórczości między innymi Aleksandra Świętochowskiego, Witolda Gombrowicza, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, Jana Pawła II, kardynała Augusta Hlonda i Eugeniusza Paukszty. Drukowana w pismach literackich, prasie, książkach tematycznych i almanachach. Tłumaczona na język angielski i chiński. Regularnie pisze eseje i felietony do pisma „Protokół Kulturalny”, „Sosnart” i „Gońca Ziemi Wronieckiej”.

Hubert Kopacz
Licealista wywodzący się ze Świebodzina. Laureat nagrody Fundacji Wisławy Szymborskiej na kolaż artystyczny inspirowany twórczością noblistki.

Konrad Krakowiak
Ukończył filozofię na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dziennikarz TVP Info i prezenter programu „Raport z Polski”. W 2002 r. współtworzył i przez cztery lata prowadził audycję „Kocioł Kulturalny” w zielonogórskiej Kablówce. W 2006 r. był wydawcą serwisów informacyjnych w Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia „Radio dla Ciebie”, a następnie przez dwa lata pracował jako moderator w Polsat News. Autor tekstów piosenek i zapowiedzi estradowych oraz książki poetyckiej Warto.

Jan Kurowicki
Polski filozof, krytyk literacki, poeta, eseista i prozaik. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jako poeta debiutował w 1966 r. na łamach tygodnika „Kultura”. W 1969 r. uzyskał stopień doktora za rozprawę Literatura XX w. w perspektywie antropologii filozoficznej, zaś w 1974 r. został doktorem habilitowanym za rozprawę Próba społecznej charakterystyki poznania. Od 1983 r. był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik katedry Nauk Społecznych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.

Eugeniusz Kurzawa
Poeta, dziennikarz. Prezes Lubuskiego Oddziału ZLP. Pracuje w „Gazecie Lubuskiej”. Mieszka w Wilkanowie pod Zieloną Górą.
Janusz Łastowiecki
Absolwent polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie doktorant prof. UZ Małgorzaty Mikołajczak. Znawca problematyki reportaży i słuchowisk radiowych. Publikuje w lokalnej prasie kulturalnej.

Zbigniew Masternak
Ur. w 1978 r.; prozaik, autor scenariuszy filmowych, dramaturg. Studiował prawo na UMCS w Lublinie, następnie filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2009 r. ukończył scenariopisarstwo w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. Debiutował prozą w 2000 r. na łamach „Twórczości”. Pracuje nad autobiograficznym cyklem powieściowym pt. Księstwo. Jest współautorem książki Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna oraz noweli filmowej Jezus na prezydenta! Tłumaczony na języki obce, m.in. wietnamski i mongolski, macedoński, słoweński oraz ukraiński. Jest laureatem Świętokrzyskiej Nagrody Kultury oraz Dorocznej Nagrody Starosty Puławskiego w Dziedzinie Kultury. W 2005 r. na podstawie jego opowiadania Stacja Mirsk) powstał film, którego był współproducentem (Grand Prix na IX KRAKFFA. Występuje także jako aktor. Gra w piłkę błotną w klubie BKS Roztocze Krasnobród. Jest kapitanem Reprezentacji Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej. Pochodzi z Piórkowa, obecnie mieszka w Puławach.

Ewa Mielczarek
Ur. w 1961 r. w Gnieźnie. Redaktorka, szefowa Działu Wydawnictw WiMBP w Zielonej Górze. Prowadzi Oficynę Wydawniczą Pro Libris; jest sekretarzem redakcji kwartalnika „Pro Libis”.

Maria Miłek
Ur. w 1954 r. w Myślenicach; autorka dwóch książek i redaktorka kilkunastu innych. Współpracownik pism literackich i laureatka wyróżnień w konkursach literackich.

Igor Myszkiewicz
Ur. w 1974 r. w Zielonej Górze; artysta plastyk, zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ilustracją książkową, ikonografią i komiksem. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej przy WSP w Zielonej Górze. Aktualnie pracuje jako plastyk oraz kustosz w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Współzałożyciel działającej od 1997 r., Galerii Twórców Galera, promującej młodych artystów. Redaktor zinów „Tartak”, „Ave Galera!”, „Anarion”, „Przestrój”; współtwórca grupy artystycznej Korporacja Trylobit (jako Trylobit Wschodu). Członek grupy twórczej Wątpliwi Krewni Orsona Wellesa. Od 2006 r. wiceprezes Zielonogórskiego Okręgu ZPAP.

Aarne Puu
Ur. 1948 r. w Tallinie. Poeta, tłumacz literatury polskiej i estońskiej. Studiował psychologię i filologię rosyjską na Uniwersytecie w Tartu, a w 1979 r. ukończył teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1973 r. mieszka w Krakowie, pracuje w Katedrze Filologii Węgierskiej UJ.

Marcin Radwański
Ur. w 1978 w Zielonej Górze. Absolwent Zespołu Szkół Budowlanych i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego. Publikuje opowiadania na łamach „Parnasika” i „Akantu” i na stronach internetowych „Szafa”, „Mroczna Środkowo-Wschodnia Europa”.

Bogumiła Różewicz
Ur. się w 1961 r. w Zielonej Górze. Miłośniczka poezji, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Debiutowała książką poetycką Welon na fali w 2011 r.
Robert Rudiak
Poeta, prozaik, publicysta, krytyk i historyk literatury, doktor nauk humanistycznych, autor kilku książek poetyckich, współautor antologii i szkiców literackich. Członek Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze i Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut”. Otrzymał Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra i Lubuską Nagrodę Literacką ZLP. Pracuje w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida.

Alfred Siatecki
Ur. 1947 r. w Kostrzynie nad Odrą. Autor powieści, zbiorów opowiadań i reportaży, prac biograficznych i bibliograficznych oraz słuchowisk zrealizowanych w Polskim Radiu Zachód. Zajmuje się krytyką literacką i historią literatury. Jego utwory przekładano na białoruski, łużycki, niemiecki i rumuński. Nagradzany za twórczość i działalność kulturalną, m.in. laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego (2000).

Norman Smużniak
Artysta malarz. Adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Sztuk Pięknych oraz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni malarstwa i rysunku.

Witold Stankiewicz
Ur. w 1954 r. w Zielonej Górze, absolwent zielonogórskiej WSP (studia pedagogiczne); poeta, członek Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Dotychczas publikował w internecie (portale poetyckie).

Jerzy Szewczyk
Długoletni szef lubuskiej inspekcji pracy, miłośnik kultury śródziemnomorskiej, autor publikacji prasowych poświęconych Hiszpanii, Andorze i Malcie oraz książek, prezes ZG Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Greckiej, działacz TKKF i NOT, podróżnik, fotograf.

Mirosława Szott
Ur. w 1989 r., doktorantka na Uniwersytecie Zielonogórskim, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze.

Joanna Wawryk
Ukończyła filologię polską oraz podyplomowe studia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książki Wokół Leśmianowskich baśni dla dzieci.