Nr 1-2 (62-63)

Agata Buchalik-Drzyzga (1940-2013)
Absolwentka wrocławskiej PWSSP/ASP (dyplom w Pracowni Grafiki u prof. S. Dawskiego). Zajmowała się grafiką warsztatową i użytkową, tkaniną artystyczną, malarstwem sztalugowym, sztuką papieru oraz ekslibrisem. Autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureatka szeregu prestiżowych nagród, wyróżnień, odznaczeń i medali. Także pedagog, w latach 90. dyrektor zielonogórskiego BWA. Całe życie zawodowe związana z Zieloną Górą.

Katarzyna Balon
Urodziła się w 1996 r. w Żarach. Studentka III roku filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zamierza kontynuować naukę na studiach polonistycznych, rozwijając swoje zainteresowania z zakresu literaturoznawstwa. Pasjonuje się sztuką, teatrem, literaturą współczesną, a także tematem baśni tradycyjnej i jej przemian w literaturze i kulturze. Obecnie finalizuje pracę licencjacką, dotyczącą elementów baśniowych w polskiej literaturze fantasy.

Uriel Cassiani Pérez
Urodził się w 1971 r. w Palenque de San Basilio, w Kolumbii. Poeta, pisarz i felietonista tworzący po hiszpańsku i w języku palenquero, aktywista społeczny. Dyrektor Społeczno-Kulturalnego Stowarzyszenia Osób Pochodzenia Afrykańskiego (Corporación Sociocultural de Afrodescendientes) Ataole, zajmującego się organizacją projektów pedagogicznych i kulturalnych w Regionie Karaibskim Kolumbii. Gość licznych festiwali literackich, regularnie współpracuje z lokalnymi mediami, współtworzył warsztaty poezji dziecięcej dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Barbara Curzytek
Urodziła się w 1993 r. w Zielonej Górze. Doktorantka na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obecnie wykłada język kataloński. Do jej zainteresowań naukowych należą: współczesna literatura oraz społeczeństwo Kolumbii, wpływy afrykańskie na Karaibach, animal studies, a także praktyka przekładu literackiego z języków hiszpańskiego i katalońskiego. W swojej pracy doktoranckiej bada znaczenie obecności światopoglądu magicznego-mitycznego we współczesnej poezji kolumbijskiej.

Renata Diaków
Filolog, nauczycielka, scenarzystka, pisarka. Prowadzi Rodzinny Teatr Lalek „Pinokio”. Mieszkanka Nowogrodu Bobrzańskiego. Laureatka 7. edycji konkursu „Lubuski Laur Oświaty” zorganizowanego przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Finalistka konkursu na książkę roku 2014 – nominacja powieści Artysta zmartwychwstały do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2015. Zainteresowania: literatura, filozofia, teatr.

Małgorzata Domagała
Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Dziale Badań, Analiz i Metodyki WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Zajmuje się sporządzaniem zestawień statystycznych dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych województwa lubuskiego. Opracowuje informator statystyczny „Biblioteki Publiczne Województwa Lubuskiego”. Od 2012 r. pełni funkcję sekretarza Lubuskiego Wawrzynu Literackiego.

Karol Graczyk
Urodził się w 1984 r. w Gorzowie Wlkp. Laureat najważniejszych konkursów poetyckich w Polsce. Teksty publikował m.in. w „Twórczości”, „Arteriach”, „Tyglu Kultury”, „Odrze”, „Lampie” i „Toposie”. Opublikował książki – Oko i oko, Osiemdziesiąt cztery oraz Łowy. Dwukrotny stypendysta Prezydenta Gorzowa Wlkp. Współorganizator Gorzowskiego Festiwalu Poetyckiego Wartal, prowadzący warsztaty literackie, spotkania autorskie i turnieje jednego wiersza. Jego wiersze były tłumaczone na język angielski.

Halina Jerulank
Rusycystka, wieloletnia nauczycielka. Od paru lat zajmuje się pisaniem wierszy, rysowaniem. Publikuje w „Gazecie Lubuskiej”.

Paweł Kalisz
Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku historia. Ukończył podyplomowe studia w zakresie ekspertyzy dokumentów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2012 r. obronił pracę doktorską pt. Ewolucja pisma neogotyckiego na terytorium Nowej Marchii od XVI do XX wieku na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pracownik Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Joanna Kapica-Curzytek
Anglistka i pedagog, adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka recenzji książek („Twój Styl”,„Twoja Muza”, „Forum Akademickie”), recenzji teatralnych i wywiadów (www.e-teatr.pl). W latach 2000-2007 współpracowała z Akademickim Radiem Index. Wyróżniona nagrodą specjalną Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia na konkursie „Polska i Świat 2000” za reportaż radiowy (współautorstwo). Obecnie stała recenzentka (wolontariuszka) e-magazynu kultury „Esensja” (www.esensja.pl). Oprócz literatury jej pasją są języki obce, muzyka klasyczna oraz próby naukowego ujęcia globalnych problemów współczesnego świata. Od kilku lat uczy się śpiewu.

Władysław Klępka
Urodzony w 1942 r. w Krężnicy Małej koło Lublina. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, potem studiował kulturoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Pracował jako instruktor plastyki w instytucjach kultury. Debiutował przekładami z języka gruzińskiego na łamach„Poezji” w 1985 r. Publikował na łamach „Akantu, „Autografu”, „Metafory” i czasopism regionalnych. Laureat ogólnopolskich konkursów literackich. Jego wiersze tłumaczono na język niemiecki. Przekłada z języka czeskiego. Uprawia również malarstwo w technice papieru barwnego ręcznie czerpanego. Mieszka i pracuje w Zielonej Górze.

Elżbieta B. Kościucha-Wieczorek
Poetka, prozatorka, biblioterapeutka, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Z zawodu nauczycielka polonistka.

Barbara Krzeszewska-Zmyślony
Specjalistka w Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ, animatorka polsko-niemieckich przedsięwzięć kulturalnych, tłumacz, rzeczniczka dobrosąsiedzkich stosunków z Niemcami.

Mirosław Kuleba
Urodzony w Kołobrzegu w 1958 r. Prozaik, reporter, tłumacz z języka rosyjskiego. Współpracuje z czasopismami w całym kraju. Zasłynął szczególnie ze swoich relacji z ogarniętej wojną Czeczenii (w latach 90. wydano całą serię jego książek oraz wiele reportaży). Autor monografii zielonogórskiego winiarstwa Enographia Thalloris. Właściciel winnicy, zajmuje się produkcją wina, poprzez co wraca do tradycji zielonogórskiego regionu. Podejmuje również aktywne działania zmierzające do wskrzeszenia zabytków związanych z winiarską przeszłością tamtejszych obszarów.

Eugeniusz Kurzawa
Urodził się w 1954 r. Absolwent WSP w Zielonej Górze, poeta, dziennikarz, redaktor książek i wydawnictw, animator kultury, prasoznawca. Wieloletni pracownik „Gazety Lubuskiej”, członek Związku Literatów Polskich (prezes oddziału zielonogórskiego). Uprawia głównie publicystykę, felietonistykę, wywiad, pisze eseje, szkice i recenzje literackie. Mieszka w Wilkanowie pod Zieloną Górą.

Alicja Leśniewska
Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie. Poetka aktywnie uczestnicząca w działaniach kulturalnych.

Janusz Łastowiecki
Rocznik '87. Krytyk radiowy i teatralny. Pracuje nad doktoratem z zakresu odbioru słuchowiska radiowego. Na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzi zajęcia z zakresu filmu współczesnego, analizy tekstów literackich i reportażu. Publikuje prace naukowe i krytyczne w czasopismach: „Twórczość”, „Konteksty Kultury”, „Teatr”, „Pro Libris”, „Muzyka”, „Tekstualia”, „Fraza”. Na bieżąco komentuje wydarzenia teatralne i słuchowiskowe na portalach: „E-teatr”, „Dziennik Teatralny”. Współpracuje z Teatrem Polskiego Radia. Współprowadzi na antenie Radia Zachód „Niedzielę z Muzami”. Działa w Towarzystwie Miłośników Zielonej Góry „Winnica”. Od 2018 kierownik literacki Lubuskiego Teatru. Uwielbia rejestrować głosy (autor „Mapy Głosów”) i śledzić poczynania polskiej muzyki alternatywnej.

Zofia Mąkosa
Urodziła się w Kargowej. Jest emerytowaną nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie. Publikuje w lokalnej prasie. Debiutowała literacko powieścią Cierpkie grona. Jej kontynuacją jest Wendyjska winnica.

Ewa Mielczarek
Redaktorka, szefowa Działu Wydawnictw WiMBP w Zielonej Górze. Prowadzi Oficynę Wydawniczą Pro Libris; jest sekretarzem redakcji kwartalnika „Pro Libris”. Jurorka konkursów literackich.

Mateusz Mikłaszewicz
Urodził się w 1995 r. w Żaganiu. Student literatury popularnej i kreacji światów gier na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zainteresowania: literatura fantasy i kryminalna, gry komputerowe i planszowe oraz sport.

Małgorzata Mikołajczak
Literaturoznawczyni, profesor nauk humanistycznych. Kieruje Zakładem Teorii Literatury i Krytyki Literackiej oraz Pracownią Badań nad Literaturą Regionalną w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka książek: Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł (2000), „W cieniu heksa metru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta (2004), Pomiędzy końcem a apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta (2007), Zbliżenia: studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej (2011), Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta (JMR Transatlantyk 2013). Profesor Mikołajczak od roku 2005 jest członkiem Rady Naukowej Warsztatów Herbertowskich oraz Biblioteki Pana Cogito, w której opublikowała kilkanaście artykułów; redagowała także tom Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta.

Alina Polak-Woźniak
Dr historii, specjalizuje się w odczytywaniu starych dokumentów, rękopisów i pamiętników. Do jej zainteresowań naukowych należą historia i archeologia słowiańszczyzny oraz średniowiecza, a także kultura materialna dwudziestolecia międzywojennego w Polsce i Europie. Jej hobby to nauki kryminalistyczne, detektywistyka, a w wolnym czasie uczy się języka japońskiego.

Marcin Radwański
Urodzony w Zielonej Górze, gdzie nadal zamieszkuje. Wielbiciel kryminałów, literatury obyczajowej i poezji. Autor wielu opowiadań, których większość ukazała się drukiem w magazynach literackich. Publikuje również na łamach portali internetowych („wZielonej” przy Uniwersytecie Zielonogórskim, „Szafa”, „Mroczna Środkowo-Wschodnia Europa”, „Ośrodek Postaw Twórczych – Helikopter”, „Nowa Gazeta Literacka”, „Cegła”, „Liternet”, „2Miesięcznik. Pismo ludzi przełomowych”). W 2014 r. wydał w formie e-booka zbiór opowiadań pt. Skok w przepaść i powieść kryminalną Nieprzypadkowa ofiara (w 2015 r. wydał wersje papierowe obu książek). Jest autorem tomiku poezji pt. Czekając na... Stypendysta Prezydenta Zielonej Góry w dziedzinie literatury za rok 2013.

Robert Rudiak
Poeta, prozaik, publicysta, krytyk i historyk literatury, doktor nauk humanistycznych, autor kilkunastu książek. Wiceprezes Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze i prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut”. Otrzymał m.in. Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra, Lubuską Nagrodę Literacką ZLP, Nagrodę Literacką im. A.K. Waśkiewicza i Zielonogórską Nagrodę Literacką „Winiarka”. Pracuje w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida.

Monika Simonjetz
Absolwentka filologii polskiej, starszy kustosz – instruktor w Dziale Badań, Analiz i Metodyki WiMBP w Zielonej Górze, członek redakcji „Bibliotekarza Lubuskiego”, koordynatorka Programu Rozwoju Bibliotek, wykładała literaturę piękną i wiedzę o czytelnictwie w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim Zaocznym w Zielonej Górze. Publikuje na łamach „Bibliotekarza”, „Bibliotekarza Lubuskiego”, „Poradnika Bibliotekarza”, „Biblioteki w Szkole”, „Polonistyki”, „Biblioteki Publicznej”. W 2018 r. rozpoczęła współpracę w radzie redakcyjnej czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”.

Czesław Sobkowiak
Urodził się w 1950 r. w Jaromierzu; absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim; poeta, autorki lkunastu tomików poetyckich i tomu prozy Rzeka powrotna; krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Mieszka w zielonogórskim sołectwie Zawada.

Witold Stankiewicz
Urodził się w 1954 r. w Zielonej Górze. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Emerytowany policjant o duszy artystycznej: pisze, śpiewa, maluje, rzeźbi itp. Jest laureatem konkursów poetyckich.

Jerzy Szewczyk
Długoletni szef lubuskiej inspekcji pracy; miłośnik kultury śródziemnomorskiej, autor publikacji prasowych poświęconych Hiszpanii, Andorze i Malcie i książkowych; długoletni prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Greckiej w Zielonej Górze, działacz TKKF i NOT; podróżnik, fotograf.

Mirosława Szott
Rocznik 1987, poetka, krytyczka literacka, autorka dwóch książek poetyckich (pomiary Zamku, 2013; Anna, 2015). Przygotowuje pracę doktorską o poezji lubuskiej w perspektywie geopoetyki. Kieruje działem Regionalia w roczniku „Filologia Polska”. Członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.

Malwina Wajda
Studentka studiów magisterskich Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku filologia polska. Pracuje jako nauczycielka w szkole podstawowej w Świebodzinie. Interesuje się powieścią psychologiczną oraz psychoanalizą w badaniach literackich.

Joanna Wawryk
Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się baśnią w literaturze i kulturze, książką dla dzieci oraz literaturą współczesną. Autorka monografii Wokół Leśmianowskich baśni dla dzieci (Wrocław 2013).

Adam Bolesław Wierzbicki
Urodzony w 1972 r. w Krośnie Odrzańskim. Autor dwóch arkuszy poetyckich, W pogoni za Słońcem (1997) – wydanie autorskie i Trzy słowa krwią pisane (1998) – wydanie autorskie, oraz czterech zbiorków wierszy: 429/01 (2007) – wydanie autorskie, Po przejściach (2013) – wydanie autorskie, Zapiski z wakacji (2015) – TAWA Chełm, Dziedzictwo (2016) – Grupa Literyczna Na Krechę, Poznań. Publikował m.in. w „Autografie”, „Toposie”, „Akancie”, „Wiadomościach Literackich”, „Własnym Głosem”, „Lubuskim Nadodrzu”, „Pro Libris”, „Warszawskiej Gazecie”, „Dzienniku Polskim”, „Kronice Ziemi Żarskiej”, a także w antologiach i almanachach. Nagrodzony i wyróżniony w ponad 150 ogólnopolskich konkursach literackich. Od 1995 r. jako dziennikarz współpracuje z lubuską prasą lokalną i regionalną. Mieszka w Dłużku koło Lubska w województwie lubuskim.