Nr 1-4 (58-61)

Marlena Berdys
Urodziła się w 1992 r. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jej praca magisterska dotyczyła źródeł patologicznych zachowań w trylogii kryminalnej Zygmunta Miłoszewskiego. Interesuje się literaturą kryminalną i wszelkimi zależnościami występującymi pomiędzy bohaterami, przestrzenią i czasem. Najbliższą przyszłość wiąże z pozostaniem na Uniwersytecie Zielonogórskim i rozpoczęciem studiów doktoranckich.

Halina Bohuta-Stąpel
Publicystka, poetka, prozatorka. Uczestniczka i laureatka konkursów literackich, autorka 5 tomików poetyckich. Publikuje w pismach: „Obrzeża”, „Pegaz Lubuski”, „Pro Libris”, „Gazeta Lubuska”, „Grűnberger Wochenblatt” oraz na portalu internetowym pkpzin. Członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, laureatka Nagrody Kulturalnej Wójta Gminy Świdnica za rok 2009. Wraz z Aleksandrą Sztukowską-Matusiak prowadzi Literacki Kabaret Dojrzałych Dam.

Agata Buchalik-Drzyzga (1940-2013)
Absolwentka wrocławskiej PWSSP/ASP (dyplom w Pracowni Grafiki u prof. S. Dawskiego). Zajmowała się grafiką warsztatową i użytkową, tkaniną artystyczną, malarstwem sztalugowym, sztuką papieru oraz ekslibrisem. Autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureatka szeregu prestiżowych nagród, wyróżnień, odznaczeń i medali. Także pedagog, w latach 90. XX w. dyrektor zielonogórskiego BWA. Całe życie zawodowe związana z Zieloną Górą.

Renata Diaków
Filolog, nauczycielka, scenarzystka, pisarka. Prowadzi Rodzinny Teatr Lalek „Pinokio”. Laureatka VII edycji konkursu „Lubuski Laur Oświaty” zorganizowanego przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Jej powieść Artysta zmartwychwstały otrzymała nominację do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2015. Mieszka w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Agnieszka Dylewska
Germanistka, nauczyciel akademicki z tytułem doktora. Pracuje w Zakładzie Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego na UZ. Specjalizuje się w historii literatury niemieckiej XVIII i XIX w. oraz w polskiej i niemieckiej literaturze ludowej prowincji poznańskiej 1815-1918.

Agnieszka Ginko-Humphries
Poetka i pisarka, laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich. Autorka czterech książek dla dzieci, wyróżnionych w konkursach literackich oraz trzech książek z zakresu animacji kulturalnej. Za swoją twórczość dla dzieci otrzymała w 2015 r. ogólnopolską Nagrodę Guliwer w Krainie Olbrzymów. Jej wiersze dla dorosłych oraz felietony ukazały się w polskich i brytyjskich czasopismach kulturalnych, m.in. „Opcje”, „Kresy”, „Fraza”, „Akant”, „Relacje-Interpretacje” i londyńskich „Arts Professional” i „The Wolf” oraz w polskich i brytyjskich tomikach pokonkursowych. Autorka od dwóch lat mieszka w Zielonej Górze i należy do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Jako anglistka koordynuje pracę Biblioteki Obcojęzycznej WiMBP.

Agnieszka Góra-Stępień
Prozatorka, laureatka III miejsca w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej w 2017 r.

Joanna Kapica-Curzytek
Anglistka i pedagog, adiunkt w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka recenzji książek („Twój Styl”, „Twoja Muza”, „Forum Akademickie”), recenzji teatralnych i wywiadów (www.e-teatr.pl). Współautorka i tłumaczka reportażu radiowego wyróżnionego nagrodą specjalną Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia na konkursie „Polska i Świat 2000”. Obecnie jest stałą recenzentką magazynu kultury „Esensja” (www.esensja.stopklatka.pl). Oprócz literatury jej pasją są języki obce i muzyka klasyczna. Ostatnio rozpoczęła (z pierwszymi sukcesami) naukę śpiewu.

Jacek Katos Katarzyński
Urodzony w 1966 r. w Koninie. Poeta, filmowiec. Współzałożyciel antyrockowego kabaretu ROZkROKCK (1986), wydawca artzinu Dada rzyje. Debiutował wierszem na łamach „Twórczości Robotników” w 1987 r. Autor książek poetyckich. Główny inicjator i współzałożyciel Formacji Artystycznej Cut Off. W latach 2003-2004 był szefem klubu artystycznego Cafe Tattoo, w którym odbywały się liczne imprezy związane z polską kulturą niezależną. Dwukrotny stypendysta i laureat Nagrody Kulturalnej Miasta Zielona Góra. Członek grupy filmowej Sky Piastowskie. Mieszka w Zielonej Górze.

Anna Kokot
Urodzona w Poznaniu, z wykształcenia politolog i dziennikarka. Debiutowała w Klubie Literackim Centrum Kultury Zamek w Poznaniu – obecnie Klub Literacki „Dąbrówka”. Przez wiele lat dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego”. Obecnie publikuje m.in. w „Akancie”, „Gońcu Ziemi Wronieckiej”, „Protokole Kulturalnym” oraz zajmuje się krytyką literacką. Jej teksty pojawiły się w kilkunastu almanachach literackich, wielu pismach („Merkuriuszu”, „Metaforze”, „Przeglądzie Wielkopolskim”, „Ciechanowskich Zeszytach Literackich”) oraz wydawanej w Chinach publikacji „World Poetry Yearbook”. Tłumaczona na język angielski i chiński.

Krystyna Kosierb
Bibliotekarka, regionalistka, aktywna działaczka Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łaskiej.

Daniel Koteluk
Historyk, regionalista, autor książek naukowych, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (2005). Doktorat poświęcił Zjednoczonemu Stronnictwu Ludowemu w województwie zielonogórskim w latach 1950-1956. W 2014 r. uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim stopień doktora habilitowanego w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza Polski. Laureat VII Lubuskiego Wawrzynu Naukowego (2011). Współtworzy monografie miast, publikuje w historycznych pismach naukowych.

Věra Kopecká
Urodziła się w 1951 r. w Turnovie. Poetka, organizatorka Dni Poezji; należy do Wschodnioczeskiego Oddziału Związku Pisarzy. Pedagog matematyk na Uniwersytecie Karola w Pradze. W latach 1980-1985 w Ludowym Konserwatorium w Pradze studiowała recytację, teatr poezji i twórczość literacką. Wydała 14 książek poetyckich. W 2009 r. ukazał się w Polsce wybór jej poezji pt. Śladami cieni w tłum. Kazimierza Burnata. Fotografuje, miała wiele wystaw w Czechach i w Polsce. Uprawia również tradycyjne techniki i rzemiosła ludowe.

Justyna Koronkiewicz
Poetka, laureatka Srebrnego Sokolego Pióra Lubuskich Wawrzynów Literackich 2016 za tomik Szamanka. Stroni od zgiełku aglomeracji, mieszka w małym przysiółku w Górach Stołowych.

Elżbieta Brygida Kościucha-Wieczorek
Poetka, prozatorka, biblioterapeutka, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Z zawodu nauczycielka polonistka.

Barbara Krzeszewska-Zmyślony
Specjalista w Centrum Kultury i Języka Niemieckiego na UZ. Rzeczniczka dobrosąsiedzkich stosunków z Niemcami. Organizatorka wielu cennych niemiecko-polskich inicjatyw kulturalnych.

Ewa Kuberska
Poetka; publikuje na portalu: poezja-sztuka.com. Jej wiersze znalazły się w antologiach Potyczki z Kupido i Kiedyś wrócimy do… Pisze pod pseudonimem Ewa Liwia.

Eugeniusz Kurzawa
Urodził się w 1954 r. Absolwent WSP w Zielonej Górze, poeta, dziennikarz, redaktor książek i wydawnictw, animator kultury, prasoznawca. Wieloletni pracownik „Gazety Lubuskiej”, członek Związku Literatów Polskich (prezes oddziału zielonogórskiego). Uprawia głównie publicystykę, felietonistykę, wywiad, pisze eseje, szkice i recenzje literackie. Mieszka w Wilkanowie pod Zieloną Górą.

Władysław Łazuka
Urodził się w 1946 r. we wsi Tyrawa Solna. Poeta, prozaik, muzyk. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Stargardzie oraz studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Pracował w instytucjach rolnych. Debiutował opowiadaniem na antenie szczecińskiej rozgłośni Polskiego Radia Szczecin w 1969 oraz wierszami w „Tygodniku Kulturalnym” i kwartalniku „Vineta”. Wiersze tłumaczone były na język niemiecki, węgierski, bułgarski, macedoński, słoweński, litewski, serbski, indonezyjski, chorwacki i angielski. Wydał 17 zbiorów poetyckich. Mieszka w Choszcznie.

Adrianna Machalica
Urodziła się w Zielonej Górze i tutaj też ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego. W Zielonej Górze rozpoczęła w tym roku studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Od dziecka interesuje się teatrem. Aktywnie działa w Domu Harcerza, będąc członkinią koła teatralnego i biorąc udział w różnych przeglądach. Oprócz studiów ma również mnóstwo zainteresowań. Kiedyś jeździła konno, teraz oprócz gry w teatrze trochę śpiewa.

Klaudia Małagocka
Urodziła się w 1995 r. w Lublinie. Poetka, laureatka konkursów poetyckich. Sukcesy literackie odnosi od czasów gimnazjalnych (Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Świebodzinie).

Krzysztof Martwicki
Prozaik, laureat wielu konkursów literackich (m.in. wyróżnienie w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej w 2017 r.). Mieszka i tworzy w Płońsku.

Aleksandra Mazur
Prozaiczka, laureatka wyróżnienia w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej w 2017 r.

Zofia Mąkosa
Urodziła się w Kargowej. Jest emerytowaną nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie. Publikowała artykuły w lokalnej prasie. Jej debiut literacki to powieść Cierpkie grona. Obecnie pracuje nad kontynuacją cyklu Wendyjska winnica.

Elżbieta Mikoś (1957-2017)
Poetka, malarka. Aktywnie działała w nieformalnej grupie plastycznej Klub Twórczy MARFO.

Elżbieta Musiał
Poetka, krytyk literacki. Wydała kilka zbiorów wierszy.

Anna Piliszewska
Pisarka, poetka, kulturoznawca. Urodziła się w 1966 r. w Krakowie, mieszka w Wieliczce. Absolwentka WSFP / Akademii Ignatianum w Krakowie. Interesuje się filozofią, literaturą, historią starożytną, malarstwem oraz muzyką klasyczną. Ceni nad wyraz poezję Bolesława Leśmiana. Ponadto jest miłośniczką zwierząt i wielkim przyjacielem przyrody.

Alina Polak-Woźniak
Dr nauk humanistycznych, specjalizuje się w odczytywaniu starych dokumentów, rękopisów i pamiętników. Do jej zainteresowań naukowych należą historia i archeologia słowiańszczyzny oraz średniowiecza, a także kultura materialna dwudziestolecia międzywojennego w Polsce i Europie. Jej hobby to nauki kryminalistyczne, detektywistyka, a w wolnym czasie uczy się języka japońskiego. Pracuje w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Roksana Polon
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Lektorka języka angielskiego. Uzależniona od kwiatów i czarnej herbaty.

Marcin Radwański
Urodził się w Zielonej Górze. Autor wielu opowiadań, których większość ukazała się drukiem w magazynach literackich. Publikuje również na łamach portali internetowych („wZielonej” przy Uniwersytecie Zielonogórskim, „Szafa”, „Mroczna Środkowo-Wschodnia Europa”, „Ośrodek Postaw Twórczych – Helikopter”, „Nowa Gazeta Literacka”, „Cegła”, „Liternet”, „2Miesięcznik. Pismo ludzi przełomowych”). W 2014 r. wydał w formie e-booka zbiór opowiadań pt. Skok w przepaść i powieści kryminalne Nieprzypadkowa ofiara i Nie odrzucaj mnie (w 2015 r. ukazały się wersje papierowe obu książek). Jest autorem tomiku poezji pt. Czekając na… Stypendysta Prezydenta Zielonej Góry w dziedzinie literatury za 2013 r.

Bogumiła Różewicz
Urodziła się w 1961 r. w Zielonej Górze. Poetka, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Wydała dwie książki poetyckie.

Robert Rudiak
Poeta, prozaik, publicysta, krytyk i historyk literatury, doktor nauk humanistycznych, autor kilku książek poetyckich, współautor antologii i szkiców literackich. Należy do Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze (obecnie wiceprezes), jest prezesem Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut”. Otrzymał Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra i Lubuską Nagrodę Literacką ZLP. Pracuje w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida.

Alfred Siatecki
Urodził się w 1947 r. w Kostrzynie nad Odrą. Autor powieści, zbiorów opowiadań i reportaży, słuchowisk oraz bio-bibliografii pisarzy Środkowego Nadodrza. Laureat prestiżowych nagród literackich (m.in. Lubuski Wawrzyn Literacki w 2000 r.). Wieloletni dziennikarz „Gazety Lubuskiej” i autor artykułów zamieszczonych w „Studiach Zielonogórskich”.

Czesław Sobkowiak
Urodził się w 1950 r. w Jaromierzu; absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, poeta, autor kilkunastu tomików poetyckich i tomu prozy Rzeka powrotna; krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry.

Mirosława Szott
Urodziła się w 1987 r., poetka, krytyczka literacka, autorka dwóch książek poetyckich (pomiary Zamku, 2013; Anna, 2015). Przygotowuje pracę doktorską o poezji lubuskiej w perspektywie geopoetyki. Kieruje działem Regionalia w roczniku „Filologia Polska”. Członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze.

Stanisław Szulist
Historyk, nauczyciel. Laureat II miejsca w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej w 2017 r.

Natalia Szymańska
Pochodzi ze Zbąszynka, po ukończeniu zielonogórskiego I Liceum Ogólnokształcącego rozwija swoje pasje, studiując psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Do jej zainteresowań należą historia (także ta indywidualna, jednostkowa) i pedagogika specjalna.

Wojciech Śmigielski
Urodził się w 1952 r. w Zielonej Górze. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Poeta, krytyk i tłumacz. Debiutował zbiorem Nieobecny nie będzie dziedziczył (Ossolineum, Wrocław 1977). Opublikował kilka książek poetyckich. Jest autorem książki eseistycznej o Andrzeju Bursie i tomu przekładów Václava Hrabĕ. Pierwszy redaktor „Obecności”, kwartalnika literackiego wydawanego poza cenzurą w latach 1983-1990 we Wrocławiu. Był kierownikiem literackim w Lubuskim Teatrze im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze. Przez wiele lat mieszkał i pracował we Wrocławiu. Obecnie mieszka we wsi Droniki, w pobliżu Jeziora Sławskiego.

Adam Bolesław Wierzbicki
Urodził się w 1972 r. w Krośnie Odrz. Autor kilku zbiorków poetyckich; nagradzany i wyróżniany w kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursach literackich. Mieszka w Dłużku pod Lubskiem.

Daria Wolanin
Urodziła się w 1995 r. Ukończyła kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Zielonogórskim. Interesuje się fotografią, malarstwem i szeroko pojętą komunikacją społeczną.