Start Zbliżenia

Zbliżenia

Vivat Jubilat!

Z Januszem Koniuszem zetknąłem się, gdy był redaktorem naczelnym „Nadodrza”. Na Ziemię Lubuską przybyłem w roku 1960 z wykształceniem, które raczej kolidowało z przygotowaniem zawodowym redaktorów tego czasopisma. Po kilku podejściach w „Gazecie Zielonogórskiej” zdecydowałem się na obszerniejszą publikację z pogranicza świata techniki i humanistyki. O dziwo, tekst został wydrukowany, sprawiając mi wielką satysfakcję. Zachęcony powodzeniem oraz otrzymanym honorarium napisałem jeszcze kilka tekstów.

Więcej…

 

Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy na Ziemi Lubuskiej w latach 1961-1981 (część III)

Historię zielonogórskiego oddziału KKMP można niejako podzielić na dwa etapy – pierwszy, obejmujący lata 1962-1975 (od chwili przenosin z Gorzowa do momentu nowego podziału administracyjnego kraju i utworzenia województwa gorzowskiego) i drugi, przypadający na lata 1976-1981, tj. od momentu przejęcia ośrodka przez ZSMP, aż do rozwiązania jego struktur wraz z ogłoszeniem stanu wojennego. W 1978 roku Klub wyszedł z jedyną inicjatywą, która znalazła swój szczęśliwy finał w postaci wydania zbiorowej publikacji wierszy swoich członków. Okazją do tego była I Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza ZSMP i właśnie delegatom tej konferencji dedykowano czterdziestostronicowy almanach poetycki zielonogórskiego ośrodka KKMP zatytułowany Zachłannie porywa nas czas, wydany przez Zarząd Wojewódzki ZSMP przy pomocy finansowej Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.

Więcej…

 

Juwenilia. O niewykorzystanym potencjale twórczości lubuskiej

Kiedy Redakcja „Pro Libris” zaprosiła mnie do dyskusji wywołanej artykułem Roberta Rudiaka (Stan literatury lubuskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku, czyli diagnozy i prognozy, „Pro Libris” 2013, nr 1), wybierałam się na Kongres Dydaktyki Polonistycznej do Krakowa. I teraz, pisząc te słowa w pociągu relacji Kraków – Zielona Góra, myślę, że trudno byłoby rozprawiać o kondycji twórczości lokalnej bez uwzględnienia tych pytań, które przez cztery dni Kongresu stawiali sobie jego uczestnicy (a byli wśród nich pisarze – Stefan Chwin, Olga Tokarczuk, Wojciech Bonowicz). Przytoczę dwa, które wydają mi się tu najbardziej istotne: „Czy w świecie późnej nowoczesności literatura jest jeszcze potrzebna?”, „Czy książka to produkt atrakcyjny dla »cyfrowych tubylców«, »lekturowych emigrantów«, którzy masowo uciekają dziś w świat nowych mediów?”.

Więcej…

 

Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy na Ziemi Lubuskiej w latach 1961-1981 (część II)

Do 1970 r. część osób odeszła z zielonogórskiego KKMP, zwłaszcza po osiągnięciu wyznaczonego celu, jakim było członkostwo w ZLP, przeniesienie się do większego ośrodka miejskiego, podjęcie intratnego zatrudnienia w redakcji prasowej i samodzielne kontynuowanie kariery pisarskiej, na tyle skuteczne, że pozwalające zaistnieć w świadomości czytelniczej i krytycznoliterackiej na skalę ogólnokrajową. To mogło się udać tylko w przypadku silnych i utalentowanych osobowości. O lubuskich literatach rodem z KKMP pisał Bronisław Gołębiowski:

Więcej…

 

Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy na Ziemi Lubuskiej w latach 1961-1981(część I)

Jeszcze w trakcie prowadzenia działań wojennych w okresie II wojny światowej, w wyzwolonym spod okupacji niemieckiej Lublinie, reaktywowano w 1944 r. Związek Zawodowy Literatów Polskich. Organizację przekształcono w 1949 r. w Związek Literatów Polskich, poddając ścisłej indoktrynacji światopoglądowej PZPR i kontroli cenzury, upolityczniając zarazem jego działania twórcze. W celu przyciągnięcia do swoich struktur młodych pisarzy, w wielu oddziałach ZLP już od 1950 r. tworzono Kluby Młodych. W 1952 r. przy Zarządzie Głównym ZLP w Warszawie powstała ponadto korespondencyjna Poradnia Literacka dla młodych.

Więcej…

 
Więcej artykułów…