Start Zbliżenia

Zbliżenia

W poszukiwaniu wolności

Reportaż o Festiwalu Woodstock w Kostrzynie nad Odrą (Pol’and’Rock Festiwal)

Ten delikatnie swingowany reportaż jest zlepkiem ze wszystkich Woodstocków (czy Pol’and’Rocków), na których byłam, odkąd ukończyłam 14 lat. Za każdym razem działo się coś ciekawego, pozostającego w pamięci na długo. Reportaż jest projekcją przyszłego Woodstocku, czy trafnie tutaj należałoby sformułować: Festiwalu Pol’and’Rock, który będzie miał miejsce w sierpniu 2019 roku.

Więcej…

 

Początki baśni lubuskiej (cz. 3)

Zainteresowanie tematyką polskości tzw. Ziem Odzyskanych stale rosło w latach 60. i to nie tylko za sprawą polityki władz PRL, które były niezwykle wyczulone na rewanżystowskie i rewizjonistyczne działania ziomkostw zachodnioniemieckich, ale przede wszystkim w związku ze stałą chęcią odnajdywania przez ludność napływową utraconej tożsamości, znalezienia się w nowej rzeczywistości i próbą przywiązania się do nowej, regionalnej ojczyzny. Baśnie czy legendy, na które pojawiło się zapotrzebowanie tuż po drugiej wojnie, trafiały właśnie do pierwszego pokolenia urodzonych na tych ziemiach Lubuszan, czy to będących już w szkole podstawowej, czy średniej. W 1968 roku LTK na fali tej popularności i rosnącego zainteresowania poszukiwaniem polskich korzeni w „lubuskości” wydało kolejny, pokaźny tom pt. Legendy znad Odry, którego redaktorem był Janusz Koniusz1, a autorem wstępu Eugeniusz Paukszta, natomiast autorką barwnych ilustracji była Jolanta Zdrzalik-Bułhak. W zbiorze pomieszczono utwory baśniowe, ale głównie legendy kilku autorów: I. Koniuszowej, I. Solińskiej, H. Rutkowskiej, T. Jasińskiego, K. Malickiego, A.K. Waśkiewicza, a także dwa poematy dla dzieci Bronisława Suzanowicza. Paukszta we wstępie do Legend znad Odry konsekwentnie budował mit piastowski i realizował postulat wyższości polskiej baśni nad niemiecką, która wyrastała ze starogermańskiej mentalności narodowej i inklinacji do okrucieństwa, bezwzględności i brutalności; mitologia germańska przez lata też zawłaszczała wątki słowiańskie, wypaczając nierzadko sens moralny baśniom, nadając im własny morał czy przesłanie, często oparte o fanatycznie patriotyczne, narodowe lub nawet rasowe treści:

Więcej…

 

On był jeden

Zdzisław Grudzień urodził się w roku 1931 w Rogoźnie koło Poznania. Po ukończeniu technikum mechanicznego uznał, że jego powołaniem jest wykonywanie zupełnie innego zawodu – został aktorem. Dla rodziny zamieszkałej we Wrocławiu była to duża niespodzianka. Na egzaminie zaimponował dowcipem i przytomnością umysłu.

Więcej…

 

Musiałem wiele spraw zaczynać niemal od zera

Z Władysławem Klępką, lubuskim poetą i artystą plastykiem, rozmawia Mirosława Szott

Więcej…

 

Helena i Zygmunt Rutkowscy – pierwsi autorzy lubuskich baśni

Jednymi z pierwszych twórców literatury na Ziemi Lubuskiej byli Helena i Zygmunt Rutkowscy. I mimo że oboje są autorami pierwszych książek, jakie ukazały się w naszym regionie, zwłaszcza baśni i legend o tematyce lubuskiej, to są oni stosunkowo mało znani. Nie ukazywały się ich biogramy, życiorysy ani informacje biograficzne, nie figurują w żadnych leksykonach pisarzy lubuskich, nie zamieszczano o nich prawie wcale artykułów prasowych czy zdjęć, poza niewielkim artykułem poświęconym Rutkowskiemu w dodatku niedzielnym „Gazety Zielonogórskiej” w rubryce „Głowy nie od parady” Tadeusza Jasińskiego pt. Na tropie lubuskich dziejów w 1966 roku.

Więcej…

 
Więcej artykułów…