Start Zbliżenia

Zbliżenia

Janusz Koniusz (1934-2017)

Wspomnienie o pisarzu – prywatnie i literacko

W drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku rozpocząłem studia na polonistyce w zielonogórskiej WSP, gdzie udzielałem się dziennikarsko w redakcjach pisma „Faktor” i akademickiego radiowęzła (Akademickie Studio Radiowe „Maczek”, potem „WySPa”) oraz pisarsko w Klubie Literackim Lubuskiego Towarzystwa Kultury i w Grupie Działań Artystycznych „Budowa II”. Spotkania literackie w LTK pozwoliły mi osobiście poznać wielu zielonogórskich literatów, w tym pioniera lubuskiego piśmiennictwa Janusza Koniusza, ówczesnego redaktora naczelnego „Nadodrza”. To w tym właśnie piśmie, organie LTK, wielu rozpoczęło swoją karierę literacką przeważnie od publikacji wiersza. Nie inaczej było w przypadku większości członków Klubu Literackiego LTK, któremu prezesował Jerzy Przybecki, a opiekował się merytorycznie Czesław Sobkowiak. To wówczas miałem możliwość poznać Janusza Koniusza, tego wielkiego Koniusza, o którym wcześniej tylko czytałem, słyszałem i którego wizerunek kojarzyłem, znając jego portrety z okładek książek.

Więcej…

 

Kolumbijski poeta wśród polskich literaturoznawców i wielbicieli poezji

W październiku 2015 r. Winston Morales Chavarro był gościem WiMBP w Zielonej Górze. W ramach swojej wizyty w Polsce odbył spotkania autorskie także m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas spotkania w Poznaniu – na dzień przed wieczorem autorskim w Zielonej Górze – miałam okazję po raz pierwszy zetknąć się z twórczością poety...

Więcej…

 

Jan Muszyński (1932-2017)

Dopiero po śmierci znanych nam osób, już wyzbyci doraźnych ocen, myślimy sprawiedliwiej o ich dokonaniach. Taka jest prawidłowość. Nie da się bowiem wtedy nie pokusić o obiektywny obraz. Zwłaszcza jeśli chodzi o kogoś, kto odcisnął swój ślad wyrazistą osobowością oraz znaczącym materialnym dokonaniem. Kto zetknął się z Janem Muszyńskim (urodzonym w Gnieźnie, 1932), wieloletnim dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej (22 lata), a wcześniej wojewódzkim konserwatorem zabytków, czy sekretarzem LTN-u, ten zapewne przyzna mi rację, że w odniesieniu do niego są to słowa jak najbardziej słusznie. Teraz nastąpił szczególny czas, bo śmierć (11 stycznia 2017) już zamknęła rozdział życia tego człowieka o bogatej, barwnej biografii. Zresztą, nie od rzeczy będzie zauważyć, że oto jesteśmy świadkami odchodzenia ludzi minionej, mijającej wraz z nimi definitywnie, epoki.

Więcej…

 

Romana Kaszczyc (1938-2016)

Romana Kaszczyc, znana też jako Roma Barlinecka, człowiek wielu pasji, wszechstronna artystka i pisarka, urodziła się 25 maja 1938 r. w Kopczyńcach na Podolu. Po ukończeniu w 1962 r. studiów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu, postanowiła na stałe zamieszkać w Barlinku, do którego po raz pierwszy trafiła z teatrem studenckim. Tutaj przy Zakładowym Domu Kultury „Panorama” założyła Ognisko Plastyczne, a w 1975 r. autorską Pracownię Ceramiki Unikatowej dla dzieci i dorosłych. Specjalizowała się w ceramice, tworząc „ciamarajdy”, ale także zajmowała się innymi formami plastycznymi – malarstwem sztalugowym, rysunkiem, grafiką, scenografią, ilustrowaniem książek, tworzyła znaki i projekty graficzne, m.in. logo Pegaza dla kwartalnika „Pegaz Lubuski”.

Więcej…

 

Żenia

To może trochę zaskakujące, ale im dłużej się znaliśmy, tym bardziej zżywaliśmy się, choć przecież wraz z zaletami wychodziły również nasze wspólne przywary. Ale kim byliby ludzie bez wad? Gdy więc nagle odeszła, wydało mi się to zupełnie niemożliwe, po prostu nieprawdziwe. Żeni nie ma? Jak to?! Dlaczego? Do dziś mam odruch, jadąc w okolicy ulicy Wrocławskiej, Podgórnej, żeby skręcić w Braniborską. I zajechać do Kombatanta... Jak mogła zrobić taki błąd, takie faux pas, po prostu zmyć się bez słowa, bez pożegnania. To nie w jej stylu. Dlaczego zatem tak się zachowała...?

Więcej…

 
Więcej artykułów…