Start Zbliżenia

Zbliżenia

Sprawozdanie z konferencji „Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989”

25 maja na terenie Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja językoznawcza „Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989”. Problematyka poruszona podczas tegorocznych obrad krążyła wokół poszerzenia i uporządkowania wiedzy na temat wartości w prasie polskiej na gruncie językoznawczym i kulturowym. Pomysłodawcą i organizatorem konferencji była Pracownia Badań nad Wartościami w Języku i Kulturze działająca w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obrady otworzył rektor UZ prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, głos zabrał także dziekan Wydziału Humanistycznego prof. UZ dr hab. Sławomir Kufel i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej prof. UZ dr hab. Marzanna Uździcka. Prelegenci z sześciu ośrodków naukowych (Białystok, Częstochowa, Lublin, Opole, Wrocław, Zielona Góra) rozważali pojęcie wartości w różnych kontekstach.

Więcej…

 

Po prostu przyjemność bycia razem

O środowisku literackim Gorzowa i Zielonej Góry, latach 70. i pasji czytelniczej z Krystyną Kamińską rozmawia Mirosława Szott

Więcej…

 

Filozof w głębi pokoju

W środę, 11 października 2017 r. – dokładnie w swoje urodziny – zmarł w wieku 74 lat profesor Jan Kurowicki. Został pochowany 21 października na cmentarzu komunalnym w Cieplicach.

Więcej…

 

Janusz Koniusz (1934-2017)

Wspomnienie o pisarzu – prywatnie i literacko

W drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku rozpocząłem studia na polonistyce w zielonogórskiej WSP, gdzie udzielałem się dziennikarsko w redakcjach pisma „Faktor” i akademickiego radiowęzła (Akademickie Studio Radiowe „Maczek”, potem „WySPa”) oraz pisarsko w Klubie Literackim Lubuskiego Towarzystwa Kultury i w Grupie Działań Artystycznych „Budowa II”. Spotkania literackie w LTK pozwoliły mi osobiście poznać wielu zielonogórskich literatów, w tym pioniera lubuskiego piśmiennictwa Janusza Koniusza, ówczesnego redaktora naczelnego „Nadodrza”. To w tym właśnie piśmie, organie LTK, wielu rozpoczęło swoją karierę literacką przeważnie od publikacji wiersza. Nie inaczej było w przypadku większości członków Klubu Literackiego LTK, któremu prezesował Jerzy Przybecki, a opiekował się merytorycznie Czesław Sobkowiak. To wówczas miałem możliwość poznać Janusza Koniusza, tego wielkiego Koniusza, o którym wcześniej tylko czytałem, słyszałem i którego wizerunek kojarzyłem, znając jego portrety z okładek książek.

Więcej…

 

Kolumbijski poeta wśród polskich literaturoznawców i wielbicieli poezji

W październiku 2015 r. Winston Morales Chavarro był gościem WiMBP w Zielonej Górze. W ramach swojej wizyty w Polsce odbył spotkania autorskie także m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas spotkania w Poznaniu – na dzień przed wieczorem autorskim w Zielonej Górze – miałam okazję po raz pierwszy zetknąć się z twórczością poety...

Więcej…

 
Więcej artykułów…