Start Zbliżenia

Zbliżenia

Zielonogórski Slam Poetycki po raz trzeci

W czwartek, 25 stycznia 2018 roku w bibliotecznym Klubie Pro Libris im. A.K. Waśkiewicza odbyła się trzecia już edycja Zielonogórskiego Slamu Poetyckiego „Noworoczne Wierszowanie”. Impreza ponownie zgromadziła ponad pół setki publiczności, która przyszła dopingować i oceniać wiersze 16 autorów, którzy stanęli w szranki rywalizacji. A w tym roku pulę nagród stanowiły m.in.: czytnik e-booków, liczne gadżety i książki, szampan, słodycze i tradycyjnie medale i dyplomy. Po rozegraniu pierwszej rundy, w której najwięcej, bo aż 33 głosy oddano na Małgorzatę Gołębiewicz, a 32 na Witolda Stankiewicza, wyłoniono ośmioro ćwierćfinalistów, którzy ponownie rywalizowali w parach. Na tym etapie najwięcej głosów zebrali: Elżbieta Kościucha-Wieczorek – 34, Witold Stankiewicz – 31, Alicja Leśniewska – 28, Małgorzata Gołębiewicz – 27.

Więcej…

 

Mirosława Szott laureatką nagrody literackiej

24 listopada 2017 roku w piątkowe popołudnie, w dostojnych murach Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, wręczono po raz kolejny Nagrodę Literacką im. Andrzeja K. Waśkiewicza – przyznawaną przez oddział Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze.

Więcej…

 

Andrzejki i wilkanowski Ogród sztuk

Andrzejki Waśkiewiczowskie

Każdy, kto wchodzi na Andrzejki Waśkiewiczowskie do Ogrodu sztuk, zatrzymuje się na chwilę przy dużym kamieniu, którego kształt przypomina literę A, oraz zapala świeczkę. To już rytuał. „Dla Andrzeja” – mówi Eugeniusz Kurzawa i podaje zapałki. Koniec listopada bywa chłodny, deszczowy, a nawet mroźny. Spotkanie zaczyna się, kiedy na dworze jest już mrok. Widać jednak niektóre rzeźby Oli. W chatce ogrodnika powietrze rozgrzewa kominek i barszcz Lidii Kurzawowej. Jeszcze kilka dni zapach drewna będzie obecny w swetrach i kurtkach pozostawionych w przedsionku.

Więcej…

 

Początki baśni lubuskiej (cz. 2)

Wielu autorów piszących baśnie i gatunki pokrewne wplatało w swoje opowieści epickie wątki nie tylko zaczerpnięte z kalendarzy i czasopism niemieckich, rękopiśmiennych kronik miejskich, kościelnych i klasztornych lub nawet akt sądowych, nie tylko pochodzące od ludności autochtonicznej, ale też często znane im z ich regionów pochodzenia, np. z Polesia, Podola, Wileńszczyzny czy Wielkopolski. Ten amalgamat motywów i wątków zyskał wielu admiratorów w osobach etnografów czy socjologów, zwłaszcza poznańskich. Za takim upiększaniem motywów optował również główny orędownik powstającej tu literatury – Eugeniusz Paukszta. Od takich rozwiązań nie stroniło też wielu autorów baśni – Tadeusz Jasiński, Irena Solińska czy Izabella Koniusz bazowali zwykle na przekazach ustnych, a z kolei inni, jak Kazimierz Malicki, Helena Rutkowska czy Zygmunt Rutkowski, sięgali po tłumaczenia i przeróbki utworów niemieckich. Można zatem powiedzieć, że w baśniach lubuskich czy też Środkowego Nadodrza – jak to ujął Janusz Koniusz – „wątki baśniowe po prostu wędrują”1. Paukszta zaś temat ten poruszył już przy wydaniu pierwszej lubuskiej baśni, pisząc:

Więcej…

 

Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece

W dniach 8-9 listopada 2017 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze odbyła się konferencja naukowa ph. Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece. Organizatorzy dwudniowego sympozjum (WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Pracownia Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) zaprosili do dyskursu na temat skali i charakteru zjawiska obecności czasopism społecznych, kulturalnych, literackich, artystycznych z perspektywy komunikacji społecznej i wydawniczej oraz w aspekcie bibliograficznym i prasoznawczym. Jako ważny cel debaty obrano również kwestie związane z tworzeniem, promocją, rozpowszechnianiem i udostępnianiem czasopism przez biblioteki.

Więcej…

 
Więcej artykułów…