Start Zbliżenia

Zbliżenia

Piąta edycja Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego

Na piątą edycję Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego napłynęło w br. 21 zgłoszeń. Z tej grupy swoje publikacje dziennikarskie zgłosiło sześciu dziennikarzy z „Gazety Lubuskiej”, pięciu redaktorów z Radia Zachód, po dwóch z TVP3 Gorzów Wlkp. i lubuskiego oddziału „Gazety Wyborczej” oraz po jednym przedstawicielu z „Tygodnika Regionalna”, „Obserwatora Miejskiego”, Akademickiego Radia „Index”, RMF Maxxx i Telewizji Polskiej. W sumie więc w szranki po Wawrzyn dla najlepszego dziennikarza lubuskiego w 2017 roku stanie dziesięciu żurnalistów, siedmiu radiowców i trzech redaktorów telewizyjnych. Prace oceniać będzie kapituła w składzie: prof. UJK, dr hab. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz znani w kraju wybitni dziennikarze i publicyści – Tomasz Sekielski i Cezary Łazarewicz.

Więcej…

 

Na pożegnanie Basi Konarskiej

Dobrem swojej wiedzy polonistycznej, kunsztem warsztatu literackiego dzieliłaś się, Basiu, z grupą Oksymoron, jako nasza mentorka i przyjaciółka. Wyznaczałaś ambitne tematy naszych spotkań, czytałaś nasze wiersze i dyskretnie radziłaś, co w nich poprawić. Drukowałaś je w „Inspiracjach”. Kierowałaś nas na warsztaty artystyczne, inspirowałaś i dbałaś o nasz rozwój. Zależało Ci na poziomie tego, co od Ciebie zależy. Dziękujemy Ci za to dobro i zaszczyt uczestniczenia w Twoim życiu.

Więcej…

 

Książki zgłoszone na Lubuski Wawrzyn Naukowy 2017

W 13. edycji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego zgłoszono 23 publikacje, z których 13 posiada pełen warsztat naukowy i to właśnie one powalczą o nagrodę główną. Przekrój tematyczny publikacji jest szeroki, od zagadnień ekonomicznych, przez socjologię, tematykę religijną, literaturoznawstwo, nauki przyrodnicze, mniejszości narodowe, numizmatykę, a na historii kończąc. Bogate zainteresowania badaczy naszego regionu stanowią wyzwanie dla członków kapituły, którzy muszą dokonać trudnego wyboru. Nie ułatwia go również wysoki i równy poziom tegorocznych publikacji, co tylko cieszy organizatorów konkursu. W takich chwilach widać wyraźnie sens realizacji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego, a smucić może jedynie fakt niezgłoszenia kilku wydanych w 2017 roku publikacji, które zostały napisane na równie wysokim poziomie.

Więcej…

 

Odeszła Barbara Konarska

Rozmowę z Barbarą Konarską przeprowadziła Alina Kruk 6 września, na cztery dni przed śmiercią poetki w jej mieszkaniu.

Więcej…

 

Zgłoszenia do 24. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki

Każdego roku do konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki zgłaszanych jest średnio od 40 do 50 książek. Do 24. edycji konkursu napłynęło 41 pozycji. Wśród tegorocznych publikacji dominowała poezja, aż 26 zgłoszeń zawierało utwory poetyckie, wśród których pojawiły się limeryki, aforyzmy i teksty utworów muzycznych. Od kilku lat wśród książek konkursowych można także znaleźć literaturę dla dzieci. W tym roku do konkursu złożona została książka z wierszami dla dzieci. Proza reprezentowana była przez 15 pozycji, wśród których przeważały powieści obyczajowe. Publikacje napłynęły z wydawnictw w Chorzowie, Toruniu, Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. Swoich kandydatów do nagrody zgłosiły liczne instytucje, organizacje i stowarzyszenia: Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, Muzeum Regionalne w Świebodzinie, Zielonogórski Ośrodek Kultury, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry Winnica, Gminne Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej. Własne wydawnictwa złożyły także obie biblioteki wojewódzkie: WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Dziewięć pozycji zgłoszonych zostało przez samych autorów. Do konkursu przystąpili zarówno debiutanci, jak i twórcy znani i cenieni, o bogatym dorobku literackim, w tym laureaci poprzednich edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki. Pojawiło się 11 debiutanckich publikacji literackich, w tym sześć tomików poezji oraz pięć powieści.

Więcej…

 
Więcej artykułów…