Start Zbliżenia Lubuskie Wawrzyny 2015

Lubuskie Wawrzyny 2015

25 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus odbyła się uroczysta gala wręczenia „Lubuskich Wawrzynów 2015”. Impreza zorganizowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim po raz pierwszy miała miejsce poza siedzibą Biblioteki. Obszerna sala dawnego Kina Wenus umożliwiła zaproszenie wszystkich uczestników konkursu, przy jednoczesnym zachowaniu komfortowych warunków. Dodatkową atrakcją było samo miejsce wzbudzające nostalgiczne wspomnienia, ale również oferujące w swojej nowej odsłonie interaktywne stanowiska popularyzujące technikę i naukę.

Bezpośrednio przed uroczystością, o godz. 17.00 w głównym budynku WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, odbyło się nadanie imienia Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza Klubowi Pro Libris. Przed odnowioną salą umieszczono tablicę upamiętniającą krytyka literatury, edytora i poetę, laureata Nagrody im. Jarosława Iwaszkiewicza oraz członka jury „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego”, a w środku wystawę publikacji o nim i jego autorstwa.
Partnerem w organizacji „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego” był Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze, który jest związany z konkursem od samego początku jego istnienia (1994). W przygotowaniu „Lubuskiego Wawrzynu Naukowego” pomogły tradycyjnie cztery lubuskie uczelnie: Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie oraz Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. „Lubuski Wawrzyn Dziennikarski” zorganizowano przy wsparciu Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki. Patronat medialny sprawowała Gazeta Lubuska, Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz Radio Zachód S.A.
W tym roku Kapituła „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego” obradowała w składzie: przewodnicząca prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (UZ) oraz Leszek Żuliński, funkcję sekretarza pełniła Małgorzata Domagała (WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze). Kapituła „Lubuskiego Wawrzynu Naukowego” pozostaje niezmienna od kilku lat: przewodniczący prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (UZ), prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), prof. dr hab. inż. Marian Miłek (PWSZ w Sulechowie), prof. dr hab. Tomasz Jurek (ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim AWF w Poznaniu) oraz sekretarz dr Paweł Liefhebber (WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze). Za werdykt w „Lubuskim Wawrzynie Dziennikarskim” byli odpowiedzialni: przewodnicząca dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Bogusław Nierenberg (Uniwersytet Jagielloński) i dr Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), funkcję sekretarza pełnił dr Robert Rudiak (WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze).
Galę poprowadzili znani lubuscy redaktorzy Natalia Michalina Krysik oraz Janusz Życzkowski. Po tradycyjnym przywitaniu zgromadzonych gości, wygłoszonym przez dyrektora WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze dr. Andrzeja Bucka, nastąpiło odczytanie osób nominowanych do „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego”. O przedstawienie i uzasadnienie werdyktu poproszono przewodniczącą Kapituły konkursu prof. dr hab. Ingę Iwasiów. Laureatką dwudziestej drugiej edycji „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego” została Beata Patrycja Klary za tomik poezji Obiekty totemiczne wydany przez Zaułek Wydawniczy Pomyłka w Szczecinie. Na scenę poproszono laureatkę oraz przedstawicieli władz woj. lubuskiego. Pióro, nagrodę finansową, dyplom oraz kwiaty wręczyli: wojewoda lubuski Władysław Dajczak, zastępca prezydenta Miasta Zielona Góra Wioleta Haręźlak, dyrektor WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim Edward Jerzy Jaworski oraz dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Sławomir Kulczyński.
W tym roku Kapituła przyznała również Dyplom Honorowy za całokształt twórczości Ireneuszowi Krzysztofowi Szmidtowi oraz pośmiertnie Mieczysławowi Janowi Warszawskiemu, Dyplom za debiut literacki – dla Dany Newelskiej za książkę Paracynamon i Dyplom za walory edytorskie książki dla Zygmunta Marka Piechockiego za własną publikację Ad libitum.
Kolejnym punktem programu było wręczenie „Lubuskiego Wawrzynu Naukowego”. O ogłoszenie zwycięzcy jedenastej edycji konkursu został poproszony przewodniczący Kapituły prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Laureatem „Lubuskiego Wawrzynu Naukowego” został Edward Rymar za książkę Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535) wydaną przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Nagrody wręczyli: prorektor ds. studenckich UZ prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. studenckich PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Przemysław Słowiński oraz prorektor PWSZ w Sulechowie dr inż. Stanisław Pryputniewicz. Następnie poproszono przedstawicieli władz woj. lubuskiego o wręczenie listów gratulacyjnych oraz kwiatów.
Ponadto Kapituła postanowiła przyznać Dyplom za najlepszą książkę popularnonaukową pozycji ks. Dariusza Gronowskiego pt. Bp Wilhelm Pluta. Biografia oraz Dyplom za walory edytorskie dla Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego za książkę Marcelego Tureczka Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku.
Ostatnim wydarzeniem wieczoru było wręczenie „Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego”. O odczytanie i uzasadnienie wyroku poproszono przewodniczącą Kapituły dr hab. Jolantę Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK. Laureatem trzeciej edycji konkursu został Michał Szczęch za artykuły prasowe: Blood and Honour (Mury Polskie); Ćwierć miliona ruskich; Niemiecki las żywi nas. Grzyb to pieniądz; Wszyscy jesteśmy winni. Zwycięzcę poproszono na scenę, a nagrodę wręczyli: przewodniczący Zarządu Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Krupa, przewodnicząca Kapituły dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK, były dziennikarz Rozgłośni Polskiego Radia w Zielonej Górze i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium Arkadiusz Olszowy oraz przedstawiciele władz woj. lubuskiego.
Dodatkowo przyznano Dyplom za całokształt twórczości Dariuszowi Chajewskiemu oraz Dyplom dla wyróżniającego się młodego dziennikarza Karolinie Kamińskiej.
Na zakończenie gali odbył się koncert w wykonaniu Lubuskiego Kwartetu Filharmonii Zielonogórskiej, po którym wszystkich zgromadzonych zaproszono na bankiet, przygotowany przy współudziale Winnicy Julia Małgorzaty i Romana Gradów w Starym Kisielinie, Winnicy św. Jadwiga Mirosława Kuleby w Świdnicy, Winnicy Saint Vincent z Borowa Wielkiego k. Nowego Miasteczka, firmy Sygnity Business Solutions, Piekarni Rema oraz Piekarni Grono.
Srebrne statuetki wykonane przez artystę plastyka Anetę Pabjańską-Moskwę oraz nagrody finansowe ufundowali: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki, WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Lubuski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Arkadiusz Olszowy.
W tym roku do „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego” zgłoszono 34 książki, na „Lubuski Wawrzyn Naukowy” wpłynęło 20 publikacji, natomiast w „Lubuskim Wawrzynie Dziennikarskim” udział wzięło 14 Michał Szczęch dziennikarzy. Śledząc ilość zgłaszanych prac w czasie ostatnich kilku lat, możemy mówić o pewnej stałości w konkursie dziennikarskim, gdzie liczba uczestników oscyluje wokół liczby 15, w konkursie literackim i naukowym wahania są znacznie większe, ale utrzymują się w granicach 30-40 książek prozatorskich i poetyckich oraz 13-25 publikacji naukowych i popularnonaukowych.
W tegorocznej edycji „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego” zaszły istotne zmiany regulaminowe umożliwiające udział wyłącznie osobom obecnie mieszkającym w woj. lubuskim. To ograniczenie prawdopodobnie miało wpływ na liczbę zgłoszonych publikacji, ale jednocześnie wprowadziło bardziej zrozumiałe kryteria uczestnictwa w konkursie. Jako organizatorzy rozumiemy, że nie jest to idealne rozwiązanie, dlatego nie wykluczamy dalszych zmiany w tej kwestii. Kolejną nowością było wprowadzenie deklaracji uczestnictwa w konkursie umożliwiającej szybszy kontakt z nominowanymi oraz zaproszenie większej liczby osób na uroczystość. Największą zmianą było pojawienie się czwartej statuetki. Została ona ufundowana przez rektora PWSZ w Sulechowie prof. dr. hab. inż. Mariana Miłka, dla zwycięzcy Dyplomu za najlepszą książkę popularnonaukową 2015 r. Organizatorzy już od jakiegoś czasu zastanawiali się nad przyznaniem dodatkowej nagrody dla książki popularnonaukowej, co wynikało z dużej ilości zgłaszanych pozycji niespełniających wszystkich wymagań formalnych prac naukowych, a jednocześnie przedstawiających dużą wartość dla regionu. Dzięki inicjatywie oraz uprzejmości naszego partnera stało się to możliwe i wszyscy mamy nadzieję, że ta nagroda rzeczowa zostanie stałym elementem „Lubuskiego Wawrzynu Naukowego” w nadchodzących latach.
Chciałbym pogratulować nagrodzonym, podziękować uczestnikom i sponsorom oraz zaprosić do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Mamy nadzieję, że nasz wspólny wysiłek w promocję regionu lubuskiego oraz propagowanie czytelnictwa będzie miał wymierne korzyści dla nas wszystkich.

Prace nominowane w „Lubuskich Wawrzynach 2015”
Wawrzyn Literacki:
Karol Graczyk, Przełomy [poezje], wydawca: Instytut Mikołowski, Mikołów 2015;
Krzysztof Koziołek, Furia rodzi się w Sławie [powieść], wydawca: Manufaktura Tekstów, Nowa Sól 2015;
Renata Paliga, Osłuchiwania [poezje], wydawca: Fundacja Światło Literatury, Gdańsk 2015;
Mirosława Szott, Anna [proza poetycka], wydawca: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, Zielona Góra 2015.
Wawrzyn Naukowy:
Jolanta Skierska, Ludność Zielonej Góry w latach 1652-1766 w świetle ksiąg metrykalnych, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015;
Marceli Tureczek, Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.
Wawrzyn Dziennikarski:
Dariusz Chajewski, materiały prasowe: Gdy widzę w lusterku, że długi czas jedzie za mną polskie auto, boję się..., Wigilia może być jednak bez barszczu i kolęd podczas wieczerzy, Wywiesiłem w Nowej Soli pierwszą flagę, Nieszczęścia nie chodzą po lesie...;
Karolina Kamińska, audycje radiowe: Życiowe Kilimandżaro, Leopardy ryknęły na poligonie, Tradycje Czarnej Dywizji, Noble Jump od kuchni.

 

Paweł Kalisz