Start Zbliżenia Poszukiwań młodych talentów ciąg dalszy

Poszukiwań młodych talentów ciąg dalszy

Andriej Kotin laureatem II Konkursu „Debiut Poetycki Pro Libris”
Pomysł promowania „młodej” poezji nie jest nowy. Znane są inicjatywy podejmowane przez lokalne środowiska mające na celu wyszukiwanie twórców dotąd mniej popularnych bądź całkowicie nieznanych. Warto wspomnieć chociażby o intencjach pisma społeczno-kulturalnego „Nadodrze”, które od lat 60. stanowiło organ prasowy, będący rodzajem trybuny literackiej. Większość autorów wierszy tu stawiała pierwsze kroki.
Już w II połowie lat 70., głównie za przyczyną środowiska akademickiego, intensywnie rozwijał się ruch młodoliteracki na obu uczelniach zielonogórskich (WSP i WSI) z Klubem Dziennikarzy Studenckich, z jednodniówką społeczno-kulturalną WSP „Faktor”, która przyciągała osoby piszące. „Faktor” stał się pismem integrującym studentów z obu uczelni wyższych. Prób odkrywania i nagłaśniania twórczości uzdolnionych autorów podejmowała się także audycja pn. Radiowa Książka Poetycka nagłaśniana w Radio Zachód przez Czesława Markiewicza. Także Oficyna Wydawnicza AND w latach 90. promowała poezję młodych, publikując kilkanaście tomików autorów dotąd mniej znanych w Zielonogórskiej Serii Poezji i Eseistyki. Redakcja kwartalnika literacko-kulturalnego „Pro Libris” poszukiwała uzdolnionych twórców, m.in. organizując na łamach pisma w 2005 r. konkurs literacki „W poszukiwaniu talentów”. Podobnie, w 2010 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, włączając się w trend poszukiwania młodych poetów, ogłosiła Konkurs „Debiut Poetycki Pro Libris” .
Laureatem pierwszej edycji konkursu został Jakub Rawski, głogowianin studiujący w Zielonej Górze. Jego wiersze zostały opublikowane w starannie wydanym tomiku pt. Pasaże, zrecenzowanym przez dr Anitę Kucharską-Dziedzic. W publikacji wykorzystano zdjęcia młodych fotografików: Iwo Rachwała i Bartosza Konopnickiego. Całość graficznie opracowała Małgorzata Gołucka. Książka była promowana na wieczorze poetyckim z udziałem środowiska literackiego Zielonej Góry, a także wielokrotnie prezentowana za pośrednictwem lokalnych mediów. Z perspektywy roku, jaki minął od rozstrzygnięcia konkursu, warto dodać, że zwycięzca konkursu aktywnie współpracuje z redakcją „Pro Libris”, często goszcząc na łamach pisma jako autor.
W tym roku biblioteka ponownie ogłosiła konkurs, pozyskując jako współorganizatora Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT.
Podobnie jak poprzednio organizatorzy wytyczyli sobie jako cel zachęcenie młodych autorów do tworzenia poezji, do rozwoju własnego talentu oraz stworzenie możliwości zaistnienia w regionalnym środowisku literackim. Oczekując szerokiego zainteresowania udziałem w konkursie, wyznaczono nagrodę – wydanie w nakładzie 200 egzemplarzy tomiku wierszy laureata.
Biorąc pod uwagę zeszłoroczne doświadczenia i oczekiwania środowiska piszących, dokonano zmian warunków regulaminowych – wydłużony został wiek uczestników, pomniejszono natomiast ilość wierszy w nadsyłanych pracach. Generalnie tegoroczny II Konkurs adresowany był do osób wywodzących się z województwa lubuskiego lub obecnie zamieszkujących na jego terenie, które nie ukończyły 35 roku życia oraz których twórczość poetycka nie ukazała się jeszcze w formie książkowej. Nie narzucono tematyki wierszy, pozostawiając dowolność wyboru autorom. Zastrzeżono jedynie, że utwory nadesłane nie mogły być wcześniej publikowane w formie drukowanej oraz nagradzane w konkursach. Warunkiem dopuszczającym do udziału w literackich zmaganiach było nadesłanie zestawu składającego się z nie mniej niż 40 wierszy, z których każdy miał być opatrzony godłem.
Spośród autorów nadesłanych i dopuszczonych regulaminowo 11 zestawów wierszy Jury wyłoniło zwycięzcę II edycji konkursu. Został nim Andriej Kotin. Urodzony w 1985 r. autor wywodzi się z Moskwy. W latach szkolnych mieszkał na zmianę w Moskwie i Berlinie. W wieku piętnastu lat wraz z rodzicami przeprowadził się do Polski, gdzie w roku 2008 ukończył studia magisterskie na Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie przygotowuje się do obrony doktoratu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pisać wiersze zaczął bardzo wcześnie, zainspirowany dziewiętnastoi dwudziestowieczną poezją rosyjską. Publikował w rosyjsko- i niemieckojęzycznych almanachach i antologiach. Prócz tego, pisze także prozę: opowiadania Papierosy dla Liliany oraz Babcia zostały opublikowane w czasopismach „Fa-Art” i „Akant”; opowiadanie Краткое жизнеопи- сание (Krótki opis życia) wkrótce ukaże się w rosyjsko-austriackim czasopiśmie „Wiedeń Literacki”. Andriej Kotin jest też autorem piosenek, przeważnie w języku polskim, rosyjskim i niemieckim.
Prace zmierzające do wydania książki Andrieja Kotina już trwają. Napisania recenzji podjęła się znawczyni literatury lubuskiej prof. Małgorzata Mikołajczak, kierownik Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną przy Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Materiał ilustracyjny w postaci oryginalnej grafiki dostarczył Piotr Czech z Wydziału Artystycznego UZ.
Podobnie jak w ubiegłym roku książka laureata będzie promowana na specjalnie zorganizowanym wieczorze poetyckim z udziałem lokalnego środowiska literackiego oraz nagłaśniana w mediach.
Andriejowi Kotinowi serdecznie gratulujemy wygranej, a tych młodych poetów, którzy marzą o wydaniu własnej książki poetyckiej, już dziś zachęcamy do uczestniczenia w III edycji konkursu, planowanej w 2012 roku. Poniżej przedstawiamy wybór twórczości nadesłanej na tegoroczną edycję konkursu.
Ewa Mielczarek