Start Zbliżenia Książki zgłoszone na Lubuski Wawrzyn Naukowy 2017

Książki zgłoszone na Lubuski Wawrzyn Naukowy 2017

W 13. edycji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego zgłoszono 23 publikacje, z których 13 posiada pełen warsztat naukowy i to właśnie one powalczą o nagrodę główną. Przekrój tematyczny publikacji jest szeroki, od zagadnień ekonomicznych, przez socjologię, tematykę religijną, literaturoznawstwo, nauki przyrodnicze, mniejszości narodowe, numizmatykę, a na historii kończąc. Bogate zainteresowania badaczy naszego regionu stanowią wyzwanie dla członków kapituły, którzy muszą dokonać trudnego wyboru. Nie ułatwia go również wysoki i równy poziom tegorocznych publikacji, co tylko cieszy organizatorów konkursu. W takich chwilach widać wyraźnie sens realizacji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego, a smucić może jedynie fakt niezgłoszenia kilku wydanych w 2017 roku publikacji, które zostały napisane na równie wysokim poziomie.
Nie zapomnieliśmy również o książkach popularnonaukowych. W tym roku 10 publikacji powalczy o dyplom oraz „Srebrne Pióro”, czyli „Nagrodę Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za najlepszą książkę popularnonaukową 2017”. Wśród nich znajdują się pozycje dotyczące malarstwa i ogólnie pojętej sztuki, regionalnej muzyki ludowej, lubuskich sportowców, trudnego okresu powojennego, biografii znanych i mniej znanych osobistości oraz historii miejscowości. Autorzy prac popularnonaukowych wciąż nam przypominają, na jak interesującym terenie żyjemy oraz jak wiele do zaoferowania mają jego mieszkańcy.
Werdykt w tym roku podejmie kapituła pod przewodnictwem prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego – prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, prof. dr hab. Tomasz Jurek z Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny z Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego Collegium Polonicum w Słubicach działającego w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Paweł Kalisz – sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Naukowego z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
Jak każdego roku jesteśmy wdzięczni wszystkim zgłaszającym się do konkurs, ale również tym, którzy z różnych względów zdecydowali się tego nie robić. Wasza praca jest niezwykle cenna dla Ziemi Lubuskiej. Niestety, zdarza się, że nie jest ona właściwie doceniona, a publikacje pojawiają się bez większego rozgłosu i w taki sam sposób znikają z rynku wydawniczego. Jedynym celem organizatorów konkursu jest promocja, aby o efektach ciężkiej pracy autorów dowiedziało się jak najwięcej osób, aby ich książki były znane i poszukiwane. Dzięki badaczom Ziemi Lubuskiej historia naszego regionu jest odkrywana na nowo, postaci bliskie zapomnienia opisywane ze szczegółami, badania z różnych dziedzin prowadzone z myślą o poprawie jakości naszego obecnego życia oraz zachowania zjawiskowości przyrody w nienaruszonym stanie. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy i gratulujemy wspaniałych publikacji.

Lista zgłoszonych publikacji

1. Zbigniew Bujkiewicz, Zielonogórska Gmina Żydowska 1813-1942, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Zielona Góra; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma; Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Warszawa 2017
2. Damian Danak, Wojciech Śmigielski, Rozczerwona Kalina. Pieśń ludowa na Ziemi Lubuskiej, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, Zielona Góra 2017
3. Maciej Dzikuć, Ekonomiczne i społeczne czynniki ograniczenia niskiej emisji w Polsce, Difin SA, Warszawa 2017
4. Andrzej Flügel, Szymon Kozica, Mistrzowie, legendy, idole z kart historii lubuskiego sportu, Gazeta Lubuska, Zielona Góra 2017
5. Alicja U.M. Kłaptocz, Pionierskie lata powojennego Kostrzyna nad Odrą, Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Kostrzyn nad Odrą 2017
6. Izabela Korniluk, Grzegorz Wanatko, Patroni zielonogórskich rond, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry Winnica, Zielona Góra 2017
7. Daniel Koteluk, Proboszczowie parafii Czerwieńsk w latach 1945-1989 w świetle dokumentów proweniencji państwowej, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Poznań – Warszawa 2017
8. Dawid Kotlarek, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w latach 1947-2016, Pro Libris, Zielona Góra 2017
9. Piotr Jacek Krzyżanowski, Między wędrówką a osiedleniem. Cyganie w Polsce w latach 1945-1964, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2017
10. Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski w akwarelach Barbary Latoszek, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, Gorzów Wielkopolski 2017
11. Ludwik Lipnicki, Drzewa i krzewy Drezdenka, Gmina Drezdenko, Drezdenko 2017
12. Krzysztof Lisowski, Kiedy wieś staje się miastem. Socjologiczna analiza procesów łączenia miasta i gminy wiejskiej Zielona Góra, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2017
13. Mirosław Marciniak, Ilustrowana historia Gozdnicy, nakładem autora, Kraków 2017
14. Agnieszka Marczak, Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w latach 1962-1989, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2017
15. Igor Myszkiewicz, Galeria Twórców Galera XX lat rejsu, Stowarzyszenie Forum Art., Zielona Góra 2017
16. Bartłomiej Najbar, Magdalena Wieczorek, Anna Najbar, Gady powiatu zielonogórskiego i miasta Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017
17. Włodzimierz Rogowski, Stanisław Turowski, Praca nauczycielska i związkowa, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gubinie, Gubin 2017
18. Juliusz Sikorski, Państwo i Kościół na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2017
19. Jarosław Skorulski, Kroniki księżnej Dino. Zapiski z Zatonia z lat 1840-1861, Zielonogórski Ośrodek Kultury, Zatonie 2017
20. Dorota Szaban, Gra o węgiel. Socjologiczne uwarunkowania konfliktu wokół planów powstania kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017
21. Tadeusz Szczurek, Późnośredniowieczne skarby monet z pogranicza Królestwa Polskiego, Śląska i Brandenburgii (Toporów, Strzelce Krajeńskie, Goraj, Międzyrzecz, Kunowice, Gorzów Wielkopolski), Muzeum Lubuskie im. Jana Dekertaw Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2017
22. Katarzyna Taborska, Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2017
23. Tu żyje się sztuką. 35 edycji Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w GorzowieWielkopolskim, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, Gorzów Wielkopolski 2017.

Paweł Kalisz