Start Wydawnictwo O Nas

O Nas

Wydawnictwo działa przy Bibliotece od 1996 r. i wydało ponad 100 publikacji. Większość stanowi literatura piękna - tomiki poetyckie, powieści i opowiadania autorów lubuskich, w tym uznanych i nagrodzonych Lubuskim Wawrzynem Literackim.

Książki, które kwalifikowane są do wydania w oficynie najczęściej są oceniane i recenzowane przez specjalistów, głównie z Uniwersytetu Zielonogórskiego. W wielu tytułach znalazły się ilustracje znanych lubuskich plastyków, służy to wspólnej promocji dwóch środowisk twórców. I tak np. w tomiku poetyckim Wojciecha Śmigielskiego Tchnienie zamieszczono grafiki Doroty Komar-Zmyślony, a oprawę całości przygotował Witold Michorzewski, z kolei Legendy lubuskie Zbigniewa Kozłowskiego wzbogacono barwnymi ilustracjami Bożeny Cajdler-Gruszkiewicz. Tomik poetycki Janusza Koniusza Przypowieść o podróży tłumaczony na język niemiecki przez Karla Grenzlera ilustruje grafika Mariana Szpakowskiego ze zbiorów WiMBP w Zielonej Górze.

Poczesne miejsce wśród wydawanych książek mają opracowania dotyczące regionu, a wśród nich wartościowe: Kronika Zielonej Góry, obejmująca lata 1222-1881, przetłumaczona z języka niemieckiego przez dra Jarosława Kuczera oraz Ampelografia Zielonej Góry Mirosława Kuleby, opisująca wiekowe tradycje winiarstwa naszego miasta i okolic.

Oficyna publikuje też materiały z organizowanych w Bibliotece konferencji, zarówno literackich: mickiewiczowskiej - Maska i cień; norwidowskiej - Norwid nasz współczesny, jak i bibliotekarskich - Innowacyjność zawodowa i organizacyjna w bibliotekach czy Zrób karierę w bibliotece. Materiały z corocznie organizowanych w Bibliotece Norwida konferencji historycznych są wydawane od 2007 r. Ukazały sie do tej pory: Zielona Góra na przestrzeni dziejów, Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza. Szkice biograficzne, W służbie władzy czy społeczeństwa? Wybrane problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1989.

Materiały z konferencji polsko-niemieckich publikowane są w dwóch językach, dotychczas ukazały się: Nowe media w bibliotece oraz Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństwa wielokulturowego.

Ponadto oficyna jest wydawcą dwóch czasopism: Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego "Pro Libris" (kwartalnik) oraz "Bibliotekarza Lubuskiego" (półrocznik).