Start Wydawnictwo Rada Wydawnicza

Rada Wydawnicza

Rada Wydawnicza powstała 6.04.2011 powołana Zarządzeniem nr 10/2011 Dyrektora WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.

W jej skład wchodzą:
1. dr Andrzej Buck - przewodniczący
2. Ewa Mielczarek - sekretarz
3. dr Przemysław Bartkowiak
4. Anna Polus
5. Dawid Kotlarek

Podstawowe zadania Rady to:
1. Dbałość o realizację zadań biblioteki naukowej w zakresie ustalania profilu wydawnictw o charakterze naukowym
2. Ustalanie rocznego planu wydawniczego Wydawnictwa Pro Libris.

Spotkania Rady zwołuje jej przewodniczący raz w miesiącu.