Start Varia

Varia

Długoletnia tradycja Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej/Langjährige Tradition des Deutsch-Polnischen Jugendorchesters

Polsko-Niemiecka Orkiestra Młodzieżowa – Frankfurt/O Zielona Góra – należy bez wątpienia do najstarszych inicjatyw polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie kultury w regionie przygranicznym....

Więcej…

 

Rzeźba Chłopiec ze źrebięciem sprzed Palmiarni – zarys historii i próba interpretacji

Pomnik chłopca z konikiem od lat 60. XX wieku znajduje się na Winnym Wzgórzu. Mimo że wrósł w krajobraz kulturowy Zielonej Góry, oderwany jest jednak od historycznego kontekstu. Chłopiec ze źrebięciem w latach 30. XX wieku przekazany przez autora dla koszar Wehrmachtu w Krośnie Odrzańskim, gdzie służył jego syn, być może stanowił ukrytą apologię nazizmu1.

Więcej…

 

Te nowe pomniki

Te nowe pomniki… Wciąż mówimy o nich „nowe”. Wciąż próbujemy je oswoić, polubić, zaakceptować lub wręcz przeciwnie – dyskutujemy z ich obecnością, protestujemy, okaleczamy. I porównujemy do ich starszych braci – tych, którzy wrośli już w miejski krajobraz, którzy od dekad stanowią trwały element naszych wspomnień.

Więcej…

 

Kto czyta, nie jest samotny (II)

Jaś i Małgosia
Mariuszowi Bojarowi
 
Pomyślałem ten wiersz z Szymborską w dłoni. Pomyślałem, bo często przed napisaniem wiersza jest myśl, pomysł na niego. Jechałem pociągiem do pracy z przyjacielem. O czym mogą rozmawiać kolejarze, którzy spotkają się w drodze? My często opowiadamy o tym, co ostatnio czytaliśmy. On mówił o tekście Ingi Iwasiów w „Tygodniku Powszechnym”, ja o refleksji s. Marii Grażyny od Ducha Świętego i Matki Kościoła OCD w artykule Tajemnice Bogurodzicy Maryi w „Głosie Karmelu”:

Święta Teresa od Jezusa zwracała szczególną uwagę na wyrzeczeniu się wszystkiego, co nie prowadzi do Boga, a nawet na wyrzeczeniu się własnego „ja”. Doświadczenie ikonograficzne podpowiada nam, że nie można pisać ikon, będąc jednocześnie skoncentrowanym na sobie, na własnych odczuciach, przeżyciach, wrażeniach, na własnej woli, na własnej woli wizji obrazu.

Więcej…

 

Papusza - skazana na legendę

Spotkanie z Angeliką Kuźniak, dziennikarką i autorką książki Papusza, było wydarzeniem, które zapoczątkowało tegoroczny III Festiwal Literacki w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. C. Norwida. 19 listopada 2013 zgromadzonych w Sali Dębowej gości przywitała zastępca dyrektora Biblioteki Anna Polus. Wspomniała Annę Tokarską, poetkę i animatorkę życia kulturalnego w Zielonej Górze, która odeszła przed paroma tygodniami. „Pozostawiła po sobie wiele dobrych wspomnień”, mówiła ze wzruszeniem Anna Polus, ogłaszając, że od tego roku Festiwal Literacki będzie nosił imię Anny Tokarskiej.
Po tym pełnym refleksji wstępie przekazano mikrofon Angelice Kuźniak i moderatorowi spotkania Robertowi Rudiakowi. Zanim jednak zabrali głos, rozległ się na sali głos samej Papuszy. „Nad Niemnem dzieckiem byłam…”, opowiadała śpiewną polszczyzną z kresowym akcentem. Tak oto w niepowtarzalny klimat i nastrój spotkania wprowadziła słuchaczy krótka multimedialna prezentacja.

Więcej…

 
Więcej artykułów…