Start Varia

Varia

Pięćdziesiąt lat później. W cieniu legendy

 
Mamy jubileusz

W tym roku mija 50 lat od pierwszego Złotego Grona – obrosłego już legendą wydarzenia artystycznego, które znalazło swoje zasłużone miejsce w historii sztuki polskiej. Sympozja i wystawy złotogronowe odbywały się w Zielonej Górze przez dwie dekady i były widocznym znakiem obecności lokalnego środowiska na artystycznej mapie kraju. Legendarne to dzisiaj czasy i legendarni ludzie, obecni wciąż w anegdocie, przypominani w kolejnych opracowaniach, książkach, artykułach, utrwaleni w słowie, pamięci i spiżu... Mimo upływu lat ich dorobek wciąż rzuca potężny cień.

Więcej…

 

Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli rockowy underground po zielonogórsku

 
Zielona Góra słynie na całą Polskę z kilku rzeczy – Winobrania, Festiwalu Piosenki Rosyjskiej (zwanej dawniej ze zrozumiałych przyczyn radziecką) oraz Zagłębia Kabaretowego. Mądre głowy w regionie zastanawiają się, dlaczego do tych elementów nie dojdzie jeszcze jeden, a mianowicie muzyka rockowa.

Więcej…

 

Materialne wpływy Orientu w polskiej kulturze

W języku polskim termin Orient funkcjonuje jako bliskoznacznik wyrazu Wschód. Nie chodzi oczywiście o synonim kierunku geograficznego, tylko terytorium. Co ciekawe, na przestrzeni wieków, wraz ze zmieniającą się wiedzą o świecie, punkt ciężkości w obszarze zwanym umownie „Wschodem” ulegał pewnym przesunięciom. Według definicji ze Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego (Lwów 1857) Orient (oryent) to ‘wschód, wschodowe kraje’, orientalny (oryentalny) to ‘wschodni’, a orientalne (oryentalne) – ‘t. j. wschodnie z Indyi pochodzące klejnoty, zawsze są od okcydentalnych przedniejsze’1. Słownik Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego, Władysława Niedźwiedzkiego (Warszawa 1904) natomiast podaje: Orjent – ‘wschód; kraje wschodnie, Wschód, Azja’; Orjentalista – ‘znawca krajów wschodnich, ich języków i literatury’; Orjentalizm – ‘wszystko, co ś. tyczy Wschodu’; Orjentalny, Orjentalski – ‘wschodni; azjatycki’2. Dawniej za Orient uważano obszar Azji i część Afryki, dziś ten termin ogólnie określa kraje wschodnie.

Więcej…

 

Budować piętrowo

 
Z Przemysławem Grzesińskim rozmawia Janusz Łastowiecki

Janusz Łastowiecki: Jak powstawało 80 lat polsko-niemieckich dziejów teatru w Zielonej Górze. Monografia?
Przemysław Grzesiński: Książka powstała w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Najpierw zatem opracowana została wstępna koncepcja książki, następnie projekt, który trafił do przygranicznego Gubina i… niestety, został tam zaakceptowany. Mówię „niestety”, ponieważ projektów złożyliśmy kilkanaście, sądząc, że będą one mogły podlegać weryfikacji na różnych odcinkach pracy.

Więcej…

 

Algebra przyjaźni

Jest tyle definicji przyjaźni, wszędzie można znaleźć mnóstwo złotych myśli na jej temat. Każdy z nas doskonale wie, czym jest przyjaźń i kim powinien być dla nas idealny przyjaciel. A może tylko wydaje się nam, że wiemy? Gdy trzeba tę jedyną w swoim rodzaju relację między ludźmi opisać słowami, często nam ich brakuje. Myśli płoszą się i ulatują. Przekonujemy się, że jednak trudno jest mówić o przyjaźni. Złościmy się wtedy na siebie, że jesteśmy tacy nieporadni i milczący. Może więc, zamiast na próżno szukać słów, które najlepiej trafiają w sedno – udowodnić przyjaźń matematycznie, posługując się liczbami? Czy da się nieuchwytny fenomen przyjaźni zapisać za pomocą języka algebry?

Więcej…

 
Więcej artykułów…