Start Varia X Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim. 12-18 października 2012/Bericht über den Verlauf der X. Deutschtage an der Universität Zielona Góra 12-18. Oktober 2012

X Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim. 12-18 października 2012/Bericht über den Verlauf der X. Deutschtage an der Universität Zielona Góra 12-18. Oktober 2012

„Wspólnie w Europie  – gemeinsam in Europa”      
X Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim 12-18 października 2012, jak co roku, zainicjowało Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego (CKiJN UZ) przy udziale: Urzędu Miejskiego Zielonej Góry, Wydziału Artystycznego UZ, Polsko-Niemieckiego  Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Zielonej Górze, Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej  z Frankfurtu/O i z Zielonej Góry, Zespołu Szkół Europejskich w Zielonej Górze dr. Rahn w Zielonej Górze, Zespołu Szkół Ekologicznych, Gimnazjum nr III, oraz LO nr V w Zielonej Górze, przedszkoli zielonogórskich, a także WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.
W obchodach X Dni Niemieckich wzięło udział około 700 osób z Polski i 100 gości z Niemiec.

Honorowy Patronat nad X Dniami Niemieckimi objął Marszałek Województwa Lubuskiego.

Hasłem tegorocznych Dni brzmiało „Wspólnie w Europie - gemeinsam in Europa”.
   
Obchody rozpoczęła jak co roku „Akcja Jabłuszko”. Przeprowadzona została w mieście w dniu 12.października przez młodzież szkół średnich. Podaltczas tej akcji młodzież roznosiła jabłka z polskimi i niemieckimi mini-flagami do najważniejszych instytucji w mieście. W tym dniu w Polsko-Niemieckim Centrum Informacji i Promocji Turystycznej miał miejsce wernisaż wystawy „Świat wycinanki Pani Eriki”. Pani Erika Schirmer, ur. w 1926 roku w Nettkow/Nietkowie koło Zielonej Góry. Pani Schirmer jest uznaną artystką, autorką piosenek i tekstów literackich dla dzieci. Obecnie mieszka w Nordhausen. Autorka, wraz z gronem przyjaciół była obecna na wernisażu i podczas warsztatów z udziałem uczniów z rodzinnego Nettkow/Nietkowa.

 X Dni Niemieckie na dwa tygodnie przed wydarzeniami reklamował Plakat X Dni Niemieckie; wybrany został spośród 27 prac nadesłanych przez studentów UZ na Konkurs, który to został ogłoszony już w maju br. przez Instytut Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznych UZ. Nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca w Konkursie na Plakat X Dni Niemieckich ufundował JM Rektor UZ prof dr hab. Tadeusz Kuczyński.

Plakaty wraz z katalogiem wernisażu „X Dni Niemieckich”, notesami i zaproszeniami na wystawę „Świat wycinanki Pani Eriki” zostały rozesłane do szkół i instytucji kulturalnych w mieście, a także do: ambasady RFN w Warszawie i RP w Berlinie, do redakcji „Schlesien heute” w Görlitz i Biura Promocji Turystyki w Cottbus, do Konsulatu RFN we Wrocławiu i Biblioteki w Peitz, do redakcji pisma „Dialog” w Berlinie i klubu „Kiwanis Frankfurt/O”.
alt   alt
15 października miał miejsce uroczysty koncert Niemiecko-Polskiej Orkiestry Młodzieżowej ze szkół muzycznych we Frankfurcie/O i w Zielonej Górze pod dyrekcją Hannesa Metze z Musikschule Frankfurt/O i prof. Macieja Ogarka, oraz pana Bartłomieja Stankowiaka pracowników Instytutu Muzyki UZ.Koncert poświęcony był XV rocznicy popisania „Umowy kulturalnej między RFN i RP”.

Wiersze podczas koncertu w języku polskimi niemieckim interpretowali uczniowie z Zespołu Szkół Europejskich dr. Rahn w Zielonej Górze. Koncert dodatkowo uświetnił chór Zielonogórski „Cantemus Domino”.

Przed Koncertem w hallu budynku UZ odbył się wernisaż prac nadesłanych na Konkurs na Plakat X Dni Niemieckich.
alt alt
Na wernisażu obecni byli autorzy projektów „Konkursu na Plakat X Dni Niemieckich”, oraz prac nagrodzonych, goście z Niemiec, prezes Euroregionu S-N-B, a także gromadzący się goście udający się na Koncert inaugurujący X Dni Niemieckie. Wśród gości obecni byli prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski oraz profesor UZ Radosław Czarkowski z Wydziału Artystycznego.

W tym samym czasie otwarta też została wystawa „!5 lat Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego” (CKiJN UZ).

Na Koncercie obecni byli: prezes Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr Czesław Fiedorowicz , prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, rodzice młodzieży występującej z obu stron granicy, pracownicy Uniwersytetu, honorowy obywatel Zielonej Góry Eckehardt Gärtner oraz liczni mieszkańcy Zielonej Góry i okolic. Prof. W. Strzyżewski wręczył studentom, laureatom nagrodzonych prac Konkursu na „Plakat X Dni Niemieckie” w imieniu JM. prof. dr hab. Tadeusza Kuczyńskiego dyplomy.

Dnia 16 października przed południem Zespół Szkół Ekologicznych zorganizował konferencję: „Ucz się języka sąsiada”. Podczas konferencji odbyły się warsztaty dla nauczycieli z Cottbus i z Zielonej Góry. Uczestnicy zaapelowali o większe zwrócenie uwagi na konieczność wsparcia nauki języka sąsiada w naszym rejonie.

Przed południem w hallu Campusu B odbył się wernisaż wystawy „Życie muzyczne Dolnego Śląska na przestrzeni dziejów” z udziałem przedstawicieli Instytutu Muzyki w osobach prof. Macieja Ogarka, prof. dr.hab.Andrzeja Tuchowskiego, dr. Bartłomieja Stankowiaka, i dr. R. Ciesielskiego.

Wystawę otworzył prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Janusz Gil. Po wystawie regionalista Wojciech Jachimowicz wygłosił wykład na temat zbiorów muzycznych we dworze Szyba. W wykładzie wzięli udział studenci i pracownicy Instytutu Muzyki. Dla wszystkich omawiane zbiory Pana Jachimowicza (szczególnie stare rękopisy nutowe) okazały się prawdziwą sensacją.

W środę, 17 października br., w Gimnazjum nr 3 miała miejsce akcja „Czy znasz to przysłowie?” W LO nr V odbył się turniej znajomości niemieckich zwrotów idiomatycznych.

W WiMBP im. C. Norwida we wtorek, środę i czwartek (16, 17,18 października) miały miejsce po raz dziesiąty „Zabawy Językiem Niemieckim” dla przedszkolaków uczących się języka niemieckiego".

Wzięła w nich udział blisko setka dzieci z Przedszkola nr 3, z Przedszkola nr 11, z Przedszkola nr 6 i Niepublicznego Przedszkola Hukuna Matata.alt
W czwartek w Polsko-Niemieckim Centrum Promocji i Turystyki została otwarta wystawa o 15-letniej współpracy Przedszkola nr 3 z Zielonej Góry z Przedszkolem Eurokita we Frankfurcie/O.

W ten sam dzień studenci Wydziału Budownictwa obejrzeli film dokumentalny „Paczki Solidarności”; po filmie odbyła się dyskusja. Wieczorem zaś odbył się w Polsko-Niemieckim Centrum Informacji i Promocji Turystycznej pokaz filmu dokumentalnego „Cicho pod prąd”. Wszystkie imprezy X Dni Niemieckich miały charakter otwarty.

Ponadto powstał 4-minutowy film TV nakręcony przez Dział Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego o wybranych imprezach tegorocznych X Dni Niemieckich.
Informację o planowanych X Dniach zamieściły: miesięcznik „Biuletyn UZ” (numer wrześniowy z 2012 roku), Grünberger Wochenblatt oraz „UZetka”.
Lokalne stacje radiowe: Radio Zachód i Radio Zielona Góra oraz lokalna TV wyemitowały w sumie sześć relacji na temat odbywających się   X Dni Niemieckich.
alt
W celach propagowania idei imprezy wykonane zostały: plakaty, katalogi na wernisaż plakatu X Dni Niemieckich, notesy z okładką plakatu X Dni Niemieckich, zaproszenia na Koncert i zaproszenie na wystawę „Świat wycinanki Pani Eriki”, plakaty zaprojektowane do 3 wystaw („Życie muzyczne Dolnego Śląska na przestrzeni dziejów”, „Świat wycinanki Pani Eriki”, „XV-lecie Centrum Kultury i Języka Niemieckiego”) oraz długopisy w kolorach flag: niemieckiej i polskiej. Przedmioty te zostały rozdane uczestnikom i gościom imprez podczas X Dni Niemieckich.

W podsumowaniu warto podkreślić korzystny wpływ tradycji organizowania „Dni Niemieckich” na rzecz współpracy z instytucjami kształceniowymi (przedszkola i szkoły) i kulturalnymi po obu stronach granicy: Polsko-Niemieckicj Orkiestry Młodzieżowej ze Szkół Muzycznych Zielonej Góry i Musikschule Frankfurt/O, Zespołu Szkół Europejskich dr. Rahn z Zielonej Góry Gymnasium Neuzelle oraz przedszkoli zielonogórskich.

Sponsorem X Dni Niemieckich był Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr i Uniwersytet Zielonogórski.
Barbara Krzeszewska-Zmyślony

  
Die X. Deutschtage an der Universität Zielona Góra initiierte, wie jedes Jahr das Zentrum für Deutsche Sprache und Kultur der Universität Zielona Góra. An den X. Deutschtagen nahmen teil:

Stadtamt, die Kunstfakultät der Universität Zielona Góra, Deutsch-Polnisches Zentrum für touristische Förderung und Information, Deutsch-Polnisches Jugendorchester Frankfurt/O und Zielona Góra, Europäische Schulgruppe Dr. Rahn in Zielona Góra, Gemeinschaft Ökologischer Schulen in Zielona Góra, Gymnasium Nr.3 und Lyzeum Nr.5 in Zielona Góra, Kindergärten der Stadt Zielona Góra, Woiwodschaftsund Stadt Bibliothek namens C. Norwid in Zielona Góra.

An den Deutschtagen nahmen etwa 700 Gaste aus Polen und 100 Gäste aus Deutschland teil. Die Schirmherrschaft über die X. Deutschtage nahm die Marschallin der Woiwodschaft Lubuskie über.

Ein Einstieg zu den Deutschtagen war die schon zum 10. Mal durch die Schulen am 12. Oktober durchgeführte „Apfelaktion“. Während der Aktion verteilten die Schüler Äpfel mit den deutschen und polnischen Mini-Fähnchen an die wichtigsten Institutionen in der Stadt. An dem Tag fand die Vernissage der Ausstellung: „Welt der Scherenschnitte von Frau Erika“ statt. Frau Erika Schirmer wurde im 1926 in Nettkow/Nietków neben Zielona Góra geboren. Frau Schirmer aus Nordhausen ist eine anerkannte Künstlerin und Autorin von Liedern und Texten für Kinder. Nach Zielona Góra kam sie mit ihrer Familie und Freunden. Sie nahm an dem Workshop für Schüler aus ihrer Heimat Nettkow/Nietków teil.   

Der Wettbewerb für ein Plakat für die X. Deutschtage wurde noch im Mai ausgeschrieben. Das beste Projekt, von den 27 Arbeiten, die die Studenten entworfen haben, wurde gedruckt. Die Geldpreise für die ersten drei Plätze hat der Rektor der Universität Prof. Dr. habil. Tadeusz Kuczyński gestiftet.

Plakate, Kataloge der Vernissage „Plakat der X. Deutschtage“, Notizhefte und Einladungen zur Ausstellung von Frau Schirmer wurden verschickt an: Schulen und Kulturinstitutionen in der Stadt an die Botschaft der BRD nach Warszawa und an die polnische Botschaft nach Berlin, an die Redaktion Schlesien heute in Görlitz, an das Touristik Büro in Cottbus, zum Konsulat in Wrocław, an die Bibliothek in Peitz, an die Redaktion des „Dialogs“ in Berlin und zum Kiwanis Klub Frankfurt/O.

Am 15. Oktober fand in der Aula der Universität unter der Schirmherrschaft des Rektors der Universität Zielona Góra Konzert statt. Es spielte das Deutsch-Polnische Jugendorchester aus Frankfurt O. und Zielona Góra unter der Leitung von den Herren Maciej Ogarek, Bartłomiej Stankowiak (Zielona Góra), und Hannes Metze (Frankfurt/O).

Das Konzert wurde dem deutsch- polnischen 15.Jahrestag des Kulturvertrags gewidmet. Die Schüler von der Dr. Rahm Schulgruppe haben die Gedichte auf Deutsch und auf Polnisch interpretiert. Zusätzlich sang der Kirchenchor „Cantemus Domino“. Vor dem Konzert gab es Vernissage des Plakats. Gleichzeitig wurde die Ausstellung „15 Jahre des Zentrums für deutsche Sprache und Kultur der UZ“ eröffnet. Unter den Gästen des Konzertes waren anwesend: Prorektor der Universität Prof. Dr. habil. Wojciech Strzyżewski und Prof. Radosław Czarkowski - Kunstfakultät, Ehrenbürger der Stadt Zielona Góra Eckehardt Gärtner, Präses der Euroregion Spree –Neiße -Bober Czesław Fiedorowicz, Gäste aus Frankfurt/O und viele Stadteinwohner.

Prof. Dr habil.Wojciech Strzyżewski überreichte den Studenten (den Preisträgern) die Festschrifte.
Am Dienstag in der Gemeinschaft Ökologischer Schulen wurde Konferenz „Lerne die Sprache des Nachbarn kennen“ mit mehreren Workshops für die Fremdsprachenlehrer aus Cottbus und Zielona Góra organisiert.

Im Campus B wurde die Ausstellung „ Musikleben in der Geschichte von Niederschlesien“ durch den Prorektor der Universität Prof.Dr habil. Janusz Gil eröffnet. Dabei waren präsent die Vertreter des Musikinstituts der Universität: Prof. Maciej Ogarek, Prof. Andrzej Tuchowski, Dr. Bartłomiej Stankowiak und Dr. Ryszard Ciesielski. Herr Wojciech Jachimowicz, Autor der Ausstellung sprach über seine musikalischen Objekte, die er in seinem Haus in Szyba angesammelt hatte. Seine Informationen über die alten Notenbucher waren für die Zuhörer - Musik- studenten ganz besonders sensationell.

Am Mittwoch dem 17. Oktober gab es im Gymnasium Nr.3 eine Aktion nach dem Motto: “ Kennst du dieses Sprichwort?“. Im Lyzeum Nr.5 wurde Sprachturnier organisiert.

In der Woiewodschafts- und Stadtbibliothek namens C. Norwid fanden am 16, 17, und am 18 Oktober Veranstaltungen für die Vorschulkinder „Spiele mit der deutschen Sprache“ statt.
An den spielen nahmen etwa 100 Kinder aus drei Kindergärten teil.
Im Rathaus wurde eine Ausstellung über die 15 Jahre der Kontakte der Kindergärten aus Frankfurt/O und Zielona Góra eröffnet.
Die Baustudenten sahen sich einen Dokumentarfilm:„Pakete der Solidarität“ an. Am Abend fand die Filmvorführung des Dokumentarfilms: “Leise gegen den Strom“ im Deutsch-Polnischen Zentrum für touristische Förderung und Information statt.

Alle Veranstaltungen während der Deutschtage waren für die Stadteinwohner zugänglich.
Die PR Spezialisten der UZ haben einen vierminütigen Dokumentarfilm über die Veranstaltungen der X. Deutschtage gedreht.

Informationen über die geplanten X. Deutschtage haben im September Ausgabe des Bulletins der UZ (2012), das Grünberger Wochenblatt, und die Studentenzeitschrift „UZetka“ gebracht.
Die Lokalsender: Radio Zachód, Radio Zielona Góra und die lokale Fernsehstation haben sechs Sendungen zum Thema der X. Deutschtage übergeben.

Als Werbematerial wurden vorbereitet: Plakat, Katalog für Vernissage des Plakats der X. Deutschtage, Notizhefte, Einladungen zum Konzert und zur Ausstellung Welt der Scherenschnitte von Frau Erika, drei Plakate: Musikleben in der Geschichte von Niederschlesien, Welt der Scherenschnitte von Frau Erika, 15 Jahre des Zentrums für die deutsche Sprache und Kultur der UZ. Dazu gab es Kugelschreiber und Aufkleber. Die Werbematerialien wurden an die Teilnehmer der Veranstaltungen verteilt.

Zusammenfassend sollte die günstige Kooperation der Universität mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen der Stadt und Region betont werden. Es sind: das deutsch-polnische Jugendorchester von den Musikschulen Frankfurt/O und Zielona Góra, Schulgruppe Dr. Rahn und das Gymnasium Neuzelle, die Kindergärten aus Zielona Góra mit Deutschunterricht Nr.3, 6, 11 die mit Kindergärten in Brandenburg kooperieren. Der Hauptsponsor der X. Deutschtage war die Euroregion Spree – Neiße- Bober.

Űbersetzung von Barbara Krzeszewska-Zmyślony