Jest już najnowszy numer "Pro Libris"!

Każdy kolejny numer „Pro Libris” cieszy wydawcę, autorów, czytelników, znawców i wielbicieli literatury. Głęboko wierzymy, że jest także dumą gospodarzy miasta i włodarzy Ziemi Lubuskiej, w gestii których pozostają sprawy kultury, inwestowania w nią i jej twórców. Zakłócenia cyklu wydawniczego naszego pisma prawdopodobnie miną już w tym roku, jeśli decydenci dostrzegą jego kulturotwórczy dorobek, docenią pozycję czasopisma wychodzącego w Zielonej Górze, a odgrywającego przy tym istotną rolę w ogólnopolskim obrazie życia kulturalnego.
Wystarczy sięgnąć do historii utrwalonych w Lubuskiem nagród, Lubuskich Wawrzynów, by dostrzec przychylność władz dla kultury, nauki, mediów. Tradycja Lubuskiego Wawrzynu Literackiego trwa konsekwentnie i nieprzerwanie od 23 lat! Jest dorobkiem Biblioteki Norwida w Zielonej Górze, z udziałem partnerów (WiMBP im. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, lubuskie uczelnie wyższe, ZLP) i donatorów. Jednak bez wsparcia władz lokalnych nie byłaby możliwa jej realizacja... Decydenci kolejnych kadencji, bez względu na opcje polityczne, byli – i na szczęście są – zgodni w sprawie corocznego uhonorowania najwartościowszych literatów, naukowców i dziennikarzy lubuskich.
Takie, a pewnie jeszcze inne refleksje nasuną się Państwu przy lekturze obszernego artykułu pt. Lubuskie Wawrzyny autorstwa Mirosławy Szott i Roberta Rudiaka, którzy z benedyktyńską wręcz cierpliwością odtworzyli faktografię nagród lubuskich. Polecamy także wywiad z prof. Małgorzatą Mikołajczak, kierowniczką Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną, o nowym regionalizmie i literaturze lubuskiej. Odnotowujemy także jubileusz zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich, konkurs „Winiarka”, Nagrodę Literacką im. Andrzeja K. Waśkiewicza. Prezentujemy sylwetki twórcze osób, które odeszły w 2016 roku: Eugenię Pawłowską, Janusza Werstlera, Jana Muszyńskiego i Romanę Kaszczyc. Ponadto polecamy wiersze debiutujących na naszych łamach poetów (Michał Banaszak, Borys Róg, Krzysztof Jeleń, Jolanta Ciecharowska, Anna Piliszewska, Bogdan Nowicki), a także poezję i prozę autorów wielokrotnie publikowanych w „Pro Libris”. W numerze zamieszczamy również sporo recenzji i omówień książek, które ukazały się w ostatnim czasie na rynku wydawniczym. Całość numeru spaja grafika oparta na twórczości Małgorzaty Gołębiewicz. Zachęcamy również do przeczytania jej wierszy.

Najnowszy numer "Pro Libris" można nabyć w Antykwariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. C. Norwida w Zielonej Górze lub składając zamówienie przez stronę internetową.

Redakcja "Pro Libris"