Festiwal Filmowy Filmowa Góra 2012 KINO POZA KINEM

Kino poza kinem
Festiwal „Kino poza Kinem FILMOWA GÓRA” jest festiwalem przybliżającym kino wybitne, ambitne i artystyczne. Filmy, które prezentujemy na Festiwalu są nagradzane na renomowanych festiwalach i przeglądach w Europie i na świecie. Jest festiwalem promującym twórczość młodych, aktorów, reżyserów, o których się już mówi, że są przyszłością polskiego kina. Poprzez ciekawe i różnorodne propozycje programowe pełni role dydaktyczne, pomagając tworzyć widza otwartego na współczesne kino, sztukę i problemy, które nas otaczają. Wszystkie pokazy festiwalowe są bezpłatne dla widzów, odbywają się w miejscach ogólnie dostępnych i są chyba jedynymi pokazami wychodzącymi tak szerokim frontem do odbiorcy.

W 2010 w miesięczniku „Kino” został uznany jako jeden z najważniejszych Festiwali Kina Niezależnego w Polsce. Od 2010 nominuje do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im Jana Machulskiego. Według opinii Jurorów Festiwalu pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego poziom filmów konkursowych stawia FILMOWĄ GÓRĘ na jednym z najwyższych poziomów w Polsce. Festiwal w ciągu siedmiu lat swojego istnienia z małego przeglądu przetworzył się w profesjonalne wydarzenie artystyczne i stał się ciekawą ofertą dla turystów i mieszkańców naszego regionu. Tworzy największą wielotysięczną, wielokulturową publiczność pod egidą X Muzy w Polsce. Forma i czas trwania, równoczesne dwumiesięczne projekcje w 10 miastach na Scenach Partnerskich, stawia go w gronie najciekawszych i niepowtarzalnych festiwali filmowych w Polsce i w Europie. Pełni on w ten sposób rolę lubuskiego ambasadora kultury. Poprzez udział w Play PolandFilm Festival, czyli w największym sieciowym festiwalu promującym kino polskie na Wyspach Brytyjskich i państwach anglojęzycznych stał się także ważnym czynnikiem promocji kultury i promotorem miast partnerskich, miasta Zielona Góra i regionu lubuskiego w Europie. Filmowa Góra jest jedynym trwającym cały rok Festiwalem Filmowym w Polsce. Ze względu na miejsca pokazów od 2010 Festiwal przyjął nazwę Festiwal Filmowy „Kino poza Kinem FILMOWA GÓRA”. W ramach Festiwalu funkcjonuje strona www.filmowa-gora.pl, która od 2011 roku przybrała formę portalu.

Festiwalowe początki
Pierwsza edycja Festiwalu zrealizowana została w ramach II Letniej Sceny Artystycznej Klubu Muzycznego 4 Róże dla Lucienne, przy współpracy z Latem Muz Wszelakich. Pomysł zorganizowania festiwalu filmowego w Zielonej Górze dojrzewał w Klubie już w latach wcześniejszych. Pierwszą, zakończoną sukcesem próbą filmowych działań festiwalowych podjętych na szerszą skalę była możliwość współorganizacji z Fundacją Helsińską i Amnesty International Międzynarodowego Festiwalu Prawa Człowieka w Filmie (maj 2005, Zielona Góra). Jednym z argumentów na powstanie Filmowej Góry – oprócz sprawdzonej potrzeby takich działań – był fakt, iż miasto przy swoim potencjale twórczym (znane w kraju i w Europie formacje filmowe - A’YoY, SKY PIASTOWSKIE i inne) oraz bliskości granicy, docelowo w przyszłości może stać się jednym z ciekawszych miejsc promocji europejskiego kina niezależnego. Dużą siłą tworzonego festiwalu było to, że powstawał on w konsekwencji i jako element systematycznego rozwoju Letniej Sceny Artystycznej klubu 4 Róże dla Lucienne. Zorganizowany został według podobnego schematu, jak inne działania sceny, (Róże Jazz Festiwal, Festiwal Rock Nocą, Okna Wyobraźni i inne), stając się jednym z czynników promujących twórczość młodych ludzi oraz różne pobocza sztuki. 14 kwietnia 2005 roku Bruno Aleksander Kieć, Grzegorz Lipiec, Igor Skrzyczewski stali się inicjatorami tego pomysłu, podejmując w tym dniu decyzję o potrzebie powołania festiwalu filmowego w Zielonej Górze. Pierwsze pokazy filmów odbywały się w każdy czwartek wakacji w godz. 21.00-23.00 na wielkim ekranie przy zielonogórskim Ratuszu. Zainteresowanie publiczności przekroczyło przewidywania organizatorów. Uhonorowane to zostało w ogólnomiejskim plebiscycie na najlepszą imprezę masową roku 2005 Kociołkiem Kulturalnym. Jako organizator nagrodę tę otrzymał Klub Muzyczny 4 Róże dla Lucienne. Dodatkowo w ramach Lata z Muzami Festiwal został uhonorowany przez Polską Organizację Turystyczną certyfikatem Produkt Turystyczny Roku 2005.


Filmowa Góra 2005
Miłośnicy kina niezależnego, którego Zielona Góra staje się widocznym centrum, mogli w wakacje roku 2005 obejrzeć blisko 80 polskich projektów. Wszystko to za sprawą I Letniego Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowa Góra. Festiwal odbywał się pod patronatem Telewizji Kino Polska, TVP3, www.independent.pl, www.stopklatka.pl.

Filmy zaprezentowane na zielonogórskiej Starówce, gromadząca się publiczność przyjmowała z wielkim entuzjazmem. Prowadzone były otwarte prelekcje z dziedziny filmu, oraz pokazy filmów zrealizowanych poza systemem komercyjnym, a więc tych, które omijając pogoń za materialnym zyskiem, powstają z pasji i wewnętrznej potrzeby opowiedzenia światu czegoś naprawdę istotnego i nie traktują widza jak „konsumenta popcornu”, serwując mu papkę skompilowaną z kasy, efektów specjalnych i braku szacunku dla jego wyobraźni.

Festiwal był niewątpliwie ważnym wydarzeniem tego lata i dla tych, którzy uczestniczyli w pokazach były to niezapomniane letnie wieczory. Nadeszło od widzów wiele podziękowań, co utwierdziło nas, organizatorów w przekonaniu, że pomysł na zorganizowanie filmowych pokazów był strzałem w dziesiątkę. Mówiło o festiwalu wiele ogólnopolskich mediów, m.in.: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Poznańska”, Radiostacja, Program 3 Polskiego Radia, Radio Zachód, Radio Eska. Zainteresowanie publiczności przekroczyło przewidywania organizatorów. Na godzinę przed projekcjami wszystkie miejsca były wypełnione do ostatniego. W programie prezentowane były najlepsze nadesłane przez niezależnych filmowców z całej Polski projekty offowe: animacje, eksperymenty, projekcje wideo oraz krótkometrażowe filmy fabularne i dokumentalne.

Ośrodki partnerskie Filmowej Góry
Dotychczas Festiwal FILMOWA GÓRA zaistniał na scenach miast, które zaznaczone są na poniższej mapce.W ósmej odsłonie planujemy umiejscowienie Scen Partnerskich w: Zielonej Górze, Szczecinie, Warszawie, Poznaniu, Sopocie, Katowicach, Opolu, Łodzi, Krakowie, Bielsku-Białej, Supraślu i Kielcach. Poprzez odpowiedni dobór repertuaru i lokalizację miejsc projekcji filmowych trafia do bardzo szerokiego spektrum odbiorcy. Zakładamy że powyższe miasta już na stałe staną się Miastami Scen Partnerskich Festiwalu.
alt

Festiwale partnerskie
Pokazy FG na Festiwalach Partnerskich służą przede wszystkim wzajemnej promocji kina i mają na celu pozyskiwanie twórców i uczestników i widzów dla Festiwali. Drugim bardzo ważnym zadaniem jest podnoszenie rangi Filmowej Góry w środowisku filmowym i pośród odbiorców jako jednego z najważniejszych, a w przyszłych latach najważniejszego festiwalu promującego młodych twórców filmowych w Polsce. Pośród festiwali partnerskich należy wymienić: Lubuskie Lato Filmowe, Dokument Art, Zoom Zbliżenia, One Minutes, Szorty Publicystyka, Zbliżenia, Wyścig Jaszczurów, Żydowskie Motywy, OKFA.

Pokazy specjalne Festiwalu
• Przystanek Woodstock w ramach Akademii Sztuk Przepięknych.
• Pokazy filmowe z cyklu „Granie na ekranie” prezentowane podczas Finałów Międzynarodowego Festiwalu Rockowego ROCK NOCĄ.
• Wystawy plakatu filmowego oraz projekcje filmowe i promocja na Play Poland Film Festival, odbywającym się w kinach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Kanadzie i USA
• Na Festiwalach Partnerskich
• Inne

Festiwalowe projekcje FILMOWEJ GÓRY mają na celu edukację jak najszerszego grona widzów. Prezentują kino klasyczne i współczesne. Podczas siedmiu wakacyjnych tygodni prezentacji widzowie wszystkich festiwalowych scen oglądają filmy w następujących cyklach:

Na Styku Kultur
Powyższy cykl ma za zadanie pokazać widzowi sposób spojrzenia przez dwie współczesne kinematografie: z jednej strony pokazy danego państwa z bloku państw postkomunistycznych, z drugiej strony kinematografia, która od wielu lat jest państwem demokratycznym i jej produkcja filmowa rozwijała się swobodnie bez totalitarnego skrępowania.

• Pokazy Konkursowe w kategoriach: Etiudy Studenckie, Granie na Ekranie, Animacja, Film Eksperymentalny, Komedia, Humor, Pastisz, Dokument, Paradokument, Profilaktyka Społeczna, Fabula Rasa.

Diamenty Kina – są cyklem w którym przybliżamy twórczość wybitnych polskich reżyserów, którzy mieli wpływ na rozwój współczesnego kina. Dotychczas projekcje poświęcone były: Witoldowi Leszczyńskiemu, Krzysztofowi Zanussiemu i Tadeuszowi Różewiczowi.

W trakcie Głównego Finału odbywającego się w czterech dniach ostatniego weekendu sierpnia widzowie uczestniczą w pokazach filmowych, wystawach, warsztatach, spotkaniach, seminariach, koncertach i innych formach artystycznych. Każdy widz może wziąć udział łącznie w ok 150 różnych działaniach na pięciu scenach zlokalizowanych na Starym Mieście w Zielonej Górze.

Wszystkim tym założeniom i pokazom podporządkowana jest idea absolutnej otwartości na widza. Żelazną „złotą zasadą” Filmowej Góry jest bowiem bezpłatność wszystkich projekcji.

Filmowa Góra 2006
Oto słowa, jakimi zachęcano do uczestniczenia w tej edycji:

Miło nam poinformować, iż 5 lipca wystartował II Letni Festiwal Kino Niezależne Filmowa Góra 2006! Jest nam niezmiernie miło zaprosić Was na lipcowe i sierpniowe wieczory filmowe pod gwiazdami, które przygotowaliśmy dla Was na letniej scenie na deptaku przy zielonogórskim Ratuszu. Tak jak w ubiegłym roku na scenach konkursowych staną w szranki młodzi twórcy filmowi, by walczyć o nagrody Małych Pagórków oraz II Filmowego Pagórka 2006. W tym roku zgodnie z założeniami zwiększamy ilość scen konkursowych Festiwalu.

W sierpniu będą odbywać się konkursowe projekcje na dwóch scenach Lubuskiego Trójmiasta: w Sulechowie w Piwnicy Artystycznej LOCH ŻAKÓW i Nowej Soli w Miejskim Domu Kultury. W ramach pokazów pozakonkursowych odbędą się specjalne pokazy: na Letniej Scenie Galerii Studio w Tarnowie na przepięknej ulicy Żydowskiej, w październiku w Berlińskim Klubie Polskich Nieudaczników (miejsca te w roku przyszłym staną się scenami festiwalowymi III Letniego Festiwalu Kino Niezależne FILMOWA GÓRA 2007. Na wszystkie imprezy wstęp jest bezpłatny, całość programu realizowana będzie tak jak w roku ubiegłym w ramach II Letniej Sceny Artystycznej Kombinatu Kultury oraz Klubu 4 Róże dla Lucienne. Jest organizowany przywspółpracy z Grzegorzem Lipcem i formacją SKY PIASTOWSKIE. Stanowi niezależną scenę młodych finansowaną ze środków własnych, sponsorów i dzięki pracy całego sztabu formacji kulturalnych i wolontariuszy.

Przygotowaliśmy pokazy filmów zrealizowanych poza systemem komercyjnym, a więc tych, które omijając pogoń za materialnym zyskiem, powstają z pasji i wewnętrznej potrzeby opowiedzenia światu czegoś naprawdę istotnego i nie traktują widza jak „konsumenta popcornu”, serwując mu papkę skompilowaną z kasy, efektów specjalnych i braku szacunku dla jego wyobraźni.

Mamy nadzieję, że Ci, którzy przybędą na deptak śledzić artystyczne rozgrywki na letniej scenie, poczują tę samą radość, jaką nam, autorom przedsięwzięcia, przyniosła twórcza praca nad przygotowaniem tego projektu. Zapewniamy, że dla wszystkich miłośników muzyki, poezji i filmu będą to niezapomniane letnie wieczory, a dla miasta jedno z ważniejszych wydarzeń stanowiących o bogactwie kulturalnym naszego regionu.

Wystawy plenerowe
W latach 2010-2011 mieszkańcy Zielonej Góry i ich goście mieli możliwość obejrzeć wystawy plenerowe: 100 LAT POLSKIEGO FILMU. 1908-2008. Wystawa prezentowała wybrane, najważniejsze filmy z lat 1908-2008. Tworzyły krótką historię filmu polskiego opowiedzianą za pomocą fotosów, fragmentów starych recenzji i dialogów z filmów. Wystawie towarzyszył album oraz strona internetowa – www.100latpolskiegofilmu.pl, na której, oprócz fotosów, można obejrzeć wykłady Rafała Marszałka o historii polskiego kina. Została ona przygotowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej we współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi i Filmoteką Narodową z okazji 100-lecia polskiego filmu. Jest w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej i niemieckiej. Wersję niemiecką opracował Polski Instytut w Berlinie.

WSZYSTKO NA SPRZEDAŻ. ZAGRANICZNE PLAKATY DO FILMÓW ANDRZEJA WAJDY
Wystawa prezentuje 62 plakaty do filmów Andrzeja Wajdy, które powstały za granicą. Plakaty pochodzą ze wszystkich stron świata – m.in. z Argentyny, Francji, Niemiec, Anglii, Rosji, a nawet z Japonii. Powstały do filmów z całej twórczości Andrzeja Wajdy – od Kanału do Katynia.

AKTORKI POLSKIEGO FILMU
Wystawa przedstawia sylwetki 55 polskich aktorek filmowych – od Poli Negri do Karoliny Gruszki – fotografie, biografie i filmografie. Nazwiska aktorek zostały wybrane przez specjalne jury i widzów w plebiscycie publicznym. Prezentowane na wystawie zdjęcia są autorstwa wybitnych polskich fotografików i fotosistów, m.in.: Renaty Pajchel, Edwarda Hartwiga, Zofii Nasierowskiej, Tadeusza Rolkego, Piotra Bujnowicza. Wystawę udostępniło Muzeum Kinematografii w Łodzi. Ich kuratorką i pomysłodawcą była Natalia Chojna. Jej organizatorami był Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa oraz łódzkie Muzeum Kinematografii.

GALERIA EUROPA EUROPA – pod tą nazwa nie znajdziecie żadnego konkretnego miejsca czy budynku. To jest idea, projekt łączący różne grupy artystyczne z różnych krajów, dążące do eksponowania swojej sztuki przed jak najszerszą grupą odbiorców. Głównym celem tego projektu jest zjednoczenie artystów, galerii i współpraca pod jedną nazwą. Wystawy są przewożone od jednego miasta do następnego, z jednego kraju do kolejnego, aby dotrzeć do jak największej liczby widzów. Działania przybierające formę banerów, bilboardów, instalacji przestrzennych, happeningów odbywają się na ulicach. Sięgamy bruku, instalujemy się w miejscach, w których są ludzie. Jesteśmy tam, gdzie możemy spotkać naszego widza. Odbyły się m.in. wystawy: Jesteśmy w Europie – pod egidą Parlamentu Europejskiego, New Polish Art fotografie Mateusza Jarży, działania w trakcie ZONEART.

Filmowa Góra 2007
Generacja XIII Muzy. Nowe pokolenie filmoców niezależnych nie wstydzi się kina offowego. Ma je głęboko w dupie. Polskie kino niezależne, a właściwie offowe wykiełkowało w szczelinach solidnego popeerelowskiego lasu betonu. W połowie lat 90. świadomość przeciętnego Polaka i kierunek jego spojrzenia nakierowywały talerze satelitarne, montowane w pocie czoła przez techników telewizyjnych, operatorów kablówek w zastraszających ilościach. Dla przedstawiciela klasy pracującej wymęczonego wieczną regeneracją rozszarpywanych nadziei na lepszą Polskę, było to istne okno na świat i sposób na życie. W samym środku pokancerowanych komunistycznym dziedzictwem blokowisk pojawili się wówczas nowi przedstawiciele młodzieżowej subkultury – filmowcy offowi. Marzyciele, ale i realiści. Bardzo szybko pokazali, że sami potrafią tworzyć modę na swój sukces. Że marzenie, jakie by one nie były wymyślne , realizuje się samemu. Pomiędzy blokami pojawiły się, więc pierwsze grupy dorastających nastolatków ambitnie pochłoniętych ganianiem pomiędzy klatkami w maminych szlafrokach, perukach na głowie i z plastikowymi pistoletami w ręku. Zabawiali osiedle odgrywaniem osiedlowych scen godnych surrealistycznego humoru w stylu Monthy Pythona. Uwielbiali zresztą bawić się parodiowaniem światowego kina. Dojrzałe, nowo kapitalistyczne społeczeństwo reagowało na ich popisy jak na „wioskowego głupka”, któremu udało się wreszcie powiedzieć dowcip. Nie wszyscy jeszcze zauważali, że swoje popisy uwieczniali na archaicznych VHS-kach. Ale młodym fascynatom filmu wystarczały dwa magnetowidy, by pokazać siłę X-ej, a właściwie XI-ej, tej telewizyjnej Muzy. Każdą wolną chwilę poświęcali pracy nad osiedlową, „międzyklatkową” produkcję filmową. Ogrom wysiłku i wyrzeczeń, czy może raczej po prostu, młodzieńczej energii i satysfakcja ogromna. Mieli w ręku swoje własne filmowe dzieło. Organizowali, więc „światowe” premiery hollywódzkich parodii dla przyjaciół i rodziny. Ich filmy zdawały się z coraz większą siłą wciągać rzesze nowych zwolenników kina offowego. Absolutnie nikt wtedy nie podejrzewał, że oto zaczęła się nowa era polskiego kina – filmotwórstwa międzyklatkowego. Filmowych robótek ręcznych.

Nagle okazało się, że naśladowcy Schwarzneggera czy Tarantino i ich artystyczne dokonania nie dość że, są tolerowane, to nawet docenianie i to przez wieloraki pryzmat. 

I tak:
– dla dziennikarzy piszących o kulturze, a choćby o problemach społecznych, kino rodem z osiedla, to dziewiczy, bogaty w złoża obszar tematyczny
– dla kulturalnych kierowników ośrodków o korzeniach administracyjnych pojawiła się nowa forma wzboga... o, przepraszam! ...poszerzenia co miesięcznych i nawet co rocznych raport.., ups! ...repertuarów
– dla psów gończych powyższych, zabieganych animatorów wydarzeń artystycznych i kulturalnych pojawił się kolejny powód do mordowania czasu swojej prywatności i kłótni rodzinnych za jego brak
– dla nauczycieli, był to kolejny pedagogiczny sukces i więcej wolnego czasu poczucie większej pewności, że „ich” młodzież nie interesuje się używkami, bo i kiedy mieli by mieć poza szkołą czas na to, skoro pochłaniało ich w pełni filmowe hobby, a prac domowych i tak nigdy nie odrabiali
– dla rodziców zmęczonych nowokapitalistycznym tempem zarabiania pieniędzy i budowaniem kolejnej wizji uzdrawiania ustroju swojego kochanego kraju, to było połechtanie nieuzasadnionej dumy z niepokornej latorośli i więcej czasu na odpoczynek od obowiązków oraz piguła spokoju psychicznego, a czasem nawet pocisk nieudawanej radości i kolejny gwóźdź do trumny rodzinnego spełnienia, i jeszcze.., i jeszcze…

A twórców offowych było coraz więcej, i więcej, i to coraz lepszych, i ... co raz, i tu, i tam, i więcej, i więcej, co raz, offowych... więcej.

I nastaje piękną rzeczywistość filmowa w realiach postkomunistycznego, prężnie rozwijającego się kraju kapitalistycznego o coraz to bogatszej ofercie spełnień dla filmowców amatorów. Zwłaszcza, że przeglądów, pokazów, festiwali offowych, też jest coraz więcej i więcej, i okazji na rozliczenie budżetu, zapełnienia ramówki, zabicia czasu..., więcej, i więcej, młodych ludzi pochłoniętych pasją kina, coraz, to więcej.., i ich nowych produkcji też.

W pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że na takim czy innym festiwalu offowym nie dopuszczane już są filmy tego historycznie pierwszego „głupka wioskowego”. Nie, nie ze względu na brak dla ich filmów czasu i miejsca, ale ze względu na zbyt profesjonalny poziom nadesłanej produkcji filmowej.

Nowe pokolenie filmowców niezależnych nie wstydzi się kina offowego. Ma je głęboko w dupie. Otwarcie mówi, że mierzi je kino offowe. Powodem tej zaczopowanej postawy nie jest bynajmniej niedojrzałość sama w sobie. Nie jest też brak szacunku wobec dokonań niszowych. Oni po prostu reagują na filmy spod znaku „off” natychmiastową wysypką i nudnościami, tudzież wymiotami. Co powoduje taki alergiczny stan?

Ano swędzi ich łapa, boli ucho, pojawia się światłowstręt od patrzenia na wiecznie niedoświetlone sceny, słuchania buczących dialogów, nadgranych i przegranych tzw. „kreacji aktorskich” i wreszcie wciąż powracających, nadzieją poprawy stanu, prób wciągnięcia się w mdłą dramaturgię jaką zapodaje większość tzw. Reżyserów polskiego kina offowego. Czyż nie można ochujeć?

I tak oto, objawiła się i zeszła do podziemia Nowa Generacja Filmowca Niezależnego. Tym samym zawróciła do zarzewia, czyli swojej betonowej enklawy, czystą myśl twórczą. Tam też pozostawiając jej owoce. Ku radości przyjaciół i swojej. Mając w dupie kolejne przeglądy i festiwale repetujące odświeżone tytułami zaśniedziałe klocki filmowe artystycznych hipopotamów. Nowe pokolenie twórców kina niezależnego zrodziło się z betonowych przeciągów, lecz wyrosło matrixowymi pnączami w świadomość wszechdostępu. Wybrało szybkość dostępu, jakość odbioru, wolność poznawania, swobodę wyboru i konformizm anonima.

Oto nadeszła nowa generacja twórcy filmowego twórcy niezależnego; Generacja XII muzy – internetu. Nadeszła i oby równie szybko i ostatecznie nie odeszła. Kto by wtedy dbał o jakość kina offowego?

Filmowa Góra w Szkocji 2006-2009
Organizatorem Festiwalu w Edynburgu od samego początku był Polish Art Scotland. Projekcje odbywały się w różnych miejscach. Przez trzy lata przez dwa miesiące Festiwal przyciągał miłośników kina pragnących wspólnie oglądać i oceniać filmy. Co tydzień - na równi z polską publicznością - przez widzów przyznawany był Mały Pagórek - nagroda dla najlepszego filmu w danej kategorii. Edynburskimi widzami, a zarazem sędziami byli między innymi Konsul Generalny RP Aleksander Dietkow, przewodnicząca SPCA (Polish Scottish Cultural Association) Izabella Brodzińska, reżyser teatralny Marta Mari oraz Richard Demarco, pod którego patronatem festiwal się odbywał. Dla nadania szczególnego charakteru szkockiej wersji festiwalu, przed programowymi pozycjami filmowymi emitowane pozakonkursowo były etiudy filmowe wykonane przez studentów kierunków filmowych szkockich szkół.

Filmowa Góra na przystanku Woodstock 2008-2010
Woodstock, Woodstock i po Woodstocku... Jednakże od 2008 roku był to już całkiem inny Przystanek Woodstock, był inny ponieważ w formie Festiwalu FILMOWEJ GÓRY na stałe zagościło na nim kino niezależne. W pierwszym roku samodzielnie, w następnych latach przy współpracy z ŁÓDŹSTOCK. Widzowie tego największego Festiwalu na świecie obejrzeli prawie 100 filmów pol-ina niezależnego. Wspaniali ludzie, wspaniała atmosfera... Najwspanialsza (obok Jurka Owsiaka, jego ekipy i całego Przystanku) w tym wszystkim była kilkusetosobowa publiczność, która w trakcie każdego pokazu po brzegi wypełniała namiot Akademii i wiernie uczestniczyła od początku do końca pokazów, śmiała się, klaskała. Trwała wiernie w miejscu, gdzie obowiązywała całkowita prohibicja i zakaz palenia tytoniu, trwała wiernie nawet gdy na scenie rozpoczynały się koncerty. Kilkakrotnie na pokazach zagościli Jurek Owsiak, Mirek Pęczak, Zbigniew Hołdys, Kamil Durczok, Lech Wałęsa, Stanisław Tym, Leszek Możdżer, Michael Lang i inni goście. Oceną dla pokazów i poziomu Filmowej Góry były słowa Jurka, które poprzez krótki film skierował do organizatorów Festiwalu i twórców kina niezależnego.

Woodstock, Wodstock i po Wodstoku... chwila zadumy, wspomnienie, łezka w oku i Jurkowe SIE MA!!! ...i do zobaczenia na Woodstockowej Filmowej Górze w roku przyszłym...

Filmowa Góra 2008
Zielona Góra filmem stoi. Gdybyśmy nawet chcieli pominąć indywidualne osiągnięcia zielonogórskich filmowców i wzięli pod uwagę dorobek tylko dwóch najstarszych grup filmowych wywodzących się stąd (Sky Piastowskie i Wytwórnia Filmowej A’YoY) to trudno zaprzeczyć, że Winny Gród na płaszczyźnie filmu niezależnego, wykazuje się nad wyraz imponującym potencjałem twórczym. Ważnym czynnikiem jest zielonogórski widz, który dzięki tak aktywnemu środowisku twórczemu, doskonale jest obeznany z obrazem Polski Filmowej Niezależnej i nie pozwoli nigdy na to, by filmy zakwalifikowane do konkursu mogły zagrozić dobrym pokazom. Dla twórców, podniesienie poprzeczki na określony poziom jest sprawdzianem wartości i wyzwaniem nobilitującym do artystycznego tworzenia swojego dzieła – Polskiego Filmu Niezależnego. Główną siłą sprawczą festiwalu jest fakt, że powstał on w konsekwencji systematycznego rozwoju Letniej Sceny Artystycznej KOMBINATU KULTURY występującej obecnie pod nazwą Europejskie Ogrody Sztuki. Ogrody, w ramach których w trakcie całych wakacji (czerwiec – sierpień) poza Filmową Górą odbywają się równolegle Róże Jazz Festiwal i Okna Wyobraźni. Filmowa Góra powstała na podobnym schemacie jak inne działania EOS, stając się czynnikiem promującym twórczość młodych ludzi parających się sztuką filmową we wszelkich jej objawieniach.

Historia Letniego Festiwalu Filmowego Kino Niezależne Filmowa Góra to raptem trzy lata. Zazwyczaj impreza kulturalna o tak szerokiej perspektywie działania artystycznego wychodzi z „przedszkola” po... może pięciu latach działań, renomę ogólnokrajową, być może zdobywając po 10. Jednak dynamiczny rozwój Filmowej Góry pozwolił na pozyskanie poważnych partnerów, stwarzając bliźniacze sceny w Białej Cerkwi, Tarnowie, Glasgow, Gubinie, Edynburgu i Zgorzelcu. Zapraszając do współpracy kilka niezależnych jeszcze rok temu obcych sobie miast festiwalowych. W 2007 roku moderatorzy poszczególnych scen wykazali się niezwykłą dojrzałością, tworząc jeden międzynarodowy, europejski organizm artystyczno-kulturalny czyli Letni Festiwal Kino Niezależne Filmowa Góra. Dzięki tym partnerom mogliśmy także zaistnieć ze specjalnymi pokazami na największym Festiwalu Europejskiej Kultury, na FRINGE FESTIVAL w Edynburgu, prezentując Niezależne Polskie Kino pod patronatem samego Richarda Demarco.

Po tym wstępie pozostaje nam już tylko powiedzieć: IV LETNI FESTIWAL KINO NIEZALEŻNE FILMOWA GÓRA ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI!!!

WORLD TRAVEL MARKET
W dniach 6-10 listopada 2011 r. w Londynie odbyła się 32 edycja międzynarodowych targów turystycznych WORLD TRAVEL MARKET 2011, jednych z największych i najważniejszych w Europie, na których tradycyjnie nie mogło zabraknąć Lubuskiego i Filmowej Góry. Należy nadmienić, że Festiwal w Londynie gościł po raz trzeci.

Stoisko lubuskie – którego gospodarzem był LOTUR – odwiedzali touroperatorzy, dziennikarze, firmy oferujące różnorakie usługi wspierające turystykę i kulturę oraz przedstawiciele portali turystycznych. Polska Organizacja Turystyczna, stoisko polskie przygotowała w barwach narodowych, dzieląc je między 24 głównych wystawców.

Kombinat Kultury zaprezentował Festiwale Filmowa Góra, Play Poland Film Festival i Róże Jazz Festival.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się Festiwale Filmowe KinoPozaKinem Filmowa Góra i Play Poland Film Festival (Play Poland odbywa się w wielkiej Brytanii i Irlandii i współorganizowany jest przez Fundację Kombinat Kultury). Padały pytania na temat możliwości współpracy medialnej, wymiany filmowej, pytania o możliwość pokazów specjalnych polskiego kina niezależnego oraz umiejscowieniu Filmowej Góry i Play Poland w Londynie i wybranych miastach Europy w ramach promocji Kultury Polskiej poza granicami kraju. Należy także wspomnieć że spoty reklamowe Kombinatu Kultury (Filmowa Góra, Róże Jazz Festiwal i Rock Nocą) prezentowane były na głównych ekranach promujących Polskę obok reklam Łodzi, EURO 2012, POT i innych.

Targi Londyńskie nie są jedynymi, na których możemy spotkać Filmową Górę. Festiwal systematycznie uczestniczy, promując przy okazji region lubuski, Zieloną Górę i miasta partnerskie w ITB w Berlinie, w Warszawie i Poznaniu.

Filmowa Góra 2009
Zielona Góra – Bielsko-Biała – Berlin – Edynburg – Kostrzyn n/Odrą – Ciężkowice

V FFKN Filmowa Góra 2009 stanowiły część Europejskich Ogrodów Sztuki. Filmowa Góra jest dynamicznie rozwijającym się, międzynarodowym projektem, skupiającym corocznie wielotysięczną i wielokulturową widownię. W ciągu kilku krótkich lat z lokalnej i niewielkiej imprezy, nasz Festiwal rozrósł się w pierwszy w Europie festiwal sieciowy, którego formuła stale jest udoskonalana i wzbogacana o nowe elementy. Poszczególne Sceny, przez 29 festiwalowych dni, pozostają w stałej łączności, tworząc jedną, spójną strukturę. Publiczne telekonferencje, w których na równych prawach uczestniczy publiczność wszystkich festiwalowych miast, stanowi prawdziwe novum pośród festiwali całej Europy.

FG na POLISH CULTURAL FESTIVAL
Właśnie zakończyła się jedna z najważniejszych tegorocznych imprez promujących kulturę polską w roku 2009 w Wielkiej Brytanii - POLISH CULTURAL FESTIVAL w Edynburgu z udziałem artystów z województwa Lubuskiego .

Po raz pierwszy w historii Szkocji na wielu scenach Edynburga zagości polska kultura w wielu rozmaitych formach. W trakcie czterodniowego panelu województwa lubuskiego odbyły się wystawy, spotkania, dyskusje oraz pokazy filmowe.

Część lubuską Festiwalu Kultury Polskiej otworzył Mateusz Jarża, dyrektor Polish Art Scotland i jeden z głównych inicjatorów i organizatorów spotkań z przedstawicielami naszego regionu oraz Konsul Generalny RP w Edynburgu Pan Aleksander Dietkow. Przybyłych gości powitali także absolwenci Wydziału Plastycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego: Maja Muciek, Jarek Jeschke, Seweryn Swacha, Stefan Hańćkowiak, Rafał Wilk i Michał Jankowski, których prace można było obejrzeć i kupić.

Nadmienić trzeba, że wystawa, tak jak i inne pokazy i spotkania, odbywały się w Roxy Art House u prof. Richarda Demarco, który od pewnego czasu wspiera działania lubuskich artystów. Następne dni należały do filmu i Fundacji KOMBINAT KULTURY. Mateusz Jarża, Bruno A. Kieć, będący współorganizatorem PCF i pokazów oraz Prezesem Fundacji, i A. Dietkow przywitali gości specjalnych imprezy: Roberta Glińskiego - Rektora PWSFTViT im. Leona Schillera w Łodzi oraz Michała Bajona.

Podczas spotkań odbyły się pokazy Festiwalu Filmowego Kino Niezależne FILMOWA GÓRA, podczas których zaprezentowano najciekawsze filmy wszystkich edycji festiwalu. Odbyła się również wystawa pt. Polska Szkoła Plakatu – Andrzej Pągowski, do której niezwykle cenne eksponaty udostępniła Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Gorące pozdrowienia i autorski komentarz dla widzów przekazał także Krzysztof Zanussi, który w ostatniej chwili z powodów służbowych musiał odwołać swój osobisty udział. Tego wieczoru można było obejrzeć jego dwa dzieła: Życie jako choroba przenoszona drogą płciową oraz Suplement.

Drugi dzień pokazów otworzył Bruno Aleksander Kieć prelekcją Historia polskiego kina niezależnego przygotowaną we współpracy z Jackiem KATOSEM Katarzyńskim. Jednakże cały wieczór filmowy zdominowali Robert Gliński z legendarną już Tereską oraz Maciej Pieprzyca z filmem Barbórka. Po nagrodzonych oklaskami projekcjach odbyło się spotkanie z Maciejem Pieprzycą, które przerodziło się w prawie dwugodzinną dyskusję. W kinie Filmhouse o polskim filmie można było porozmawiać z Robertem Glińskim.

Ktoś pewnie zada pytanie czy warto uczestniczyć w takich imprezach i jakie mamy szanse zaistnieć z naszą lokalną ofertą artystyczną na europejskich salonach sztuki w Edynburgu. Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna: my już tam istniejemy. Współorganizacja PCF jest uwieńczeniem systematycznej, ponad dwuletniej współpracy Polish Art Scotland, reprezentowanej przez Mateusza Jarżę, z Fundacją Rozwoju Kultury Kombinat Kultury z Prezesem Bruno Aleksandrem Kieciem na czele. Wspólnie organizują już Edynburską Scenę Festiwalu Filmowa Góra, tegoroczne eliminacje Festiwalu Rock Nocą (Finał Festiwalu z udziałem zespołów z Białorusi, Wielkiej Brytanii, Polski i Niemiec odbędzie się w dniach 19-20 czerwca na zielonogórskiej Starówce), a także liczne wystawy młodych artystów, w tym budzącą wiele komentarzy wystawę I don’t want to talk about communism pod specjalnym patronatem prof. Richarda Demarco.

Filmowa Góra 2010
Nowatorska formuła naszego przedsięwzięcia oraz doskonale rozwijająca się współpraca z Edynburgiem, Berlinem, Bielsko-Białą oraz innymi miastami, pozwala nam tworzyć wciąż nowe pomosty kulturalne pomiędzy Polską a innymi krajami Europy. Poszczególne sceny, przez 30 festiwalowych dni, pozostają w stałej łączności, tworząc jedną, spójną strukturę. Publiczne telekonferencje, w których na równych prawach uczestniczy publiczność wszystkich festiwalowych miast, stanowi prawdziwe novum pośród festiwali całej Europy.

Filmowa Góra jest festiwalem bardzo młodym (2004-2010). Założeniu dostępności podporządkowana jest w wyraźny sposób cała struktura naszej inicjatywy - nieodpłatne projekcje , łatwo dostępne sceny, spotkania z artystami, otwarte konferencje za pomocą łączy internetowych, dzięki którym publiczność może zobaczyć, co działo się na pozostałych scenach festiwalowych oraz porozmawiać z tamtejszymi organizatorami, artystami, widownią. Otwartość na widza przyjęta została jako jedna z głównych idei festiwalu.

Formuła Filmowej Góry nie wyczerpuje się w samych prezentacjach filmów konkursowych. Dzięki stałej współpracy z m.in. PWSFTv i Teatralną w Łodzi, Studiem Filmowym TOR oraz festiwalami partnerskimi Filmowa Góra prezentuje widzom szerokie spektrum filmów zarówno niezależnych, jak i tych z nurtu mainstream.

Ideą, której Filmowa Góra zawdzięcza swoje powstanie, było stworzenie pierwszego europejskiego festiwalu kina niezależnego, który miałby charakter międzynarodowy i sieciowy. Naszym celem, realizowanym w ramach Filmowej Góry, jest nie tylko kreowanie wydarzeń artystycznych w tych kilku europejskich miastach, lecz także tworzenie dynamicznej struktury umożliwiającej wzajemną współpracę i wymianę informacji pomiędzy placówkami kulturalnymi w całej Europie. Przez cały czas pracujemy nad naszą stroną internetową, udoskonalając ją i dostosowując do potrzeb wszystkich zainteresowanych: tworzymy (na www.filmowa-gora.pl) czytelny i aktualny bank informacji zawierający dane dotyczące artystów, ich dorobku, a także aktualnych i istotnych wydarzeń kulturalnych. Strona internetowa Filmowej Góry jest dostępna w różnych wersjach językowych. Chcemy, by nasza inicjatywa przekraczała granice i burzyła bariery istniejące pomiędzy ludźmi, nie tylko na deskach scen, lecz także w przestrzeni internetu, który staje się medium coraz bardziej wpływowym i uniwersalnym....

I play Poland Film Festival

Filmowa Góra i Kombinat Kultury reprezentantem polskiego filmu na Play Poland Film Festival! 8 w poziomie Grzegorza Lipca i Czarny Dominika Matwiejczyka obok Generała Nila na głównych pokazach Play Poland! Dominik Matwiejczyk i jego film Czarny podbija serca edynburskiej publiczności! To tylko część tego, co się dzieje w ramach największego festiwalu polskiego filmu.

Patrzy na nas tysiące lat historii. Wokoło, teraz odbywają się różne międzynarodowe Festiwale w tym filmowe i gdzieś pośród nich można dojrzeć symbole Filmowej Góry i Kombinatu Kultury. Jesteśmy tu w samym sercu światowych wydarzeń kulturalnych, nie mamy powodu się wstydzić. Prezentujemy to co najlepsze w polskim kinie niezależnym, wystawy plakatów oraz polskie filmy których premiery brytyjskie odbywają się w najbardziej prestiżowych kinach Glasgow, Edynburga, Dublina, Londynu i Oxfordu i innych miast. Widać nas na plakatach, ulotkach w katalogach i prasie polsko- i anglojęzycznej. Uczestniczymy w filmowych pokazach, spotkaniach, rozmowach, i znowu pokazach... Mówimy o polskim kinie, trendach, problemach i samej Filmowej Górze. My, bo razem ze mną do Edynburga na zaproszenie Mateusza Jarży i Polish Art Europe, głównego organizatora Play Poland Festival Film przyjechał Dominik Matwiejczyk, którego film Czarny obok współprodukowanego przez Fundację Kombinat Kultury 8 w poziomie Grzegorza Lipca reprezentuje nurt kina niezależnego w głównych pokazach festiwalowych. A więc jesteśmy. Żyjemy w szybkim tempie. Lotnisko w Berlinie, Edynburgu, hotelowy pokój, dwie godziny odpoczynku i wyjazd do Glasgow na oficjalny pokaz Czarnego. Sala wypełniona po brzegi, słychać rozmowy po polsku i angielsku i pytanie jak film zostanie odebrany przez Brytyjczyków. Czy obraz polskiej wsi nie będzie zafałszowaniem rzeczywistości, czy brytyjska część filmożerców będzie w stanie zrozumieć myśl, którą Dominik zawarł w swoim filmie. Projekcja i... Na sali oklaski. Rozmowa z Dominikiem i prawie 40 minut maglowania przez publiczność. Praktycznie wszystkie pytania padają od publiczności angielskiej. Musimy przerwać spotkanie ponieważ za chwilę w tej sali wyświetlany będzie The skin i live in Pedro Almodovara. Jeszcze otwarcie jednej z wielu wystaw Polska Szkoła Plakatu lata 70’ 80’ ze zbiorów Fundacji Kombinat Kultury, których jesteśmy organizatorami, autografy i powrót do Edynburga. Spotkanie z Partnerami Festiwalu, dyskusje prawie do białego rana. Następny dzień, następny... W czasie wolnym krótkie spacery po mieście, które jest enklawą kultury, krótka zaduma i marzenie, że może w mniejszym wymiarze takim miejscem mogłaby być Zielona Góra, gdybyśmy tylko tego chcieli. Mamy kilkanaście festiwali, ludzi z pomysłami, potencjał twórczy i kontakty. Ale zostawmy ten temat. Nie kręcimy przecież filmu fantastyczno-naukowego. Otrzymujemy właśnie wiadomość, że wieczorem po filmowych projekcjach spotkamy się z Richardem Demarco, który objął Festiwal swoim patronatem, a za chwilę Mateusz zabiera nas na objazd Edynburga.

Jutro powrót do kraju. Czas na podsumowanie pobytu. Zmęczenie i chyba radość z dobrze wykonanej pracy. Wielu mieszkańców Wysp Brytyjskich wie, co to jest Filmowa Góra i wie, gdzie leży Zielona Góra i województwo lubuskie. Dobór filmów pokazywanych w ramach Filmowej Góry okazał się strzałem w dziesiątkę, a ich pokazy cieszą się dużym powodzeniem. Osobno należy ocenić działania Mateusza Jarży i złożyć mu gratulację za zebranie partnerów (do których zalicza się Kombinat Kultury) i stworzenie największego w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Irlandii Północnej festiwalu promującego w sposób szeroko pojęty – polską sztukę filmową

– Play Poland Film Festival to pierwsze w historii tak pokaźne przedsięwzięcie promujące polskie kino na Wyspach – komentuje szef festiwalu Mateusz Jarża, dyrektor w Polish Art Europe, organizacji non-profit promującej polską kulturę i sztukę na Wyspach. – Przed przystąpieniem do jego realizacji przeprowadziliśmy badanie mierzące zainteresowanie polskim kinem oraz projektem festiwalowym z nim związanym. Okazało się, że ponad 95 procent ankietowanych uważa, że ciągle zbyt mało polskich filmów można obejrzeć w Wielkiej Brytanii. Wierzymy, że festiwal Play Poland, do którego organizacji przyczyniła się także Fundacja Kombinat Kultury, w dużym stopniu przyczyni się do zmiany tej sytuacji na lepsze i otworzy drogę polskim twórcom filmowym do częstszej obecności na Wyspach.

– Polskie kino niezależne wykiełkowało w szczelinach solidnego popeerelowskiego lasu betonu. W samym środku komunistycznych blokowisk, masowo obrastających w latach 90. „oknami na świat” w postaci satelitarnych talerzy, pojawiła się wówczas nowa postać młodzieżowej subkultury – filmowiec offowy. Dziś kino offowe to nie tylko kontestacja, ale przede wszystkim dobre kino. Wiele z filmów prezentowanych w ramach Festiwalu Play Poland, było nagradzanych na renomowanych festiwalach w kraju i za granicą, a takie nazwiska, jak Rakowicz, Matwiejczyk, Lipiec, Jóźwiak-Rodan czy Rosłaniec zaczynają pretendować do miana ikon polskiego młodego filmu. Tym bardziej cieszymy się z możliwości ich przedstawienia publiczności polskiej i brytyjskiej na Wyspach w ramach Festiwalu Play Poland – powiedział Bruno Kieć współorganizator PLAY POLAND oraz Dyrektor Festiwalu Filmowa Góra.

Wśród patronów medialnych imprezy są m.in.: Apsik.co.uk, Dziennik Polski, Emito.net, Filmweb.pl, Goniec Polski, Ipla, KobietaWUK.Info, Londynek.net, Panorama, Polemi.co.uk, Polish Express oraz TVP Kultura.

Patronat nad festiwalem objęły liczne prestiżowe instytucje oraz mecenasi kultury, wśród których można wymienić: Polski Konsulat Generalny w Edynburgu, Richarda Demarco – jednego z najwybitniejszych szkockich krytyków sztuki współczesnej, profesora Zbigniewa Pełczyńskiego z Pembroke College University of Oxford, Steve’a Woods’a – filmowca, wykładowcę na IDAT National Film School w Dun Laoghaire, Aidana Hickey – członka Cartoon European Association of Animation Film oraz Huston School of Film w Galway.

OCZY SZEROKO OTWARTE jest od 2010 roku nagrodą, statuetką mającą w swym założeniu honorować osoby, instytucje, firmy lub grupy non profit, które w znamienny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiej sztuki filmowej, wzbogacając ją bezpośrednio lub w znaczący sposób inspirując innych twórców przestrzeni filmowych. Ideą nagrody, jest również wyróżnienie tych, którzy dostrzegają nowe obszary filmu i bez kompleksów je zdobywają, dając tym samym młodym twórcom nowe możliwości eksploatacji własnej wyobraźni. Nagroda przyznawana jest przez Niezależną Kapitułę. Założeniem jest aby w skład kapituły weszli przedstawiciele programów mówiących o sztuce filmowej, reżyserzy, aktorzy, krytycy filmowi i inne postacie związane ze sztuką filmową.

Filmowa Góra 2011
Festiwal Filmowy KinoPozaKinem – FILMOWA GÓRA jest największym sieciowym Festiwalem Filmowym Kina Niezależnego w Polsce i Europie. Jako jedyny wychodzi do widza, pozwalając mu poprzez sceny partnerskie umiejscowione w 8 miastach uczestniczyć w 14 dniach letnich pokazów festiwalowych. Poprzez odpowiedni dobór repertuaru i umiejscowienie miejsc projekcji filmowych trafia do bardzo szerokiego spektrum odbiorcy. FILMOWA GÓRA jest festiwalem przybliżającym kino ambitne, artystyczne często występujące w Polsce poza tzw. oficjalnym obiegiem. Poza obiegiem nie oznacza filmów gorszych. Filmy, które prezentujemy na festiwalu bardzo często są nagradzane na renomowanych festiwalach i przeglądach w Europie (Cannes, Berlin, Rzym itp.) i na świecie. Ich jedyną „wadą” jest to, że nie powstały w nurcie hollywoodzkiej masówki, tylko w Ameryce Południowej, Europie, Afryce czy Azji. Jest festiwalem promującym twórczość młodych, aktorów, reżyserów, o których się już mówi że są przyszłością Polskiego Kina.

Konkurs skierowany jest do bardzo szerokiego spektrum młodych twórców niezależnych. Według opinii Jurorów Festiwalu pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego poziom filmów konkursowych stawia FILMOWĄ GÓRĘ na jednym z najwyższych poziomów w Polsce.

Od 2010 roku Filmowa Góra znalazła się w gronie najbardziej prestiżowych festiwali w Polsce nominujących młodych filmowców do najważniejszej Nagrody Młodego Kina statuetki im. Jana Machulskiego – przyznawanej co roku najzdolniejszym twórcom i najlepszym filmom niezależnym powstałym w Polsce.
Filmowej Górze przyświeca 6 głównych celów:
1. Podnoszenie rangi Młodego Kina w Polsce i za granicą.
2. Rozwój sztuki filmowej, poprzez promowanie twórców i ich dzieł.
3. Edukacja jak najszerszego grona widzów. Między innymi poprzez stały cykl DIAMENTY KINA, w którym prezentowaliśmy twórczość: Witolda Leszczyńskiego, Krzysztofa Zanussiego i Tadeusza Różewicza, Agnieszki Holland. Tegoroczną edycję poświęcimy Polskim Półkownikom, czyli filmom, które ze względów różnych musiały poczekać na swoją premierę.
4. Tworzenie mostów kulturalnych łączących miasta Polski i Europy.
5. Integrowanie środowisk twórczych.
6 Inicjowanie żywego dialogu między widzem, a artystą.

Wszystkim tym założeniom podporządkowana jest idea absolutnej otwartości na widza.

INNY WYMIAR KINA – jest nowym, niezależnym cyklem Festiwalu KinoPozaKinem FILMOWA GÓRA mającym za zadanie sprowokować widza do zwrócenia uwagi na ważne, często niedostrzegane aspekty życia. Poprzez prezentację twórczości poruszającej często niezauważane na co dzień, problemy współczesnej Polski i współczesnego świata, widz będzie miał okazję nie tylko uczestniczyć w filmowych projekcjach, ale również zaznajomić się lub zgłębić swoją wiedzę na tematy poruszane w cyklu. Dzięki możliwości włączenia się do dyskusji z twórcami prezentowanych filmów oraz organizacjami i osobami zaangażowanymi w rozwiązywanie przedstawianych problemów, widz będzie miał okazję współuczestniczenia w prezentacji nieznanych aspektów życia we współczesnym świecie oraz do wniesienia własnych uwag instytucjom i podmiotom zajmującym się daną problematyką. Co roku w ramach Innego Wymiaru Kina na Festiwalu będzie obecnych kilka wybranych filmów, prowokujących, poruszających aktualne problemy, również w skali światowej. Filmy te będą powiązane tematycznie z szerszą dyskusją współorganizowaną przez Fundację KOMBINAT KULTURY i partnerów projektu. Chcielibyśmy, aby w ramy tych pokazów, prezentacji i dyskusji urzeczywistniła się idea kina interaktywnego, nie kończącego się po wyświetleniu napisów końcowych filmu, lecz trwającego w pamięci i zmuszającego do odpowiedzi na pytania, które często widz będzie zadawał sam sobie. Aby to ułatwić filmy będą połączone z panelami dyskusyjnymi, gdzie prezentować problematykę będą zaproszeni goście, w tym twórcy związani z danym filmem.

Po ubiegłorocznym ciepłym przyjęciu Waris Dirie i sukcesie pierwszej edycji dostaliśmy od widzów wyraźny sygnał że IWK jest dobrym pomysłem, który należy kontynuować. Po rozmowach z różnymi środowiskami uznaliśmy, że w roku 2012 tematem głównym IWK będzie PORNOGRAFIA I PROSTYTUCJA DZIECIĘCA, zjawiska postrzegane nie poprzez wymiar dorosłych nie tylko przez spojrzenie samych dzieci tworzących ten proceder. W związku z tym planujemy projekcje filmów. IWK w najbliższych latach związany będzie z tematami dzieci. Obok pokazów filmowych planujemy spotkania z reżyserami i aktorami oraz seminarium – transmitowane do sieci – na temat prostytucji i pornografii dziecięcej z udziałem organizatorów, przedstawicieli środowisk kościelnych, psychologów, dziennikarzy zajmujących się tematem, prawników i filmowców.
Filmowa Góra 2012
Siedem lat temu wraz z Grzegorzem Lipcem, Piotrem Materną i Igorem Skrzyczewskim po raz pierwszy ogłosiłem:

Pierwszy FestiwalFilmowy Kina Niezależnego FILMOWA GÓRA czas zacząć. I zaczęło się. W przeciągu 7 lat filmowego żywota festiwalowe projekcje odbywały się w 19 miastach Polski i Europy. Do konkursu zgłoszono ponad 1500 filmów. Na filmowych widowniach scen partnerskich i Przystanku Woodstock zasiadło łącznie ponad 100 000 osób. Widzowie obejrzeli łącznie ponad 2000 pozycji filmowych. Na stronę www.filmowa-gora.pl weszło ponad 1 900.000 osób. Wśród grona przyjaciół Festiwalu znalazł się Krzysztof Zanussi, Tomasz Raczek, Maciek Pieprzyca, Grzegorz Lipiec, Magda Łazarkiewicz, Dominik Matwiejczyk, Andrzej Wolf, Richard Demarco, Robert Gliński i wiele innych osób. Patronat nad Festiwalem obejmowali m.in. TVP Kultura, Kino Polska, miesięcznik „Film”, Konsul Generalny Edynburga, marszałkowie województw, prezydenci miast partnerskich, ambasadorowie państw – w ramach Projektu Na Styku Kultur i inni. Projekcje Filmowej Góry odbywały się – oprócz scen partnerskich – na Polish Cultur Festival w Edynburgu, trzykrotnie na Przystanku WOODSTOCK, w 7 miastach Irlandii, Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii w ramach Play Poland Film Festival, wielokrotnie gościliśmy na Turystycznych Targach w Warszawie, Londynie, Berlinie czy Poznaniu.

22 lutego padły słowa: 8 Festiwal Filmowy KinoPozaKinem FILMOWA GÓRA czas zacząć, zapraszamy do udziału w konkursie.... Jednakże dzisiaj okazało się, że te słowa stały się trudne do zrealizowania. Po długich rozmowach z partnerami i naszymi przyjaciółmi postanowiliśmy w roku 2012 zawiesić działania FILMOWEJ GÓRY. Zawieszenie nie oznacza likwidacji festiwalu. Filmowa Góra żyje i żyć będzie! Cały zakładany program 8 edycji roku 2012 oraz nowe pomysły zrealizujemy w roku przyszłym. Główną przyczyną decyzji zawieszenia są problemy finansowe. Festiwal w tym roku nie otrzymał przewidywanego finansowego wsparcia. A szkoda, przecież w roku 2010 powstała Marka Lubuskie Warte Zachodu. Wśród wybranych przez fachowców projektów związanych z kulturą ujętych w Marce, znalazły się dwa Festiwale Fundacji Kombinat Kultury: Filmowa Góra i Róże Jazz Festiwal. Obydwa te Festiwale są obecne we wszystkich materiałach promocyjnych w kilku językach świata – łącznie z japońskim. W imieniu włodarzy witają przyjezdnych na lotnisku w Babimoście, na turystycznych targach, w pakietach do upominków dla specjalnych gości i przyjaciół regionu i zapraszają na festiwale, które się w tym roku nie odbędą. Trochę dziwne i smutne.

Razem z Filmową Górą zawiesiliśmy jeszcze dwa inne projekty Fundacji: Róże Jazz Festiwal i Okna Wyobraźni. Łącznie latem 2012 roku zabraknie na zielonogórskiej Starówce 45 dni działań artystycznych i 70 imprez. Według wstępnych założeń w tych wszystkich imprezach w połączeniu z odbywającym się festiwalem ROCK NOCĄ miało wziąć udział bezpośrednio w bezpłatnych pokazach ok 25 000 widzów w Zielonej Górze, nie licząc widzów scen partnerskich, pokazów okołofestiwalowych czy widzów transmisji internetowych. I to chyba tyle...

Na koniec nasuwa mi się pewna myśl. Znowu ktoś przegrał, pewnie ten, co nigdy nie protestuje czyli festiwal, idea i widz, do którego były kierowane. I pewnie za chwilę usłyszymy piosenkę przegranego śpiewaną przez urzędników: Nic się nie stało, Zielona Nic się nie stało, Lubuskie nic się nie stało, kulturo nic się nie stało...
Bruno Aleksander Kieć


* * *
Organizatorom FILMOWEJ GÓRY przez wszystkie lata jego funkcjonowania udało się to co najważniejsze, udało im się zebrać liczne grono międzynarodowej publiczności, często oddalonej od siebie o tysiące kilometrów, zgodnie zasiadającej o jednej godzinie przed festiwalowym ekranem, pomimo oddalenia wspólnie oglądającej te same filmy i wspólnie wybierającej laureatów danego festiwalowego tematu. Każda projekcja FILMOWEJ GÓRY wzbudzała zaskakująco duże zainteresowanie, każde spotkanie nawet w strugach deszczu odbierała bardzo duża liczba mieszkańców i turystów, co zaowocowało licznymi nagrodami:

a) 2005 rok KOCIOŁEK KULTURALNY w ogólnomiejskim plebiscycie o najlepszą imprezę kulturalną sezonu 2004/2005 jako Wydarzenie Roku. Wyróżnienia Festiwalu wraz z Latem Muz Wszelakich certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie Najlepszy Produkt Turystyczny 2005.

b) 2006 rok KOCIOŁEK KULTURALNY w ogólnomiejskim plebiscycie (jako część Letniej Sceny Artystycznej) o najlepszą imprezę sezonu 2005/2006 jako Najlepsza Impreza Masowa Roku

c) 2008 jako część składowa Europejskich Ogrodów Sztuki 2008 festiwal otrzymał:
• certyfikat LUBUSKI HIT 2008 przyznany przez czytelników „Gazety Lubuskiej”,
• Laur Inicjatywa Kulturalna przyznany przez organizacje pozarządowe,
• Laur Lubuski Turystyczny Produkt Województwa Lubuskiego przyznany przez LOTUR.

d) 2009 Certyfikat Lubuska Perła Turystyczna (najlepszy turystyczny produkt województwa lubuskiego)

e) 2010 certyfikat LUBUSKI HIT 2010 przyznany przez czytelników „Gazety Lubuskiej”

f) 2011 certyfikat LUBUSKI HIT 2011 przyznany przez czytelników „Gazety Lubuskiej” dla najlepszej imprezy lata Województwa Lubuskiego.