Start Recenzje i omówienia

Recenzje i omówienia

Solilokwium

Adam Bolesław Wierzbicki, Po przejściach, wyd. autorskie, Dłużek 2013, 37 s.

 
Ja jest tym, co nie istnieje dla świata zewnętrznego, a jednak najmocniej domaga się prawa do bycia. W dziwnym wysiłku trwania wiedzie nierozstrzygnięty spór jawy i snu. Ciało, przedmiot, rzecz nie potrzebują żadnego potwierdzenia, po prostu są, natomiast ja zmuszone jest do poszukiwania racji dla swej obecności. Jest duchowym rylcem, który z bólem porozumiewa się z tętnem ciała.
Staje się dzięki słowu; w przestrzeni tego, co ma i tego, co nie ma nazwy mości sobie miejsce. Jest aktem świadomości tak ekspansywnym, że nawet świat przestaje być niemym horyzontem. Tworzy z uporem własny rozmach, chce zdobyć tożsamość, przekraczając powłokę narodzenia się. Wyraża się dobitnie w wątpliwości co do rzeczywistego istnienia, skoro byt i myśl trwale się rozdzielają.

Poprawiony (poniedziałek, 31 marca 2014 13:31)

Więcej…

 

O najpiękniejszym okresie trwania

Jerzy Szewczyk, Przeszłość karmi się pamięcią, Majus, Zielona Góra – Łask 2013, 80 s.

Jerzy Szewczyk, zielonogórzanin dobrze znany z dużej aktywności twórczej i ciekawych inicjatyw społecznych, publicysta, poeta, podróżnik, fotografik przypomniał się tym razem jako autor wspomnień poświęconych swojej macierzystej szkole średniej.
Do Zielonej Góry przybył ponad pół wieku temu, po ukończeniu Politechniki Łódzkiej. Z naszym miastem związał się na stałe, tutaj założył rodzinę, zrobił karierę zawodową, aby po trzydziestu latach pracy i szefowania Okręgowej Inspekcji Pracy przejść na emeryturę. Nadal rozwijał społeczne zaangażowanie na kilku płaszczyznach, między innymi w spółdzielczości mieszkaniowej, w TKKF i NOT; za szczególnie ważną uważa działalność w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Greckiej, któremu od kilku lat przewodniczy. Od szkolnych lat nie rozstawał się z piórem, stale doskonaląc język i poszerzając obszary zainteresowań – od publicystyki i opracowań z problematyki zawodowej po literacką prozę i „podkochiwanie” się niemal we wszystkich muzach poezji. W swoim dorobku zgromadził kilkanaście tytułów, żeby wymienić tylko niektóre: System socjalny Hiszpanii, Choć szron na głowie, Kraj obrazy, Między chmurą a kałużą, П-stacje albo karo seria. Jego pasją stały się poznawcze podróże, także do krajów pozaeuropejskich. Ich owocem były wystawy (dotychczas 20) fotografii z Chin, Nepalu, Indii, RPA; oprócz Zielonej Góry autor prezentował je w innych miastach, także w rodzinnym Łasku.

Poprawiony (poniedziałek, 31 marca 2014 13:34)

Więcej…

 

Liryczno-fotograficzna opowieść o Płocku

Maciej Woźniak, Cezary Dzięcielski, Ulica szczupacza. Wiślane pieśni o Płocku, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Płock 2012, 50 s.
 
W przedmowie do książki poetyckiej Macieja Woźniaka Marek Grala napisał – „najdłuższą i najpiękniejszą ulicą w Płocku jest Wisła”. I to właśnie miasto i rzeka, jej plaże, mosty, promenady, zatoczki i nadbrzeża stały się przewodnim motywem wierszy Macieja Woźniaka i fotografii Cezarego Dzięcielskiego.
W najnowszym tomiku Ulica szczupacza. Wiślane pieśni o Płocku wiersze Woźniaka zostały wkomponowane w fotografie Dzięcielskiego. Awangardowe techniki łączenia słowa pisanego z innymi dziedzinami sztuki były stosowane wielokrotnie, począwszy od XIX wieku i zabiegów różnorodnych form graficznego zapisu wierszy stosowanych przez Guillaume’a Apollinaire’a, czy później przez surrealistów, dadaistów i futurystów. W przypadku zbiorku wierszu i fotografii spółki artystycznej Woźniak & Dzięcielski ten zabieg nowatorski nie jest, ale nie jest też przypadkowy czy niezamierzony, zastosowany – jak zwykle bywało – w formie nic nie wnoszącej do dzieła, czyli sztuki dla sztuki.

Poprawiony (poniedziałek, 31 marca 2014 13:34)

Więcej…

 

Tylko życie, więcej nic

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Gerda Weissmann-Klein, All But My Life. A Memoir, Indigo, London 1997, 264 s. (cytaty z książki w tłumaczeniu własnym)
 
Urodzona w Bielsku Gerda Weissmann-Klein, przeżyła piekło II wojny światowej. We wspomnieniach pt. All But My Life, niewydanych jeszcze po polsku, opisała swoje dramatyczne losy. Straciła całą rodzinę, przeszła trzyletnią gehennę w hitlerowskich obozach pracy przymusowej. Jej wspomnienia są poruszającą lekturą oraz historycznym świadectwem czasów zagłady. Dla naszego miasta książka ta ma szczególnie cenną wartość dokumentalną, bowiem Gerda Weissmann-Klein opisuje tu m.in. swój pobyt w obozie FAL Grünberg I.

Poprawiony (poniedziałek, 31 marca 2014 13:37)

Więcej…

 

Deklaracja niezgody

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Beata Patrycja Klary, De-klaracje, Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012, 48 s.

Na zbiór wierszy De-klaracje Beaty Patrycji Klary składają się trzy części (Geny. Początek i koniec; Anty- geny. Lalki reborn; Memy. Otwarcie). Na pierwszy rzut oka świat przedstawiony w wersach jawi się niczym spełnienie świata postapokaliptycznego, wersja antyutopii. Zarazem motyw dziecka w pewnym zakresie pozwala szukać analogii do poezji Romana Honeta. Poezja Beaty Patrycji Klary jest jednak w pełni autonomiczna. W pierwszej części obrazy liryczne często są przerywane suchymi adnotacjami lekarskimi, które skutecznie nie pozwalają na jednostajny wydźwięk treści. Długość frazy i gęstość znaczeniowa, wielość odniesień intertekstualnych pozwalałaby na skojarzenie tej poezji z prozą poetycką. Mamy jednak do czynienia z poezją złożoną, pozbawioną prostych opowiadań, w której podmiot liryczny stara się być możliwie daleko od akcji, niejako na uboczu.

Poprawiony (poniedziałek, 31 marca 2014 13:38)

Więcej…

 

Metafizyczne i religijne wiersze Marka Czuku

Marek Czuku, Nietrwała kompozycja. Wiersze metafizyczne i religijne, seria „Biblioteka świętego Grzegorza z Nazjanzu. Polska współczesna poezja religijna”, wyb. i oprac. Małgorzata Juda-Mieloch, Republika Ostrowska, Ostrów Wielkopolski 2013, 111 s.

Mogłoby się wydawać, że niemal niemożliwym jest połączenie metafizyki, mistyki i wędrówki, a tym bardziej stworzenie z nich kompozycji. Nietrwałej co prawda, ale jednak. Znalazł się ktoś, komu takie połączenie się udało, i to w całkiem przystępny sposób.
W kwietniu 2013 roku nakładem wydawnictwa Republika Ostrowska ukazała się książka autorstwa Marka Czuku, nosząca tytuł Nietrwała kompozycja. Wiersze metafizyczne i religijne. Jest to tomik inaugurujący serię wydawniczą „Biblioteka świętego Grzegorza z Nazjanzu. Polska współczesna poezja religijna”, a zawiera wiersze wybrane tematycznie spośród całego dorobku twórczego Marka Czuku.

Poprawiony (poniedziałek, 31 marca 2014 13:39)

Więcej…

 
Więcej artykułów…