Start Recenzje i omówienia

Recenzje i omówienia

Literatura lubuska ujarzmiona

Robert Rudiak, Ruch literacki na Środkowym Nadodrzu w XX i XXI w., Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, 246 s.

Zanim ta książka powstała, autor napisał (i opublikował) kilka samodzielnych rozpraw o rozmaitych formach funkcjonowania ruchu literackiego na Ziemi Lubuskiej. Dotyczyły więc one kontynuacji w tym włączonym po wojnie do Polski regionie tradycji polskiego ludowego ruchu literackiego; ukazywały robotniczy ruch literacki (z lat 1976-2013) oraz studencki (z lat 1975-1990). Inne przedstawiały rolę odegraną w lubuskim życiu literackim przez członków KKMP przy ZMW oraz organizacje i ugrupowania literackie od powojnia po rok 2000; opisywały też działalność ZLP w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. od momentu powstania w nich oddziałów Związku po rok miniony. Wreszcie – ukazywały literacką promocję Zielonej Góry pod koniec XX w., jaka dokonywała się za sprawą pisarzy lubuskich dzięki znaczącej ich obecności w kulturze miasta.

Poprawiony (wtorek, 28 lutego 2017 11:57)

Więcej…

 

„Zostaję z pytaniem” – Moje herezje Zygmunta Marka Piechockiego

Przenikliwe, zmuszające do zastanowienia tytuły książek Zygmunta Marka Piechockiego (rocznik 1947) korespondują – niekiedy w sposób przekorny – z głównymi wątkami, myślami, zapisami chwil. Na dorobek lubuskiego pisarza, będącego też – warto zauważyć – propagatorem muzyki poważnej i animatorem kultury, składają się tomiki poetyckie: Zaistniałem (1998), 54 wiersze bez cenzusu (2006), Moje herezje (2006), Sytuacje (2009), Zapiski klasztorne (2008), Czerpanie z pustki (2014), Pojednanie (2014), książki prozatorskie: Listy hipotetyczne (2010), Powrót Melanii Fogelbaum (2013) oraz zbiór wierszy i prozy W pobliżu rozumienia (2012). W 2014 r. ukazała się kolejna książka pt. Preteksty. Poeta na własny koszt wydał większość swoich tomików, sam wymyślił szaty graficzne, a książki opracował wspólnie z Moniką Szalczyńską. Walor edytorski tych publikacji został doceniony przez jury „Lubuskich Wawrzynów Literackich” – tomik Sytuacje uznany został za najładniej wydaną książkę lubuską roku.

Poprawiony (wtorek, 28 lutego 2017 11:43)

Więcej…

 

Mieczysław J. Warszawski - próba potwierdzenia, czyli literacki czyściec. Szkic o wierszach z tomu Nic ponad

Mieczysław J. Warszawski, Nic ponad, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, 140 s.

W zakończeniu prologu do pośmiertnego wydania wierszy Mieczysława J. Warszawskiego Nic ponad krytyk, a zarazem przyjaciel poety, Czesław Sobkowiak napisał, że „...dzieło, jak każde inne, czeka próba sprawdzenia, próba potwierdzenia, odsiania prawdy od pozoru, oczyszczenia, czyli literacki czyściec, który niekoniecznie musi być ciszą i milczeniem”. W istocie, dzieło literackie podlega weryfikacji z upływem czasu. Tempus fugit, opera manent. Czas ucieka, płynie, a dzieła pozostają. Rozpoczynają niejako własne życie. To upływ czasu powoduje, że muszą bronić się same. A bronią się pod warunkiem, że noszą znamiona takiej sztuki, która dotyka i usiłuje rozwikłać problemy dotyczące uniwersum. Być może brzmi to jak truizm, co jednak nie zmienia faktu, że próba odpowiedzi na kwestie fundamentalne, próba dookreślenia ich, zdefiniowania, wydobycia z pozornie prozaicznych wydarzeń, jakie składają się na fenomen życiorysu tak jednostki, jak i społeczności, właśnie stanowi o mentalnym kunszcie, o wysublimowaniu i finezji intelektualnej poety. Podejmowanie takich prób jest zarazem sui generis apologią dzieła. Gdy do tego dołączy jeszcze sprawność warsztatowa warunkowana naturalnie talentem, otrzymujemy perły literatury, które niezależnie od upływającego czasu są nieustanną aktualnością i ścieżką kalos kai episteme, piękna i poznania.

Poprawiony (wtorek, 28 lutego 2017 08:13)

Więcej…

 

Monografia LTK

Izabela Korniluk, Lubuskie Towarzystwo Kultury 1957-1992, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 2015, 426 s.

Magazyn Działu Historycznego Muzeum Ziemi Lubuskiej to kopalnia skarbów związanych z dawnymi, jak i z nieodległymi dziejami Ziemi Lubuskiej. Po 35-letniej działalności Lubuskiego Towarzystwa Kultury zachowały się tam protokoły, sprawozdania, notatki, przemówienia, duża baza wycinków prasowych, zdjęcia, albumy, dyplomy czy zaproszenia – cały ten dotychczas nieopublikowany bogaty zbiór posłużył Izabeli Korniluk do stworzenia wieloaspektowej monografii LTK. Szczególnie cennym źródłem okazał się Pamiętnik wieloletniego prezesa Towarzystwa – Wiesława Sautera – człowieka, który przez wiele lat znajdował się w samym centrum omawianych wydarzeń. Autorka sięgnęła też do zasobów zielonogórskiego Archiwum Państwowego oraz IPN.

Poprawiony (poniedziałek, 20 lutego 2017 12:18)

Więcej…

 

Zielonogórskie fantazjowanie

Fantazje Zielonogórskie liczą już trzy tomy. Trzy tomy wypełnione opowiadaniami reprezentującymi chyba każdą konwencję literackiej fantastyki – znajdziemy tu i twardą sf, fantasy, horror, realizm magiczny i historie alternatywne, a wszystko to splecione z wątkami zielonogórskiej przeszłości, teraźniejszości i wyobrażonej przyszłości.

Poprawiony (poniedziałek, 20 lutego 2017 12:03)

Więcej…

 

Inne oblicze poety Szmidta

Ireneusz Krzysztof Szmidt, Czerwone korale, Związek Literatów Polskich Oddział, Gorzów Wielkopolski 2013, 94 s.

Ireneusz Krzysztof Szmidt jest autorem szeregu interesujących pozycji literackich. Na niwie literatury naszego regionu, a także całego kraju jest obecny od dziesiątek lat. Nie sposób też przecenić jego zasług dla lubuskiego życia literackiego, a w szczególności dla samego Gorzowa Wielkopolskiego. To wszystko zostało powiedziane wielokrotnie w najróżniejszych omówieniach, biogramach, leksykonach i temu podobnych.

Poprawiony (poniedziałek, 20 lutego 2017 11:51)

Więcej…

 
Więcej artykułów…