Start Recenzje i omówienia

Recenzje i omówienia

Praca jest częścią życia

Peter Plöger, Arbeitssammler, Jobnomaden und Berufsartisten. Viel gelernt und nichts gewonnen?
Das Paradox der neuen Arbeitswelt, Carl Hanser Verlag München 2010.


Dla pokoleń naszych rodziców i dziadków było jasne: „żyć, żeby pracować”; ci, którzy świadomie odrzucali tę maksymę, mówili: „pracować, żeby żyć”.

Więcej…

 

W krainie Mieczysława Warszawskiego

Mieczysław J. Warszawski, Zamieszkałość, Wydawnictwo Organon, Zielona Góra 2009, 66 s.


Złudny jest tytuł najnowszej książki Mieczysława Warszawskiego Zamieszkałość. Na tle bogatego dorobku poetyckiego tego autora zdaje się sugerować (podobnie jak wcześniejszy tomik, Umiejscowienia) nową jakość, a nawet przełom w dotychczasowej poetyce.

Poprawiony (piątek, 25 lutego 2011 10:13)

Więcej…

 

„Czasem boli gdzieś obok” – o książce Niczyja słów kilka

Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Niczyja, Gorzów Wlkp. 2010.

Najnowsza książka poetycka Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej wyraźnie wpisuje się w nurt poezji kobiecej (tzw. kategorii gender), czyli opartej na refleksyjności, macierzyństwie i zapisie własnych doświadczeń typowych dla swojej płci.

Poprawiony (piątek, 04 marca 2011 09:51)

Więcej…

 

Arbeit ist ein Teil des Lebens

Peter Plöger, Arbeitssammler, Jobnomaden und Berufsartisten, Viel gelernt und nichts gewonnen? Das Paradox der neuen Arbeitswelt, Carl Hanser Verlag München 2010.

Für die Eltern- und Großelterngenerationen hieß es: „Leben um zu arbeiten”; diejenigen, die sich bewusst gegen diese Maxime entschieden, formulierten: „Arbeiten um zu leben”. Arbeitssammler, Jobnomaden und Berufsartisten, um die es in dem gleichnamigen Sachbuch von Peter Plöger geht, würden weder den einen noch den anderen Satz unterschreiben.

Poprawiony (piątek, 04 marca 2011 09:53)

Więcej…

 

Ora et labora

Heinrich von der Haar, Mein Himmel brennt, KaMeRu Verlag 2010, 460 Seiten.

Ora et labora – Bete und arbeite. Dieser Spruch stammt aus dem Spätmittelalter, und genau dorthin fühlt man sich versetzt, wenn man den Debütroman Mein Himmel brennt von Heinrich von der Haar liest.

Poprawiony (piątek, 04 marca 2011 09:52)

Więcej…