Start Recenzje i omówienia Monografia LTK

Monografia LTK

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Izabela Korniluk, Lubuskie Towarzystwo Kultury 1957-1992, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 2015, 426 s.

Magazyn Działu Historycznego Muzeum Ziemi Lubuskiej to kopalnia skarbów związanych z dawnymi, jak i z nieodległymi dziejami Ziemi Lubuskiej. Po 35-letniej działalności Lubuskiego Towarzystwa Kultury zachowały się tam protokoły, sprawozdania, notatki, przemówienia, duża baza wycinków prasowych, zdjęcia, albumy, dyplomy czy zaproszenia – cały ten dotychczas nieopublikowany bogaty zbiór posłużył Izabeli Korniluk do stworzenia wieloaspektowej monografii LTK. Szczególnie cennym źródłem okazał się Pamiętnik wieloletniego prezesa Towarzystwa – Wiesława Sautera – człowieka, który przez wiele lat znajdował się w samym centrum omawianych wydarzeń. Autorka sięgnęła też do zasobów zielonogórskiego Archiwum Państwowego oraz IPN.

Pracę podzieliła na siedem rozdziałów obejmujących: genezę Towarzystwa; opis funkcjonowania jego licznych sekcji; aktywność LTK w dziedzinach: badań naukowych i wydawniczej; Sejmiki Kultury oraz towarzystwa sfederowane. Uzupełnieniem jest obszerny aneks zawierający 22 pozycje, m.in. Deklarację Ideową LTK, regulamin Lubuskiego Klubu Filmowego (LKF), sprawozdanie z pleneru Sekcji Plastyki Amatorskiej (SPA) czy uchwały Sejmików Kultury. Niewątpliwie interesujący dla wielu będzie rozdział poświęcony „Nadodrzu” – sztandarowemu czasopismu LTK.
Duża ilość cytatów, język typowy dla okresu PRL używany przez autorkę celowo w niektórych akapitach książki, pozwalają wprowadzić czytelnika w klimat tamtej epoki. Całość uatrakcyjniają też starannie dobrane zdjęcia, na których uwiecznieni zostali np. członkowie LKF na planie filmowym, Irena Solińska ubrana zgodnie z modą z lat 50. czy fotografia promująca „Nadodrze”, na której przed kioskiem RUCH-u stoi kilka osób, a każda z nich jest wręcz zaczytana w tym piśmie.
W zakończeniu swojej pracy I. Korniluk 35 lat istnienia i prężnego funkcjonowania Lubuskiego Towarzystwa Kultury podsumowała słowami: „Wiele instytucji, cyklicznych wydarzeń i imprez kulturalnych swoje powstanie zawdzięcza LTK, a liczne grono ludzi nauki i kultury, do dziś aktywnych w Zielonej Górze i regionie, swoje pierwsze kroki stawiało w szeregach LTK. Wieloletnia praca społeczników zaangażowanych w LTK przyczyniła się do sukcesu wielu ludzi i wyniesienia regionu w hierarchii kulturalnej kraju”.

 

Alina Polak

Poprawiony (poniedziałek, 20 lutego 2017 12:18)