Start Recenzje i omówienia Lubuscy literaci

Lubuscy literaci

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Małgorzata Mikołajczak, Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej, Zielona Góra 2011, 206 s.

Nareszcie znalazł się ktoś, kto nie tylko nie potraktował literatury regionalnej po macoszemu, ale poświęcił jej należytą dawkę uwagi. Mam tu na myśli Małgorzatę Mikołajczak, autorkę niezwykle ciekawej i wartościowej książki pt. Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej.

Publikacja ukazała się nakładem oficyny wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2011 roku. Zainteresowania naukowe Małgorzaty Mikołajczak skupiają się na kwestiach poetyki, interpretacji i antropologii. Osobnym nurtem zainteresowań naukowych badaczki jest działalność krytycznoliteracka, koncentrująca się głównie na twórczości regionalnej.1

Publikacja Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej to pierwsza część serii Historia Literatury Pogranicza. Estetycznie wydana, ponaddwustustronicowa książka jest podzielona na trzy części. Pierwsza z nich, teoretyczna, zawiera szkice wprowadzające w tematykę książki, perspektywy badawcze, uwagi o sytuacji lubuskiej twórczości literackiej, krótkie informacje o wybranych tematach realizowanych u poszczególnych poetów. Druga część to już antologia właściwa – pięć podrozdziałów poświęconych oglądowi twórczości wybranych lubuskich pisarzy. Małgorzata Mikołajczak zajęła się w tym miejscu dorobkiem artystycznym Michała Kaziowa, Czesława Sobkowiaka, Anny Tokarskiej, Wojciecha Śmigielskiego i Eugeniusza Kurzawy. Część trzecia i ostatnia to już szkice stricte krytycznoliterackie, autorka wzięła pod lupę poszczególne książki wybranych autorów. Każda minirecenzja została opatrzona celnymi uwagami doświadczonego krytyka i umieszczona w szerszym kontekście, każda dostała rzetelną ocenę. Jako przykład niech posłuży część książki poświęcona twórczości Michała Kaziowa. Podrozdział dotyczący tego twórcy nosi tytuł Współczesny moralitet. Dwa razy o pisarstwie Michała Kaziowa. Dlaczego aż dwa? Może dlatego, że mamy do czynienia z pisarzo–poetą? Autorka Zbliżeń z uwagą przyjrzała się twórczości Kaziowa i taki też rzetelny ogląd trafił do książki. Jest garść informacji i o samym pisarzu, i o jego dziełach. Wskazane zostały najważniejsze motywy występujące w prozie i poezji Michała Kaziowa, pojawiło się kilka cytatów zaczerpniętych z utworów omawianego pisarza.

Małgorzata Mikołajczak w przystępny, ale rzetelny sposób przybliża sylwetkę i twórczość każdego z Lubuszan, których literacka aktywność stała się przyczynkiem do pojawienia się ich nazwisk w Zbliżeniach. Taka budowa książki Małgorzaty Mikołajczak stanowi solidną syntezę regionalnej twórczości lubuskiej. Przechodzimy od ogółu do szczegółu, co pozwala każdemu odbiorcy znaleźć coś dla siebie. Zbliżenia... można czytać zarówno jako skończoną całość, jak też wybierać co smaczniejsze kąski z tej jakże udanej publikacji. Książka została opatrzo- na obszernym indeksem nazwisk, znalazło się także miejsce dla noty bibliograficznej, gdyż, jak zaznaczyła autorka, większość zamieszczonych w książce studiów i szkiców ukazała się już wcześniej drukiem, na potrzeby tej publikacji zostały jedynie poddane modyfikacjom.

Warto sięgnąć po tę książkę, choćby po to, by zapoznać się pokrótce z sytuacją literatury, która powstaje i dzieje się obok nas. Publikacja będzie przydatna zarówno studentom filologii polskiej, jak też zwykłym laikom, pasjonatom, a także samym twórcom. Może i dla nich znajdzie się miejsce w kolejnych tomach serii Historia Literatury Pogranicza?
Kinga Mazur


1    Patrz:  http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=94&Itemid=8,  data dostępu 7.04.2012 r.

Poprawiony (wtorek, 23 kwietnia 2013 08:18)