Start Recenzje i omówienia Debiutancki głos młodości

Debiutancki głos młodości

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Jakub Rawski, Pasaże, Pro Libris, Zielona Góra 2010, 60 s.

Pasaże to niezwykły tomik. Jego wyjątkowość tkwi między innymi w talencie artystycznym młodego poety Jakuba Rawskiego, którego twórczość została zauważona i nagrodzona w konkursie na „Debiut Poetycki Pro Libris”. Jednak tym, co najbardziej przyciąga do tej pozycji jest przede wszystkim zawarta w niej świeżość i trafność obserwacji otaczającego świata, pozornie nam znanego i jednocześnie niejednokrotnie całkowicie obcego.

Jakub Rawski pochodzi z Głogowa, obecnie jest studentem I roku studiów II stopnia filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pomimo młodego wieku (rocznik 1988), autor Pasaży ma na swoim koncie wiele osiągnięć naukowych. Jest dwukrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pięciokrotnym stypendystą Prezydenta Miasta Głogowa. Jego aktywność naukowa objawia się m.in. w wygłaszaniu referatów na regionalnych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, publikowaniu artykułów, recenzji w regionalnych czasopismach. Poza tym jest wiceprezesem Studenckiego Koła Literaturoznawców.

Wiersze debiutanta przyciągają. Otwiera się przed nami obraz dojrzewającego mężczyzny, który kształtuję swoją osobowość, poszukuje, ale również przeżywa, odczuwa, komentuje wszystko to, co go otacza, dotyka. Z jednej strony, można dostrzec próby wypracowania własnego stylu, poszukiwania najlepszego środku wyrazu, zaś z drugiej – uderza bogactwo intertekstualnych odwołań, dialogu kulturowego. Autor daje upust swoim pasjom literackim, kulturowym, filozoficznym, społecznym wplatając przemyślenia na ich temat w treść swoich utworów. Nie są to jednak puste dywagacje, nieprzemyślane, wolne myśli, które tak często można napotkać wśród młodych twórców. Rawski rozmyślnie i odważnie głosi swoje poglądy, poparciem tego stwierdzenia może być chociażby wiersz Zdziwienie, gdzie podmiot liryczny komentuje tragiczne wydarzenia w Serbii:

żadne trybunały ani sojusze
zawiązane pokątnie na marmurowych
posadzkach w dźwiękoszczelnych ścianach
między panami duszonymi przez krawaty
nie napiszą usprawiedliwienia dla
serbskiej ziemi
(Pasaże, s. 26)

Strofy te mają wydźwięk uniwersalny, odnieść je możemy do wielu, analogicznych sytuacji w przeszłości, jak i do teraźniejszości, kiedy to o losach milionów decyduje garstka ludzi, często niemająca pojęcia o rzeczywistości wojny. Ten brak obojętności, silnie wyczuwalne zaangażowanie, pasja, sprawia, iż utwory zawarte w tomiku Pasaże przemawiają autentycznością i szczerością wyrażanych poglądów.

Na tomik składają się utwory nie tylko najnowsze, ale również te pochodzące z czasów licealnych poety. Dzięki temu czytelnik może dostrzec ewolucję stylu, rozszerzenie tematyki. Prócz wyżej przedstawionych już treści, w zbiorze możemy dostrzec również elementy poezji miłosnej, subtelne erotyki, utwory poświęcone dojrzewaniu, podejmowaniu życiowych wyborów. Co prawda można wyczuć przy lekturze, iż czytelnik ma do czynienia z osobą młodą, dopiero krystalizującą swoje poglądy, szlifującą formę, styl. Uznałabym jednak tę świeżość i młodość za zaletę, a wręcz wyznacznik debiutanckiego tomiku.

Myślę, że jeszcze usłyszymy o Jakubie Rawskim i z biegiem lat pojawią się nowe owoce jego twórczości. Oby ten tak udany i pozytywnie oceniony debiut literacki był zachętą i motywacją autora do dalszej pracy. Natomiast dla nas – czytelników niechaj stanie się drogowskazem, pomagającym odnaleźć się w tak licznych propozycjach literackich autorów pochodzących z naszego województwa, którzy przez publikację nie tylko dzielą się z nami swoją twórczością, ale również wspaniale wzbogacają ten młody, wielokulturowy region, jakim jest Ziemia Lubuska.
 
Monika Alechno

Poprawiony (poniedziałek, 26 marca 2012 11:44)